ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Tygryski – Ośrodki tematyczne

MARZEC

,, Kim będę, gdy dorosnę?’’
Dzieci powinny – poznać różne zawody wykonywane przez dorosłych, charakterystyczny ubiór oraz narzędzia pracy, swobodnie wypowiadać się zdaniami o swoich marzeniach związanych z  zawodem, który chciałyby wykonywać w swoim dorosłym życiu, wyrażać swoją wiedzę o otaczającym świecie poprzez różnorodne formy aktywności dziecięcej.

 ,, Czy już idzie do nas wiosna ?’’.
Dzieci powinny–  zaobserwować zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia, rozpoznawać różnorodne warunki pogodowe, poznać pierwsze zwiastuny wiosny, poznać cykliczność występowania pór roku, przybliżyć wiadomości dotyczące zachowania ptaków wiosną – zakładanie gniazd, wysiadywanie jaj, opieka nad młodymi, zapoznać z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych kwiatów ( przebiśnieg, krokus, tulipan, żonkil)