ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Katecheza

Scenariusz katechezy na 24/25 czerwca

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej katechezie. Temat, który poruszymy dotyczy  tatusiów:) Wszyscy wiemy,że wczoraj obchodziliśmy DZIEŃ OJCA.

* Zachęcam Was do wysłuchania opowiadania zatytułowanego „Dzień z tatą”.

   Kacper uwielbia grać z tatą w piłkę nożną .W sobotę,gdy jest ładna pogoda, idą na boisko i razem z innymi dziećmi i rodzicami rozgrywają mecz. W tę sobotę padał deszcz i gra w piłkę była niemożliwa. Tata powiedział:

-Kacperku idę do garażu,zrobię skrzynkę na narzędzia.

-Tato,czy mogę ci pomóc?-zapytał chłopiec.

– Oczywiście!Przyda mi się taki pomocnik.   Kacper podawał tacie wszystkie potrzebne narzędzia. Starał się,żeby tata był zadowolony z jego pomocy .Po kilku godzinach piękna drewniana skrzynka była gotowa.

-Synku,dziękuję ci za pomoc. Po tej ciężkiej pracy należy nam się odpoczynek.

Gdy wychodzili do domu,poczuli wspaniały zapach.

-Tato,mama chyba piecze ciasto z jabłkami!-zawołał Kacper.

-Też czuję ten zapach i aż mi zaburczało w brzuchu -powiedział tata,uśmiechając się.

  Umyli szybko ręce i zasiedli do stołu. Mama ukroiła każdemu duży kawałek szarlotki i podając ciasto,zapytała:

Czy skrzynka gotowa?

– O tak, miałem dobrego pomocnika,więc szybko poszło-powiedział tata.

Wieczorem Kacper postanowił,że narysuje rysunek o dniu spędzonym z tatą. Gdy skończył,podarował go tacie .Prezent tak mu się spodobał,że tato powiesił go nad swoim biurkiem.

* Odpowiedz na pytanie:)

– Jaka jest ulubiona zabawa Kacpra z tatą?

– Co razem robili w sobotnie popołudnie?

– Czy tata cieszył się z pomocy syna?

– Jak Kacper podziękował tacie za piękny dzień?

*Każde z Was lubi,gdy tata jest zadowolony, gdy się uśmiecha. Z pewnością każdy z was lubi bawić się ze swoimi tatusiami Cieszycie się, gdy tata daje wam różne upominki. To jest ważne, ale dla taty istotne jest także to, gdy widzi, że jego dziecko wyrasta na dobrego i mądrego człowieka. Dlatego trzeba umieć słuchać,gdy tata zwróci uwagę, bo to też należy do jego obowiązków.

*Po odczytaniu fragmentu Biblii zachęcam Ciebie do rozmowy z tatą o posłuszeństwie wobec rodziców.

Dzieci, bądźcie posłuszne [ ..] waszym rodzicom.(Ef 6,1)

* W niebie mamy dobrego Tatę, który kocha swoje dzieci i troszczy się o nie – jest to Bóg Ojciec, który prowadzi nas przez życie.

* Zachęcam Was do zaśpiewania piosenki pt. „Gdy idziemy poprzez świat”

*Pomódlcie się za swojego tatę. 🙂

Z Panem Bogiem.


Scenariusz 17/18 czerwca 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej katechezie,której temat brzmi „Wychwalamy Boga modlitwą i śpiewem”.

*Możemy wychwalać Boga słowem,czyli modlić się. Możemy także chwałę Bogu wyśpiewać-wtedy czynimy to za pomocą pieśni (piosenek) i to też będzie naszą modlitwą. Zapraszam Was do wychwalania Boga piosenką zatytułowaną ” BĘDĘ WIELBIŁ”

Będąc w kościele,na pewno słyszeliście śpiew i muzykę.

To organy-instrument,w którym powietrze przepływa przez piszczałki i wydobywa z nich dżwięki. Na organach gra organista. Ten instrument pomaga nam w śpiewie. Podczas Mszy Świętej słychać również gitarę, instrumenty perkusyjne,tak jak to słyszeliście w piosence.

Na bardzo poważnych uroczystościach możecie także usłyszeć chór parafialny.
Chór – to grupa ludzi, którzy potrafią pięknie śpiewać.Grupę dzieci, które śpiewają w kościele nazywamy scholą.

Bardzo ważne jest,by śpiewać w czasie Mszy Świętej razem ze wszystkimi wiernymi.Święty Augustyn powiedział, że ten, kto śpiewa,modli się podwójnie:)

*Zachęcam wszystkie dzieci,zarówno młodsze jak i starsze, do nauki jeszcze jednej piosenki. Będzie to piosenka o graniu i śpiewaniu dla Boga (możecie pokazywać:)

Uszy, oczy, ręce dwie,
buzia nie zamyka się.
Pan Bóg ci to wszystko dał,
żebyś śpiewał Mu i grał.

Ref.
Bo granie i śpiewanie to twoje zadanie./4

*Modlitwa
Zapraszam Was do uwielbienia-wychwalania Boga modlitwą.Po każdym wezwaniu odpowiedzcie: „Dziękujemy i chwalimy Cię,Panie”.

Dziękujemy za piękny świat,który nas otacza.
Dziękujemy za nasze życie i zdrowie.
Dziękujemy za nasze rodziny.
Dziękujemy za koleżanki i kolegów,których spotykamy w przedszkolu.
Dziękujemy za dzisiejszy dzień, który nam dałeś…

*Zachęcam Was do narysowania kilku instrumentów, które możecie zobaczyć w kościele.

*Żegnam Was 🙂 Z Panem Bogiem.


Scenariusz na 10 czerwca 2020r.

Szczęść Boże Wszystkim Dzieciom!

Na dzisiejszej katechezie porozmawiamy o wyjątkowym chlebie – Chlebie eucharystycznym. Jest to chleb, w którym mieszka żywy Jezus.

* Zachęcam Was do zaśpiewania pieśni eucharystycznej.(dzieci młodsze i starsze)

Idzie mój Pan

Ref.: Idzie mój Pan,idzie mój Pan.
On teraz biegnie,by spotkać mnie. /x2
Mija góry,łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.

* Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób.Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację . Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział :”To jest Ciało moje”. Zostanę z Wami w tym Chlebie na zawsze. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”.Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień, kapłani czynią ten gest podczas każdej Mszy Świętej.

Ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa.W ten sposób podczas Mszy Świętej obecny jest z nami sam JEZUS.

*Codziennie możemy odwiedzać Jezusa w kościele.Jest tam zawsze, ukryty pod postacią Białego Chleba, który może być umieszczony w specjalnym naczyniu, które nazywamy MONSTRANCJĄ.

*Drogie dzieci,jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także BOŻYM CIAŁEM. W dni poprzedzające to święto ludzie ozdabiają kwiatami okna,balkony.W kościele wieszamy piękne dekoracje, bo w ten sposób wyrażamy miłość i szacunek dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

*Zachęcam Was i Waszych Rodziców, do udziału w procesji eucharystycznej w Uroczystość i całą Oktawę Bożego Ciała.

Żegnam się z Wami:) Z Panem Bogiem.


Scenariusz katechezy na 3- 4 czerwca 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej katechezie. Niedawno opowiadałam Wam, że po 40 dniach od momentu Zmartwychwstania , Jezus wstąpił do nieba. Za chwilę dowiemy się,co miało miejsce po tym wydarzeniu.

Czasem zdarza się,że jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy,zmęczeni,gdy coś nam się nie uda ,gdy coś nam zaginie. Jest nam również smutno,gdy musimy się rozstać z kimś,kogo lubimy.

– Jak się wtedy czujecie?(dzieciom jest smutno)
– Co wtedy robią wasi bliscy?(pocieszają)

Dzisiaj dowiemy się o tym,jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół.

Jezus miał przyjaciół ,którymi byli Jego uczniowie .Często spotykał się z nimi. Pewnego dnia Jezus powiedział im,że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się,ponieważ bardzo lubili przebywać w Jego towarzystwie. Jezus jednak obiecał,że gdy wstąpi do nieba, to pośle im Ducha Świętego,który będzie im pomagał.

Posłuchajmy fragmentu z Pisma Świętego (Dz 2,1-4a),które opisuje to wydarzenie:

Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,jakby uderzenie gwałtownego wichru,i napełnił cały dom,w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały,i na każdym z nich spoczął jeden .I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

* Pytania do tekstu biblijnego
– Co się wydarzyło,gdy uczniowie przebywali razem?
– Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami ?
– Kto ich napełnił swoją obecnością ?

Zapytacie zatem ,kim jest Duch Święty?

Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża,wypowiadając jednocześnie słowa:”W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.Zatem Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec,jest Bogiem .Od chwili Chrztu Świętego mieszka w każdym z nas. Jest Duchem,a więc nie możemy Go zobaczyć,bo Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do uczniów,ukazał się jako płomyki ognia.

Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica.

Zachęcam Ciebie do zaśpiewania piosenki,w której poprosisz Ducha Świętego, aby wypełnił Twoje serce miłością,mądrością i wolnością.(dzieci młodsze i starsze)

*W wolnej chwili zilustruj przeczytany fragment z Pisma Świętego.

*Pamiętaj o codziennej modlitwie za Swoich rodziców, rodzeństwo,koleżanki ,kolegów i Panie,które rozpoczęły pracę w przedszkolu:)

*Żegnam się z Wami. Z Panem Bogiem.

Pani Ilonka 🙂


Scenariusz katechezy na 27/28.05.2020r.

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Was bardzo gorąco. Na dzisiejszej katechezie zapoznamy się z posługą papieża.

Jest taki jeden, szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani,aby przewodniczył całemu Kościołowi i prowadził wszystkich do Boga. Dla odróżnienia od innych księży nie nosi on czarnej sutanny,tylko białą. Nazywamy go papieżem.

*Zapytacie, kto to jest papież?

Papieżem może zostać tylko taki kapłan, który jest szczególnie mądry i dobry dla innych ludzi. Nazywamy go również Ojcem Świętym, bo napełniony przez Boga świętością,troszczy się o wszystkich jak prawdziwy ojciec. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za to,że mamy papieża, i modlimy się za niego,aby jak najlepiej mógł służyć ludziom. Naszą wdzięczność możemy okazać piosenką.

*Zachęcam Was do wspólnego śpiewu piosenki. „Czy wy wiecie,że my mamy papieża?”.(dzieci starsze i młodsze)-nie znalazłam piosenki na YouTube,ale na tę melodię zaśpiewajcie 🙂

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Papieża, w którym mieszka Święty Duch.
Pełny mocy,wdzięczności i chwały.
Pełny mocy, wdzięczności i chwały.
Pełny mocy, wdzięczności i chwały.
Papieża, w którym mieszka Święty Duch.

*Obecnie papieżem jest Franciszek. Papież mieszka w państwie, które nazywa się Watykan. Stamtąd naucza ludzi z całego świata i modli się za nich.

Papieżem był również św. Jana Paweł II .Pochodził on z naszego kraju,z Polski i przez długi czas służył wszystkim ludziom,przybliżając im Boga. Aby być blisko nich, podróżował po całym świecie,troszcząc się zwłaszcza o tych , którzy byli najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący.

Tego roku 18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę Jego urodzin. Ponieważ był taki dobry i kochał Boga został świętym i teraz jest z Bogiem w niebie.

*Zachęca WAS do obejrzenia filmu o Świętym Janie Pawle II (dzieci starsze)

*Zachęcam Was do narysowania przedmiotów, które pomagają Ojcu Świętemu w dotarciu do ludzi. Wybierz te, które pomagają papieżowi głosić Ewangelię: telewizor, maskotka, Biblia,różaniec,latawiec, samolot…

*Pomódl się za papieża Franciszka o mądrość Ducha Świętego w kierowaniu Kościołem i podziękuj Panu Bogu za papieża Polaka Jana Pawła II.

Żegnam się z Wami. Z Panem Bogiem. 🙂
Scenariusz katechezy na 20/21 maja 2020r.

Szczęść Boże!

Witam Was bardzo gorąco na kolejnej katechezie zatytułowanej WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Dzisiaj przybliżę Wam historię, co stało się z Jezusem po Zmartwychwstaniu.

*Wysłuchajcie, proszę fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. (dzieci młodsze i starsze)

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”.

Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania 🙂

-Gdzie wprowadził Pan Jezus swoich uczniów?
-Co wtedy zrobił?
-Co się stało podczas błogosławieństwa?

Uroczystość, w czasie której wspominamy to wydarzenie, obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. W tym roku będziemy ją obchodzić 24 maja. Jest to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Pan Jezus odszedł do nieba. Apostołowie nie mogli go już zobaczyć, nie mogli z Nim rozmawiać. Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze.

Pan Jezus pozostał nie tylko z Apostołami, ale także z nami. Zapewnił nas o tym.

*Zachęcam starsze dzieci do ułożenia układanki wyrazowej obietnicy Jezusa (Mt 28,20)

(poproście o pomoc rodziców lub starsze rodzeństwo).

/z Wami / /A oto / /przez wszystkie dni/ /Ja jestem / /aż do skończenia świata. /

Jezus spełnił obietnicę i prawdziwie jest z nami. Mówią o tym różne znaki i formy, które już poznałyście np.:  Pisma Świętego, zapalona świeca, która przypomina nam Zmartwychwstałego Pana Jezusa, znak Krzyża Świętego, jaki czynimy, rozpoczynając modlitwę, no i oczywiście to szczególne miejsce, jakim jest Kościół, w którym pragnie się z nami spotykać.

Pan Jezus jest z nami i pragnie, abyśmy zawsze o tym pamiętali w naszym życiu

*Zachęcam Was do zaśpiewania piosenki.(dzieci młodsze i starsze)

       Jezus jest tu.
       Jezus jest tu.
       O wznieśmy ręce
       Wznieśmy Jego imię.
       Jezus jest tu.

*W wolnej chwili  obejrzyjcie filmik o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

*Przypomnij sobie, kiedy ogarnął Ciebie lęk. Narysuj tę sytuację i podpisz swój rysunek: „JEZU UFAM TOBIE”. ( dzieci starsze )

*Pomódl się za tych, którzy odczuwają strach, aby ufność w Bożą miłość przepełniła ich serca.

*Żegnam się z Tobą. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia 🙂


Scenariusz katechezy na 13/14.05.2020r.


Szczęść  Boże !

Witam Was wszystkich bardzo gorąco!Dzisiaj poznamy osobę świętego Franciszka,jako miłującego Boga i Jego stworzenie.

*Pan Bóg daje człowiekowi różne zadania do wykonania i chce, aby czynienie dobra,pomaganie innym ludziom było odpowiedzią człowieka na Jego miłość. Święty Franciszek pokazuje nam,jak można i jak trzeba odkrywać ślady Boga w pięknie  otaczającego nas świata,aby tym samym odpowiedzieć na miłość Stwórcy.

*Zachęcam Was do obejrzenia filmu o życiu św. Franciszka (dzieci młodsze i starsze)

*Czy zapamiętałyście?

Gdzie urodził się św. Franciszek?

Kim byli Jego rodzice?

Czego Pan Bóg oczekiwał od św. Franciszka?

Do kogo przemawiał św. Franciszek

Komu, oprócz ludzi św. Franciszek głosił Słowo Boże?

*Pan Jezus potrzebował Świętego Franciszka,aby dawał miłość samego Pana Jezusa biednym,chorym,opuszczonym i potrzebującym, niosąc im pomoc i duchowe wsparcie.

Pan Jezus potrzebował też Świętego Franciszka,aby nauczył nas kochać Boga i szanować Jego stworzenie .Z wielką miłością zwracał się do słońca,księżyca,do ptaków,ryb,kwiatów oraz innych stworzeń. Wszystkie stworzenia Boże traktował jak swoje siostry i swoich braci.

*Zachęcam Was do wysłuchania piosenki Arki Noego – „Franek”.

*Proszę, abyście wykonały rysunek przedstawiający Świętego Franciszka na łonie przyrody.

                        Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o modlitwie o zatrzymanie pandemii.

Z Panem Bogiem 🙂


SCENARIUSZ NA 6/7.05.2020r

Szczęść Boże!

Witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejną katechezę – Maryja naszą Matką.

Piękny miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Jezusa,Maryi. Jest Ona również naszą Matką. Dlatego chcąc Jej podziękować za miłość i pokazać, że my również Ją kochamy, miesiąc w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty poświęcamy Maryi.

W tym też czasie śpiewamy na Jej cześć piękne pieśni, aby wiedziała jak bardzo jesteśmy Jej wdzięczni za to, że urodziła Jezusa.

* Zachęcam Was do nauki piosenki”Była cicha i piękna jak wiosna”. (dzieci młodsze i starsze)

Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

*Litania do Matki Bożej jest szczególną modlitwą, w której cieszymy się z tego, że Maryja jest blisko nas. Dziękujemy Jej za to, że jest także naszą Mamą. Dlatego chwalimy Ją różnymi wezwaniami, czyli modlitwami, np:Matko najmilsza, Królowo aniołów, Panno łaskawa…

Litania do Matki Bożej jest odmawiana w kościołach, a także przy kapliczkach przydrożnych.

Ludzie, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie,oprócz litanii śpiewają pieśni wielbiąc Maryję.

Takie spotkania nazywamy NABOŻEŃSTWEM MAJOWYM, gdyż odbywają się one przez cały miesiąc maj.

*Zachęcam Was, abyście narysowały kapliczkę Matki Bożej wśród majowych kwiatów.

(dzieci młodsze i starsze)

Pamiętajcie o modlitwie.

Z Panem Bogiem. 🙂


Scenariusz katechezy na 29/30 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Ciebie z wielką radością. Ostatnio rozmawialiśmy o Jezusie Zmartwychwstałym, który chce, aby cały świat poznał Jego Ojca.

Temat dzisiejszej katechezy brzmi: „Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu”.

Porozmawiamy o ludziach,którzy z miłości do Boga pojechali w różne strony świata,aby innym ludziom mówić o Nim. Tych ludzi nazywamy MISJONARZAMI i MISJONARKAMI. Są na świecie kraje, gdzie żyją ludzie,którzy nie słyszeli o Bogu. Dlatego księża, siostry zakonne, ale także pielęgniarki czy lekarze, jadą do Afryki, Ameryki Południowej, Azji, aby im opowiadać o wspaniałym i kochającym Jezusie i Jego Matce.

Zachęcam Ciebie do obejrzenia filmu,gdzie Beata i Agata przybliżą Tobie pracę na misjach. Obie znalazły się w dalekiej Afryce, w Zambii. To tam głoszą Dobrą Nowinę, o tym, że Jezus zmartwychwstał, opowiadają dzieciom o Jezusie, uczą je pisać i czytać, jak i również spędzają z nimi wolny czas.

Sądzę, że filmik choć trochę Tobie ukazał, na czym polega praca misjonarza.
A teraz zachęcam Ciebie do nauki piosenki zatytułowanej”Wiele jest serc”.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię
Wiele jest serc, które czekają wciąż./x 2
Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz,że Bóg poprowadzi Cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
wiele jest serc,które czekają wciąż./x 2
Sam zobaczysz,że Bóg zaprowadzi Cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.

Pragnieniem Boga jest, aby poznali Go wszyscy ludzie na całym świecie. Praca misjonarzy jest bardzo ciężka i potrzebują oni naszej pomocy. Mogą to być ofiary materialne,np:pieniądze,żywność,ubrania,jednak najlepszą pomocą, jaką możemy im teraz ofiarować, jest nasza modlitwa. W ten sposób każdy z nas także może zostać pomocnikiem misjonarzy.

Zapraszam Ciebie do modlitwy za misjonarzy.

Panie Jezu,Ty będąc na ziemi wskazałeś drogę do Nieba. Daj misjonarzom odwagę głoszenia PRAWDY O KRÓLESTWIE TWOJEGO TATY. Amen.

Żegnam się z Tobą do przyszłego tygodnia. Zostań z Bogiem.

Pani Ilonka 🙂


Scenariusz katechezy na 22/23 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Jezus jest Tym, który zmienia każdą rzeczywistość, czyli każde miejsce i sytuacje. Zmienia świat. Zmienia kraj, w którym mieszkasz, zmienia dom, w którym żyjesz. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz i zaprosisz do swojego życia, może zmienić także Ciebie. 🙂

Witam Ciebie z wielką radością i zapraszam do poznania symboli Jezusa Zmartwychwstałego. W kościele, od niedzieli grób Jezusa jest pusty. Przy ołtarzu pojawiły się natomiast znaki zmartwychwstałego Jezusa:

 • figurka Jezusa Zmartwychwstałego- oznacza zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem.
 • paschał- to duża woskowa świeca (z wosku pszczelego) – jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa.
 • krzyż z czerwoną stułą- oznacza, że Chrystus na Krzyżu złożył za nas najdoskonalszą ofiarę. Czerwony kolor symbolizuje ogień i krew.
 • baranek wielkanocny- symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł za moje i Twoje grzechy, choć był niewinny.

Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Powinniśmy Mu być za to wdzięczni. Podczas każdej Mszy Świętej przypominamy sobie o tym, śpiewając:

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranki Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranki Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarzy nas pokojem.

Zachęcam Ciebie do obejrzenia Mszy Świętej wielkanocnej dla dzieci z dn.12.04.2020r.

Na ołtarzu stoi figurka Jezusa Zmartwychwstałego, obok PASCHAŁ (to, ta duża świeca od której Rodzice Chrzestni odpalają Waszą świecę, podczas Chrztu Świętego.)

W kościele znajduje się także szczególne miejsce obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Jest to TA-BER-NA-KU-LUM. (Spróbuj wyklaskać i powiedzieć jeszcze raz). TABERNAKULUM.
Jest w Nim przechowywane CIAŁO JEZUSA w postaci BIAŁEGO CHLEBA.
Przyjmują je wierzący, którzy pragną, aby Jezus zmieniał ich serca i czynił ich świętymi.
TY również, po odpowiednim przygotowaniu, będziesz mógł przyjąć Jezusa do swojego serca.

Pamiętaj o modlitwie za Twoich rodziców i bliskich oraz o zatrzymanie pandemii.
Żegnam się z Tobą piosenką ”Otwierasz niebo Panie, Baranku nasz”.

Niech Pan Ciebie błogosławi i strzeże!

Z Panem Bogiem.
Pani Ilonka 🙂


Drodzy Rodzice i kochane dzieci

„W pierwszy dzień  tygodnia (niewiasty) poszły skoro świt do grobu niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu, został odsunięty. A skoro weszły nie znalazły ciała Pana Jezusa(…) Nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach(…) rzekli do nich:” Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał”.(por. Łk 24,1-6)

Niech zatem serca nasze napełniają się  radością, bowiem wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z nas w odwracaniu się od grzechów. Abyśmy w każdym czasie mogli zwyciężać mocą Jego imienia i oddawać chwałę naszemu ZBAWICIELOWI!  ALLELUJA!!!

Niech Pan – Dawca życia błogosławi Wam

Pozdrawiam Was gorąco
Pani Ilonka


Scenariusz katechezy na 15/16 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

• Rozraduj się śpiewając piosenkę

Bóg nie umarł, Jezus żyje,/×3 
daj Mu ręce swe,
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe,
daj Mu duszę  swą,
On Twoim Panem jest.

Zachęcam  Ciebie do:

• wysłuchania kolejnej audycji z cyklu-  Przedszkole Wiary Junior

Wielkanoc- Wigilia Paschalna(#22) https://youtu.be/JTW6VMLAeqw

Niedziela Zmartwychwstania(#23)  https://youtu.be/VYj_eXrbPZ0

• wysłuchania fragmentu z Ewangelii

  wg.św.Mt 28,1-2.4-10 lub obejrzenia filmu Zmartwychwstanie Chrystusa z YouTube.

• spróbuj porozmawiać z rodzicami na temat opowiadania/ filmu.      

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?
– Co wydarzyło się przy grobie?
– Co powiedział Anioł Pański do niewiast?
– Kto stanął przed kobietami?
– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

• Zapamiętaj: JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ,MIMO ŻE GROBU STRZEGLI ŻOŁNIERZE.JEZUS ŻYJE !!!

•Na zakończenie katechezy dedykuję Tobie piosenkę. Niech te słowa będą dla Ciebie umocnieniem na kolejne dni tygodnia.
List do rodziców i dzieci

8-9.04.2020r.

 1. Zachęcam dzieci i rodziców do wspólnej modlitwy o zatrzymanie koronawirusa. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem działającym cuda.
 2. W związku z Wielkim Tygodniem proszę o wysłuchanie audycji z serii „Przedszkole wiary Junior”.

Wielki Tydzień #18

Wielki Czwartek #19

Wielki Piątek #20

Wielka Sobota #21

3. Gdzie w Waszym mieszkaniu wisi krzyż ? ( zadanie na spostrzegawczość )

4. Proszę, abyście w Wielki Piątek narysowały krzyż ( technika dowolna ) i zawiesiły rysunek w jakimś dowolnym miejscu, pamiętając, że krzyż jest pamiątką miłości Jezusa do wszystkich ludzi.Zachęcam dzieci do:

 • wspólnej, rodzinnej modlitwy, w której poprosicie Pana Boga o zatrzymanie epidemii
 • wykonania pracy plastycznej (rysunek) z cyklu „Cuda Jezusa” – „Jezus zatrzymuje koronawirusa” (grupy: Wiewiórki, Pantery)
 • zaśpiewania piosenki „Gdy na morzu wielka burza”
  You Tube – Encore
 • wysłuchania audycji dla dzieci „ Niedziela Palmowa”

Zostańcie w domu z Panem Bogiem 🙂


Rozmiar czcionki
Contrast