ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Jeżyki – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

Z WAKACJI WRACAMY, PRZEDSZKOLE WIATMY! (termin realizacji 01 – 15.09.2023)

dzieci będą:
– rozpoznawać pomieszczenia w budynku,
– wymieniać zasady panujące w grupie, podawać przykłady  prawidłowego i nieprawidłowego zachowania w grupie,
– potrafiły zastosować w zabawach i w różnych sytuacjach zwroty grzecznościowe.

PODCZAS JESIENI, KOLORAMI ŚWIAT SIĘ MIENI (termin realizacji 18 – 29.09.2023)  

dzieci będą:
– obserwować oznaki i kolory jesieni,
– wymieniać,  jakie zmiany zaczynają zachodzić jesienią,
– rozpoznawać jesienne barwy,
– nazwać niektóre drzewa i ich owoce,
– poznawać środowisko przyrodnicze, jakim jest park.