ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Biedronki – Ośrodki tematyczne

MARZEC

Każdy przedszkolak zna dobre zwyczaje /04-13 .03.20/
Umiejętności ogólne: Dzieci będą stosowały w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie, proszę, przepraszam, dziękuję, będą odróżniały dobre i niewłaściwe zachowanie w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami

Miła wiosna już nadchodzi… /16-24.03.20/
Umiejętności ogólne: Dzieci będą nazywały charakterystyczne wiosenne zjawiska atmosferyczne, dostrzegały zmiany w otaczającej przyrodzie, nazywały pierwsze zwiastuny wiosny (przylot ptaków, budzenie się zwierząt z zimowego snu, pąki na drzewach)

Zielony kącik w naszej sali /25.03- 01.04.20/
Umiejętności ogólne: Dzieci będą rozpoznawały i nazywały wybrane nasiona i sadzonki (np. fasola, groch, cebula, pietruszka), będą prowadziły obserwacje założonych hodowli, nazywały niektóre części rośliny (korzeń, kwiat, liść), posługiwały się podstawowymi informacjami na temat niezbędnych warunków do uprawy i roślin w kąciku ( woda i światło)