ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń

NIP 8792644118             tel. 56 6486452         e-mail: pm2torun@wp.pl

Przedszkole czynne w godzinach 6.00 – 16.30
Dyrektor: Dorota Gładkowska

Dane osoby pełniącej funkcję IODO w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu

1. Imię: Sylwia
2. Nazwisko: Słomińska-Buńka
3. Adres korespondencji: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
4. Numer telefonu: 56  611 – 89 – 92 5. Adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl