ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Tygryski – Ośrodki tematyczne

PAŹDZIERNIK

„ Bezpieczna droga do przedszkola”

Dzieci będą znały: zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozpoznawały podstawowe znaki drogowe, znały nazwy niektórych pojazdów, znały zasady przechodzenia przez jezdnię, znały numery alarmowe.

„ Jesień w lesie”

Dzieci będą posługiwały się: informacjami na temat jesieni, rozpoznawały i nazywały dary jesieni ( żołędzie, kasztany, jarzębinę, liście, szyszki, grzyby ). Dzieci będą znały, zwierzęta mieszkające w lesie, nazywały wybrane grzyby (borowik, muchomor, kurka).

„ Pada deszczyk pada…”

Dzieci będą znały: charakterystyczne zjawiska atmosferyczne, występujące jesienią, będą wiedziały, jak należy ubierać się, podczas jesiennych chłodnych dni. Dostosują swój ubiór, do aktualnej pory roku i temperatury otoczenia.


WRZESIEŃ

,,Witamy przedszkole’’

Dzieci powinny: zapamiętać nazwę swojej grupy, imiona kolegów i koleżanek,  zapamiętać swoje miejsce na  półce w szatni,  integrować się z rówieśnikami podczas wspólnych zajęć, zabaw, utrwalić zasady bezpiecznego postępowania w przedszkolu ( sala, szatnia, łazienka) i poza nim ( teren przedszkolny).

,, Tygryskowe  zasady dobrego zachowania ’’ 

Dzieci powinny:  –  znać swoje prawa i obowiązki, szanować  prawo do zabawy i nauki, do bycia z rówieśnikami , przestrzegać umów zawartych w grupowym Kodeksie Przedszkolaka (szanujemy zabawki, zgodnie współdziałamy w zabawie, dzielimy się zabawkami, sprzątamy zabawki po zabawie,  mówimy umiarkowanym głosem, bezpiecznie poruszamy się po sali i łazience.), pamiętamy o używaniu zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach.

,, Witaminy z sadu i ogrodu’’

Dzieci powinny: prawidłowo nazywać i rozróżniać owoce i warzywa, poznać ich walory zdrowotne i smakowe,  rozpoznawać je za pomocą różnych zmysłów ( dotyku, węchu, smaku, wzroku ) przestrzegać konieczności mycia ich przed spożyciem

Rozmiar czcionki
Contrast