ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Biedronki – Ośrodki tematyczne

MAJ

Kto mieszka na łące?
Umiejętność ogólna :dzieci będą nazywały owady i zwierzęta mieszkające na
łące, będą potrafiły opowiedzieć o przydatności owadów w świecie
przyrody, będą wiedziały jak powstaje miód

Moi kochani rodzice
Umiejętność ogólna: dzieci będą wiedziały jakie znaczenie ma w życiu rodzina,
opisywały wspólne spędzanie czasu z rodziną, dzielić się radością w czasie pobytu
rodziców w przedszkolu z okazji Dnia Rodziny”

KWIECIEŃ

Zielony kącik w naszej sali

Umiejętność ogólna: Dzieci będą opisywać warunki wpływające na rozwój i wzrost roślin (woda, gleba, słońce, powietrze), dbać o wzrost roślin w kąciku przyrody, rozpoznawać i nazywać wybrane nasiona i sadzonki oraz nazywać niektóre części rośliny (korzeń, łodyga, kwiat, liść)


Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”

Umiejętność ogólna: Dzieci będą znać przyczynę powstawania dużej ilości śmieci oraz ich
wpływ na środowisko, podejmować działania na rzecz ochrony najbliższego otoczenia, znać
wartości odżywcze warzyw i owoców, wiedzieć, co należy robić, aby być zdrowym

Polska to mój kraj

Umiejętność ogólna: Dzieci będą znać symbole narodowe i barwy ojczyste, rozpoznawać melodię hymnu narodowego

MARZEC

Wiosenko, gdzie jesteś?

Umiejętność ogólna :uświadomienie dzieciom charakterystycznych
zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną

Wesoła matematyka u małego smyka
Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom przydatności zabaw matematycznych do codziennego życia

Kolorowe pisanki

Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom tradycji obchodzenia Świąt Wielkanocnych

LUTY

Mój dom- moja miejscowość

Umiejętność ogólna: Dzieci będą: znać charakterystyczne cechy okolicy przedszkola,
nazwać budynki mieszkalne  (bloki, wieżowce, domki jednorodzinne), wiedzieć jak nazywa
się miejscowość w której mieszają, poznać legendę „O toruńskiej Katarzynce” oraz „O flisaku i żabach”


Nasze emocje

Umiejętność ogólna: Dzieci będą: rozpoznać i nazwać wybrane emocje (radość, złość
smutek, zdziwienie itp.), wskazywały w jaki sposób można „rozładować złość” (gniecenie
gazety, liczenie, rozmowa, słuchanie muzyki relaksacyjnej itp.), przedstawić wybrane emocje za pomocą pantomimy.

STYCZEŃ

,,Zabawy z panią zimą na śniegu i lodzie’’

Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom  przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy zimą ( w wyznaczonych miejscach, pod opieką dorosłych, odpowiednie korzystanie ze sprzętów zimowych)

„Kochana babcia, kochany dziadek”

Umiejętność ogólna : rozumienie przez dzieci wartości rodziny, okazywanie radości z pobytu dziadków na uroczystości przedszkolnej

„W karnawałowym nastroju

Umiejętności ogólne: uświadomienie dzieciom tradycji obchodzenie  Karnawału i zwyczajów z nim związanych

GRUDZIEŃ

Ptaki zimą

Dzieci powinny: wyjaśnić pojęcie „karmnik” oraz potrzebę dokarmiana ptaków zimą,
wymienić kilka ptaków spędzających zimę w Polsce oraz goszczących w karmnikach (wróbel, sikorka, sroka)


Coraz bliżej święta…

Dzieci powinny: współuczestniczyć w świątecznych przygotowaniach zarówno
w przedszkolu jak i w domu, zapamiętać najważniejsze tradycje towarzyszące Bożemu Narodzeniu


Gdy nadejdzie Nowy Rok

Dzieci powinny dostrzec przemijanie kolejnych pór roku oraz zmiany z nimi związane

LISTOPAD

Szare niebo za oknem
Umiejętność ogólna: rozumienie przez dzieci zmieniającej się pory roku a wraz z
nią zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią”
Spotkanie z panem Brzechwą”- obchody Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Miejskiego nr2
Umiejętność ogólna: rozumienie przez dzieci przynależności do przedszkola i
grupy przedszkolnej
Kampania „Mali Strażnicy Klimatu
Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom segregacji śmieci oraz dbania o
środowisko

PAŹDZIERNIK

Każdy przedszkolak wie, co może a co nie
Dzieci będą wymieniać podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu i poza nim, próbować przestrzegać zawartych umów w kodeksie przedszkolaka, zgłaszać nauczycielce potrzeby i napotkane trudności w czasie zabaw i wykonywanych czynności, integrować się podczas wspólnych zabaw.

Bezpiecznie na drodze

Dzieci będą próbowały wymienić zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, prawidłowo poruszać się po chodniku

Jesień w parku i w lesie
Dzieci będą nazywać obecną porę roku – jesień, rozpoznać i nazwać dary jesieni (żołędzie, kasztany, jarzębina, liście, szyszki), wymienić poznane zwierzęta mieszkające w lesie, nazywać wybrane grzyby (borowik, muchomor, kurka).

WRZESIEŃ

Witamy w Brzechwolandii

Umiejętność ogólna: rozumienie przez dzieci przynależności do  swojej grupy „ Biedronki”

Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom wartości odżywczych owoców i warzyw