ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Kaczuszki – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

WESOŁO BAWIMY SIĘ W PRZEDSZKOLU 

dzieci będą poznawały swoich nowych rówieśników, włączały się do wspólnej zabawy, przestrzegały ustalonych zasad współżycia w grupie 

PRZEDSZKOLAK NA DRODZE 

dzieci będą znały podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola, będą znały nazwy niektórych pojazdów, zasady przechodzenia przez jezdnię 

LUBIMY OWOCE I WARZYWA 

dzieci będą potrafiły rozpoznawać za pomocą zmysłów owoce i warzywa, będą wiedziały, dlaczego należy zjadać owoce i warzywa