ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Katecheza

Scenariusz katechezy na 27/28.05.2020r.

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Was bardzo gorąco. Na dzisiejszej katechezie zapoznamy się z posługą papieża.

Jest taki jeden, szczególny kapłan, którego wybierają inni kapłani,aby przewodniczył całemu Kościołowi i prowadził wszystkich do Boga. Dla odróżnienia od innych księży nie nosi on czarnej sutanny,tylko białą. Nazywamy go papieżem.

*Zapytacie, kto to jest papież?

Papieżem może zostać tylko taki kapłan, który jest szczególnie mądry i dobry dla innych ludzi. Nazywamy go również Ojcem Świętym, bo napełniony przez Boga świętością,troszczy się o wszystkich jak prawdziwy ojciec. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za to,że mamy papieża, i modlimy się za niego,aby jak najlepiej mógł służyć ludziom. Naszą wdzięczność możemy okazać piosenką.

*Zachęcam Was do wspólnego śpiewu piosenki. „Czy wy wiecie,że my mamy papieża?”.(dzieci starsze i młodsze)-nie znalazłam piosenki na YouTube,ale na tę melodię zaśpiewajcie 🙂

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Czy wy wiecie,że my mamy papieża?

Papieża, w którym mieszka Święty Duch.
Pełny mocy,wdzięczności i chwały.
Pełny mocy, wdzięczności i chwały.
Pełny mocy, wdzięczności i chwały.
Papieża, w którym mieszka Święty Duch.

*Obecnie papieżem jest Franciszek. Papież mieszka w państwie, które nazywa się Watykan. Stamtąd naucza ludzi z całego świata i modli się za nich.

Papieżem był również św. Jana Paweł II .Pochodził on z naszego kraju,z Polski i przez długi czas służył wszystkim ludziom,przybliżając im Boga. Aby być blisko nich, podróżował po całym świecie,troszcząc się zwłaszcza o tych , którzy byli najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący.

Tego roku 18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę Jego urodzin. Ponieważ był taki dobry i kochał Boga został świętym i teraz jest z Bogiem w niebie.

*Zachęca WAS do obejrzenia filmu o Świętym Janie Pawle II (dzieci starsze)

*Zachęcam Was do narysowania przedmiotów, które pomagają Ojcu Świętemu w dotarciu do ludzi. Wybierz te, które pomagają papieżowi głosić Ewangelię: telewizor, maskotka, Biblia,różaniec,latawiec, samolot…

*Pomódl się za papieża Franciszka o mądrość Ducha Świętego w kierowaniu Kościołem i podziękuj Panu Bogu za papieża Polaka Jana Pawła II.

Żegnam się z Wami. Z Panem Bogiem. 🙂
Scenariusz katechezy na 20/21 maja 2020r.

Szczęść Boże!

Witam Was bardzo gorąco na kolejnej katechezie zatytułowanej WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Dzisiaj przybliżę Wam historię, co stało się z Jezusem po Zmartwychwstaniu.

*Wysłuchajcie, proszę fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. (dzieci młodsze i starsze)

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”.

Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania 🙂

-Gdzie wprowadził Pan Jezus swoich uczniów?
-Co wtedy zrobił?
-Co się stało podczas błogosławieństwa?

Uroczystość, w czasie której wspominamy to wydarzenie, obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. W tym roku będziemy ją obchodzić 24 maja. Jest to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Pan Jezus odszedł do nieba. Apostołowie nie mogli go już zobaczyć, nie mogli z Nim rozmawiać. Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze.

Pan Jezus pozostał nie tylko z Apostołami, ale także z nami. Zapewnił nas o tym.

*Zachęcam starsze dzieci do ułożenia układanki wyrazowej obietnicy Jezusa (Mt 28,20)

(poproście o pomoc rodziców lub starsze rodzeństwo).

/z Wami / /A oto / /przez wszystkie dni/ /Ja jestem / /aż do skończenia świata. /

Jezus spełnił obietnicę i prawdziwie jest z nami. Mówią o tym różne znaki i formy, które już poznałyście np.:  Pisma Świętego, zapalona świeca, która przypomina nam Zmartwychwstałego Pana Jezusa, znak Krzyża Świętego, jaki czynimy, rozpoczynając modlitwę, no i oczywiście to szczególne miejsce, jakim jest Kościół, w którym pragnie się z nami spotykać.

Pan Jezus jest z nami i pragnie, abyśmy zawsze o tym pamiętali w naszym życiu

*Zachęcam Was do zaśpiewania piosenki.(dzieci młodsze i starsze)

       Jezus jest tu.
       Jezus jest tu.
       O wznieśmy ręce
       Wznieśmy Jego imię.
       Jezus jest tu.

*W wolnej chwili  obejrzyjcie filmik o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

*Przypomnij sobie, kiedy ogarnął Ciebie lęk. Narysuj tę sytuację i podpisz swój rysunek: „JEZU UFAM TOBIE”. ( dzieci starsze )

*Pomódl się za tych, którzy odczuwają strach, aby ufność w Bożą miłość przepełniła ich serca.

*Żegnam się z Tobą. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia 🙂


Scenariusz katechezy na 13/14.05.2020r.


Szczęść  Boże !

Witam Was wszystkich bardzo gorąco!Dzisiaj poznamy osobę świętego Franciszka,jako miłującego Boga i Jego stworzenie.

*Pan Bóg daje człowiekowi różne zadania do wykonania i chce, aby czynienie dobra,pomaganie innym ludziom było odpowiedzią człowieka na Jego miłość. Święty Franciszek pokazuje nam,jak można i jak trzeba odkrywać ślady Boga w pięknie  otaczającego nas świata,aby tym samym odpowiedzieć na miłość Stwórcy.

*Zachęcam Was do obejrzenia filmu o życiu św. Franciszka (dzieci młodsze i starsze)

*Czy zapamiętałyście?

Gdzie urodził się św. Franciszek?

Kim byli Jego rodzice?

Czego Pan Bóg oczekiwał od św. Franciszka?

Do kogo przemawiał św. Franciszek

Komu, oprócz ludzi św. Franciszek głosił Słowo Boże?

*Pan Jezus potrzebował Świętego Franciszka,aby dawał miłość samego Pana Jezusa biednym,chorym,opuszczonym i potrzebującym, niosąc im pomoc i duchowe wsparcie.

Pan Jezus potrzebował też Świętego Franciszka,aby nauczył nas kochać Boga i szanować Jego stworzenie .Z wielką miłością zwracał się do słońca,księżyca,do ptaków,ryb,kwiatów oraz innych stworzeń. Wszystkie stworzenia Boże traktował jak swoje siostry i swoich braci.

*Zachęcam Was do wysłuchania piosenki Arki Noego – „Franek”.

*Proszę, abyście wykonały rysunek przedstawiający Świętego Franciszka na łonie przyrody.

                        Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o modlitwie o zatrzymanie pandemii.

Z Panem Bogiem 🙂


SCENARIUSZ NA 6/7.05.2020r

Szczęść Boże!

Witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejną katechezę – Maryja naszą Matką.

Piękny miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Jezusa,Maryi. Jest Ona również naszą Matką. Dlatego chcąc Jej podziękować za miłość i pokazać, że my również Ją kochamy, miesiąc w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty poświęcamy Maryi.

W tym też czasie śpiewamy na Jej cześć piękne pieśni, aby wiedziała jak bardzo jesteśmy Jej wdzięczni za to, że urodziła Jezusa.

* Zachęcam Was do nauki piosenki”Była cicha i piękna jak wiosna”. (dzieci młodsze i starsze)

Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

*Litania do Matki Bożej jest szczególną modlitwą, w której cieszymy się z tego, że Maryja jest blisko nas. Dziękujemy Jej za to, że jest także naszą Mamą. Dlatego chwalimy Ją różnymi wezwaniami, czyli modlitwami, np:Matko najmilsza, Królowo aniołów, Panno łaskawa…

Litania do Matki Bożej jest odmawiana w kościołach, a także przy kapliczkach przydrożnych.

Ludzie, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie,oprócz litanii śpiewają pieśni wielbiąc Maryję.

Takie spotkania nazywamy NABOŻEŃSTWEM MAJOWYM, gdyż odbywają się one przez cały miesiąc maj.

*Zachęcam Was, abyście narysowały kapliczkę Matki Bożej wśród majowych kwiatów.

(dzieci młodsze i starsze)

Pamiętajcie o modlitwie.

Z Panem Bogiem. 🙂


Scenariusz katechezy na 29/30 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam Ciebie z wielką radością. Ostatnio rozmawialiśmy o Jezusie Zmartwychwstałym, który chce, aby cały świat poznał Jego Ojca.

Temat dzisiejszej katechezy brzmi: „Z miłością głosimy Ewangelię całemu światu”.

Porozmawiamy o ludziach,którzy z miłości do Boga pojechali w różne strony świata,aby innym ludziom mówić o Nim. Tych ludzi nazywamy MISJONARZAMI i MISJONARKAMI. Są na świecie kraje, gdzie żyją ludzie,którzy nie słyszeli o Bogu. Dlatego księża, siostry zakonne, ale także pielęgniarki czy lekarze, jadą do Afryki, Ameryki Południowej, Azji, aby im opowiadać o wspaniałym i kochającym Jezusie i Jego Matce.

Zachęcam Ciebie do obejrzenia filmu,gdzie Beata i Agata przybliżą Tobie pracę na misjach. Obie znalazły się w dalekiej Afryce, w Zambii. To tam głoszą Dobrą Nowinę, o tym, że Jezus zmartwychwstał, opowiadają dzieciom o Jezusie, uczą je pisać i czytać, jak i również spędzają z nimi wolny czas.

Sądzę, że filmik choć trochę Tobie ukazał, na czym polega praca misjonarza.
A teraz zachęcam Ciebie do nauki piosenki zatytułowanej”Wiele jest serc”.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię
Wiele jest serc, które czekają wciąż./x 2
Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz,że Bóg poprowadzi Cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
wiele jest serc,które czekają wciąż./x 2
Sam zobaczysz,że Bóg zaprowadzi Cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.

Pragnieniem Boga jest, aby poznali Go wszyscy ludzie na całym świecie. Praca misjonarzy jest bardzo ciężka i potrzebują oni naszej pomocy. Mogą to być ofiary materialne,np:pieniądze,żywność,ubrania,jednak najlepszą pomocą, jaką możemy im teraz ofiarować, jest nasza modlitwa. W ten sposób każdy z nas także może zostać pomocnikiem misjonarzy.

Zapraszam Ciebie do modlitwy za misjonarzy.

Panie Jezu,Ty będąc na ziemi wskazałeś drogę do Nieba. Daj misjonarzom odwagę głoszenia PRAWDY O KRÓLESTWIE TWOJEGO TATY. Amen.

Żegnam się z Tobą do przyszłego tygodnia. Zostań z Bogiem.

Pani Ilonka 🙂


Scenariusz katechezy na 22/23 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Jezus jest Tym, który zmienia każdą rzeczywistość, czyli każde miejsce i sytuacje. Zmienia świat. Zmienia kraj, w którym mieszkasz, zmienia dom, w którym żyjesz. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz i zaprosisz do swojego życia, może zmienić także Ciebie. 🙂

Witam Ciebie z wielką radością i zapraszam do poznania symboli Jezusa Zmartwychwstałego. W kościele, od niedzieli grób Jezusa jest pusty. Przy ołtarzu pojawiły się natomiast znaki zmartwychwstałego Jezusa:

 • figurka Jezusa Zmartwychwstałego- oznacza zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem.
 • paschał- to duża woskowa świeca (z wosku pszczelego) – jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa.
 • krzyż z czerwoną stułą- oznacza, że Chrystus na Krzyżu złożył za nas najdoskonalszą ofiarę. Czerwony kolor symbolizuje ogień i krew.
 • baranek wielkanocny- symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł za moje i Twoje grzechy, choć był niewinny.

Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Powinniśmy Mu być za to wdzięczni. Podczas każdej Mszy Świętej przypominamy sobie o tym, śpiewając:

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranki Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranki Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarzy nas pokojem.

Zachęcam Ciebie do obejrzenia Mszy Świętej wielkanocnej dla dzieci z dn.12.04.2020r.

Na ołtarzu stoi figurka Jezusa Zmartwychwstałego, obok PASCHAŁ (to, ta duża świeca od której Rodzice Chrzestni odpalają Waszą świecę, podczas Chrztu Świętego.)

W kościele znajduje się także szczególne miejsce obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Jest to TA-BER-NA-KU-LUM. (Spróbuj wyklaskać i powiedzieć jeszcze raz). TABERNAKULUM.
Jest w Nim przechowywane CIAŁO JEZUSA w postaci BIAŁEGO CHLEBA.
Przyjmują je wierzący, którzy pragną, aby Jezus zmieniał ich serca i czynił ich świętymi.
TY również, po odpowiednim przygotowaniu, będziesz mógł przyjąć Jezusa do swojego serca.

Pamiętaj o modlitwie za Twoich rodziców i bliskich oraz o zatrzymanie pandemii.
Żegnam się z Tobą piosenką ”Otwierasz niebo Panie, Baranku nasz”.

Niech Pan Ciebie błogosławi i strzeże!

Z Panem Bogiem.
Pani Ilonka 🙂


Drodzy Rodzice i kochane dzieci

„W pierwszy dzień  tygodnia (niewiasty) poszły skoro świt do grobu niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu, został odsunięty. A skoro weszły nie znalazły ciała Pana Jezusa(…) Nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach(…) rzekli do nich:” Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał”.(por. Łk 24,1-6)

Niech zatem serca nasze napełniają się  radością, bowiem wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z nas w odwracaniu się od grzechów. Abyśmy w każdym czasie mogli zwyciężać mocą Jego imienia i oddawać chwałę naszemu ZBAWICIELOWI!  ALLELUJA!!!

Niech Pan – Dawca życia błogosławi Wam

Pozdrawiam Was gorąco
Pani Ilonka


Scenariusz katechezy na 15/16 kwietnia 2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

• Rozraduj się śpiewając piosenkę

Bóg nie umarł, Jezus żyje,/×3 
daj Mu ręce swe,
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe,
daj Mu duszę  swą,
On Twoim Panem jest.

Zachęcam  Ciebie do:

• wysłuchania kolejnej audycji z cyklu-  Przedszkole Wiary Junior

Wielkanoc- Wigilia Paschalna(#22) https://youtu.be/JTW6VMLAeqw

Niedziela Zmartwychwstania(#23)  https://youtu.be/VYj_eXrbPZ0

• wysłuchania fragmentu z Ewangelii

  wg.św.Mt 28,1-2.4-10 lub obejrzenia filmu Zmartwychwstanie Chrystusa z YouTube.

• spróbuj porozmawiać z rodzicami na temat opowiadania/ filmu.      

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?
– Co wydarzyło się przy grobie?
– Co powiedział Anioł Pański do niewiast?
– Kto stanął przed kobietami?
– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

• Zapamiętaj: JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ,MIMO ŻE GROBU STRZEGLI ŻOŁNIERZE.JEZUS ŻYJE !!!

•Na zakończenie katechezy dedykuję Tobie piosenkę. Niech te słowa będą dla Ciebie umocnieniem na kolejne dni tygodnia.
List do rodziców i dzieci

8-9.04.2020r.

 1. Zachęcam dzieci i rodziców do wspólnej modlitwy o zatrzymanie koronawirusa. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem działającym cuda.
 2. W związku z Wielkim Tygodniem proszę o wysłuchanie audycji z serii „Przedszkole wiary Junior”.

Wielki Tydzień #18

Wielki Czwartek #19

Wielki Piątek #20

Wielka Sobota #21

3. Gdzie w Waszym mieszkaniu wisi krzyż ? ( zadanie na spostrzegawczość )

4. Proszę, abyście w Wielki Piątek narysowały krzyż ( technika dowolna ) i zawiesiły rysunek w jakimś dowolnym miejscu, pamiętając, że krzyż jest pamiątką miłości Jezusa do wszystkich ludzi.Zachęcam dzieci do:

 • wspólnej, rodzinnej modlitwy, w której poprosicie Pana Boga o zatrzymanie epidemii
 • wykonania pracy plastycznej (rysunek) z cyklu „Cuda Jezusa” – „Jezus zatrzymuje koronawirusa” (grupy: Wiewiórki, Pantery)
 • zaśpiewania piosenki „Gdy na morzu wielka burza”
  You Tube – Encore
 • wysłuchania audycji dla dzieci „ Niedziela Palmowa”

Zostańcie w domu z Panem Bogiem 🙂