ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Jeżyki – Ośrodki tematyczne

MAJ

„NA ZIELONEJ ŁĄCE RAZ, DWA, TRZY! /06.05-17.05.2024r/
Dzieci będą:
-nazwały poznane środowisko naturalne i jego mieszkańców;
-wykazywały się wiedzą dotyczącą roli owadów;
-nazywały domy niektórych zwierząt i owadów;
-porównywać różnice i podobieństwa w wyglądzie owadów (kolory, kształt); –
wiedzieć, jak należy zachować się na łące i w stosunku do owadów oraz jak im
pomagać.
,,JA I MOJA RODZINA’’ /20.05.-31.05.2024/
Dzieci będą:
-wymieniały członków swojej najbliższej rodziny (mama, tata, siostra, brat);
-nazwały czynności w jakich mogą pomóc rodzicom w pracach domowych;
-rozwijały postawę odnoszenia się do swoich rodziców z szacunkiem i miłością;
-wiedziały, że każde dziecko ma na świecie swoich rodziców i ma prawo do
miłości.

KWIECIEŃ

„Dbamy o naszą planetę -chronimy środowisko’’
Dzieci powinny: wyjaśnić, w jaki sposób należy dbać o środowisko naturalne ( oszczędzać prąd i
wodę, robić zakupy blisko miejsca zamieszkania, używać wielorazowych toreb na zakupy,
segregować śmieci itp.) .

„W gospodarstwie rolnym”
Dzieci powinny: opowiadać o codziennej pracy rolnika, wyjaśniać, w jakim celu hoduje się
zwierzęta, objaśniać ,jak powstaje mleko i jakie produkty powstają z mleka, nazwać zwierzęta
żyjące w gospodarstwie, rozpoznać dźwięki wydawane przez zwierzęta.

MARZEC

„Gram w zielone! – zabawy z matematyką ” /04.03-15.03.2024r/

dzieci będą:

 • rozróżniały kolor zielony, charakterystyczny dla wiosny;
 • rozpoznawały symbole zjawisk atmosferycznych;
 • wyjaśniały znaczenie przysłowia ,,w marcu, jak w garncu’’;
 • zidentyfikować podstawowe kształty: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
 • wykazywać się zdobytą wiedzą matematyczną i przyrodnicza podczas różnorodnych zabaw.

,,Wiosna piękna i radosna’’ /18.03.-22.03.2024/

dzieci będą:

 • nazwały nową porę roku;
 • wypowiadały się na temat zaobserwowanych zmian w krajobrazie najbliższego otoczenia (pąki na drzewach i krzewach, źdźbła trawy, kwiaty);
 • potrafiły zapamiętać nazwy pierwszych wiosennych kwiatów ( przebiśniegi, krokusy);
 • wiedzieć, dlaczego są one pod ochroną i nie wolno ich zrywać.

,,Od kurnika do świątecznego koszyka” /25.03-29.03.2024r/

dzieci będą:

 • potrafiły rozpoznać symbole i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi;
 • znały znaczenie słów: pisanka, mazurek;
 • potrafiły wyjaśnić w kolejności drogę jajka od kurnika do świątecznego koszyka.

LUTY

Zimowe zabawy
dzieci będą poznawały zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i
lodzie , dowiedzą się, jak prawidłowo ubierać się w czasie zimy, i że
przebywanie na świeżym powietrzu zimą sprzyja naszemu zdrowiu.

W krainie śniegu i lodu
dzieci będą poznawały zwierzęta zamieszkujące biegun północny,
będą wiedziały, jakie warunki życia panują w krainie skutej lodem,
będą opisywały wygląd i sposób życia mieszkańców dalekiej
północy.

STYCZEŃ

„W karnawale urządzamy bale”  /02.01-12.01.2024r/    

dzieci będą:
– wyjaśniać znaczenie słów: karnawał,  maski;
– opisywać zwyczaje karnawałowe; wykazywać się wiedzą na temat obchodów karnawału w przedszkolu (bal przebierańców);
– wymieniać karnawałowe przysmaki na ilustracji: pączki, faworki.

,,W magicznym świecie muzyki’’ /15.01.-19.01.2024/

dzieci będą:
– wymienić członków rodziny pana Doremi – siedem córek: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si;
– doświadczać zabawy z dźwiękami podczas grania na instrumentach, pudełkach dźwiękowych;
– wyjaśnić własnymi słowami znaczenie słów: koncert, filharmonia;
– zaśpiewać z gestykulacją gamę z pomocą nauczyciela;
– grać na wybranych instrumentach gamę.

„Kocham mocno babcię, dziadka”   /22.01-31.01.2024r/

dzieci będą:
– wymieniać imiona swoich babć i dziadków;
– opisywać ulubione zabawy i czynności wykonywane wspólnie z dziadkami;
–  wykazywać się wiedza dotyczącą ulubionych zajęć babć i dziadków;
– oceniać swoje zachowanie w stosunku do babci i dziadka.

GRUDZIEŃ

Wysyłamy list do św. Mikołaja

Dziecko powinno: wiedzieć, jaką drogę pokonuje list po wrzuceniu go do skrzynki, wymienić inne sposoby przekazywania informacji ( telefon, sms, poczta internetowa ),

 Nadchodzą Święta…

Dziecko powinno: znać tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, uczestniczyć w przygotowaniach do spotkania wigilijnego w przedszkolu, czerpać radość z nadchodzących świąt i niezwykłej atmosfery, która je poprzedza.

Witamy Nowy Rok

Dziecko powinno: wiedzieć do czego służy kalendarz, wymieniać kolejno występujące po sobie miesiące, pory roku i dni tygodnia.

LISTOPAD

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM
dzieci będą:

 • wymieniać nazwę i numer przedszkola,
 • wskazywać symbole narodowe ( flaga, godło, hymn),
 • wykazać się prawidłową postawą ciała podczas śpiewania hymnu,
 • wymieniać niektóre miasta wymienione w Polsce,
 • wykazywać się zdobytą wiedzą o Polsce i swoim mieście.

TYDZIEŃ OBCHODÓW JUBILEUSZU 40 LECIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
dzieci będą:

 • poruszać się po budynku nazywając znane pomieszczenia,
 • wymieniać nazwy grup i imiona pracowników przedszkola, ich funkcje,
 • porównywać budynek przedszkola dawniej i dziś,
 • wykazywać się znajomością niektórych wierszy i bajek napisanych przez Jana Brzechwę,
 • włączać się w przygotowania jubileuszu wykonując wytwory do wystaw, program artystyczny.

JESIEŃ, JESIEŃ ZMIANY NIESIE
dzieci będą:

 • posługiwać się podstawowymi wiadomościami na temat sposobu przygotowania i przetrwania zimy przez niektóre zwierzęta (robienie zapasów, odloty ptaków, zasypianie),
 • rozpoznawać proste symbole pogody,
 • opisywać pogodę i zaznaczać w kalendarzu pogody.

PAŹDZIERNIK

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
dzieci będą poznawały podstawowe zasady ruchu drogowego a w szczególności zasady przechodzenia przez jezdnię.
JESIEŃ W SADZIE
dzieci będą dostrzegały zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie jesieni, będą rozróżniały i nazywały owoce rosnące w sadzie, wiedziały, że należy myć owoce przed spożyciem.
POBAW SIĘ ZE MNĄ
dzieci będą poznawały zasady zgodnej zabawy .
JA I MOJA RODZINA
dzieci będą wypowiadały się na temat swojej rodziny, wymieniały członków rodziny, poznawały normy i zasady regulujące współżycie , będą świadome dbania o przyjaźń , miłość i szacunek w rodzinie.

WRZESIEŃ

Z WAKACJI WRACAMY, PRZEDSZKOLE WIATMY! (termin realizacji 01 – 15.09.2023)

dzieci będą:
– rozpoznawać pomieszczenia w budynku,
– wymieniać zasady panujące w grupie, podawać przykłady  prawidłowego i nieprawidłowego zachowania w grupie,
– potrafiły zastosować w zabawach i w różnych sytuacjach zwroty grzecznościowe.

PODCZAS JESIENI, KOLORAMI ŚWIAT SIĘ MIENI (termin realizacji 18 – 29.09.2023)  

dzieci będą:
– obserwować oznaki i kolory jesieni,
– wymieniać,  jakie zmiany zaczynają zachodzić jesienią,
– rozpoznawać jesienne barwy,
– nazwać niektóre drzewa i ich owoce,
– poznawać środowisko przyrodnicze, jakim jest park.