ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Tygryski – Ośrodki tematyczne

MAJ

,, Majowe Święta’’
Dzieci powinny: zapamiętać nazwy ważnych świąt państwowych obchodzonych w maju
( Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja) , określić ich
znaczenie dla każdego Polaka, wiedzieć, że są Europejczykami, wymienić polskie symbole
narodowe, zachować powagę oraz odpowiednią postawę ciała podczas słuchania lub
śpiewania hymnu narodowego
,, Święto Rodziny’’
Dzieci powinny: wiedzieć, co znaczy słowo rodzina, nazywać członków najbliższej rodziny,
rozwijać uczucia miłości i szacunku do matki i ojca, pomagać im w drobnych pracach
domowych, stosować formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach, pełnić rolę
współgospodarzy wobec gości odwiedzających przedszkole.
,, Kto nam pomoże?
Dzieci powinny: posługiwać się swoim adresem zamieszkania, wiedzieć od kogo i w jakich
sytuacjach możemy oczekiwać pomocy , poznać nazwy zawodów służb ratunkowych
(ratownik , policjant, strażak) , znać numery alarmowe, wiedzieć, kiedy możemy ich użyć.

KWIECIEŃ

„Wszystko jest muzyką – w świecie dźwięków ”
Dzieci będą: rozpoznawać i utrwalać źródła pochodzenia dźwięków,
kształtować wrażliwość na dźwięki, dostrzegać dźwięki w codziennym
życiu, rozwijać percepcję słuchową.

Prehistoryczny świat – śladami dinozaurów
Dzieci będą: kształtować postawę szacunku wobec tego co przeszłe, starsze,
wdrażać się do właściwych zachowań w muzeum, będą poszerzać wiedzę, na
temat dinozaurów ich życia, odżywiania się, rozwijać swoją wyobraźnię.

„Dbamy o naszą planetę”
Dzieci będą: kształtować nawyk segregowania śmieci, oszczędzania wody,
energii, będą utrwalać pojęcie „ planeta Ziemia”, „ekolog”, będą kształtować
zachowania proekologiczne budować poczucie odpowiedzialności za planetę
z myślą o przyszłych pokoleniach.

MARZEC

,, Jak rośnie roślina – nasz zielony kącik’’
Dzieci powinny: poznać cykl rozwoju roślin i warunki niezbędne do ich prawidłowego
wzrostu, rozpoznawać i nazwać części roślin, poznać zawód ogrodnika, zapamiętać
czynności wykonywane w czasie zakładania hodowli roślin oraz ich pielęgnacji , rozwijać
zainteresowania przyrodnicze.


,, Matematyczne łamigłówki dla mądrej główki’’
Dzieci powinny: wykazać się umiejętnościami matematycznymi w różnorodnych sytuacjach
dnia codziennego, przeliczać, porównywać, określać położenie przedmiotów w przestrzeni,
wykonywać proste działania matematyczne z wykorzystaniem liczmanów,, wzmacniać swoją
odporność emocjonalną podczas wykonywania zadań.


,, Czy to już jest wiosna ?’’
Dzieci powinny: zaobserwować zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia,
rozpoznawać różnorodne warunki pogodowe, poznać pierwsze zwiastuny wiosny, poznać
cykliczność występowania pór roku, przybliżyć wiadomości dotyczące zachowania ptaków
wiosną – zakładanie gniazd, wysiadywanie jaj, opieka nad młodymi, zapoznać z wyglądem i
nazwami wybranych wiosennych kwiatów.


,, Czekamy na Święta Wielkanocne’’
Dzieci powinny: poznać tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych –
tradycyjne wypieki ( mazurki, babki itp.), wielkanocne symbole (bazie, pisanki, kraszanki,
cukrowy baranek, czekoladowy zając, kurczaki, lany poniedziałek),poznać budowę jajka,
wiedzieć, że jest symbolem życia.

LUTY

Realizacja programu edukacyjnego – ,, Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Dzieci będą: rozumieć czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, będą
kształtować umiejętności wyboru produktów ekologicznych, kształtować
nawyki higieniczno – zdrowotne, propagować zdrowy styl życia.

Podwodny świat – co znajduje się pod wodą?

Dzieci będą: poznawać środowisko wodne, poznawać różnorodność
mieszkańców i roślinności wodnej, budzić wrażliwość na piękno przyrody,
rozwijać swoją wyobraźnię, rozbudzać zainteresowania światem
podwodnym, doskonalić umiejętność wypowiadania się na podany temat.

STYCZEŃ

,W karnawałowym rytmie’’

Dzieci powinny- poznać polskie zwyczaje związane z obchodami karnawału, rozpoznać i nazwać postacie, które pojawiły się na balu  karnawałowym , tańczyć w parach i pojedynczo, tworzyć korowody taneczne, mimiką twarzy wyrażać emocje towarzyszące zabawom tanecznym.

,, Bezpieczne zabawy zimowe na śniegu i lodzie’’

Dzieci powinny:  opisać własnymi słowami charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu, określić pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy,  nazwać sprzęt sportowy i ulubione zabawy na śniegu i lodzie, pamiętać o niebezpieczeństwie  ślizgania się  na zamarzniętych zbiornikach wodnych ( stawach, jeziorach, rzekach) oraz w pobliżu tras komunikacyjnych).

,,Dla kochanej Babci – kochanego Dziadka’’

Dzieci powinny: – znać imiona swoich babć i dziadków oraz określić stopień pokrewieństwa, opisać swoich dziadków ( wygląd zewnętrzny, charakterystyczne cechy wyglądu i ubioru), wymienić ulubione zabawy i czynności wykonywane wspólnie z dziadkami, współtworzyć klimat radosnej zabawy, pełnić rolę gospodarzy podczas pobytu dziadków  w przedszkolu

GRUDZIEŃ

„Szycie to ciekawa praca – w pracowni krawieckiej”
Dzieci będą: wymieniać co znajduje się w pracowni krawieckiej –
przedmioty potrzebne krawcowej do szycia, opowiadać jak wygląda
maszyna do szycia, wyjaśniać czym zajmuje się krawcowa, będą
projektować strój z papieru , będą rozpoznawać różne tkaniny.

„Coraz bliżej święta….”
Dzieci będą: wymieniać zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego
Narodzenia, znać symbole Świąt Bożego Narodzenia, potrafić zaśpiewać
wybrane kolędy, wymieniać potrawy wigilijne, nazwać i wykonać ozdoby
świąteczne, doskonalić sprawność manualną.

LISTOPAD

,,Piękna nasza Polska cała’’
Dzieci powinny- poznać wybrane regiony i ciekawe zakątki ojczystego kraju, symbole
narodowe ( flaga, godło, hymn państwowy), poznać najważniejsze miasta położone nad
Wisłą, zapamiętać nazwę stolicy – Warszawa, przybliżyć najważniejsze wydarzenia
historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kształtować w swojej
świadomości obraz Ojczyzny.
,,Tydzień Obchodów Jubileuszu 40- lecia Przedszkola Miejskiego Nr 2
Dzieci powinny: – poznać historię powstania przedszkola, nasze tradycje i zwyczaje,
wysłuchać wspomnień absolwentów, poznać postać patrona Jana Brzechwy oraz Jego
twórczość, wspólnie z innymi planować i świętować rocznicowe uroczystości.

,, Co słychać w lesie przed nadejściem zimy’’
Dzieci powinny: – poznać wybrane zwierzęta i ptaki oraz w jaki sposób przygotowują się one
do zimy, wiedzieć, jakie zmiany zachodzą w życiu zwierząt związane z porami roku –
zapadanie w sen zimowy ( jeż, niedźwiedź), zmiana futra ( wiewiórka, zając), wiedzieć
dlaczego należy dokarmiać zwierzęta i ptaki zimą, poznać różne nasiona i owoce
przeznaczone na pokarm dla ptaków zimą.
,, Andrzejkowe tradycje i zwyczaje ludowe’’
Dzieci powinny- : poznać tradycje ludowe oraz przysłowia związane z obchodami imienin
Andrzeja w różnych regionach Polski, poznać tradycyjne wróżby i ich znaczenie w
przyszłości, dzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, pełnić rolę współgospodarzy
placówki.

PAŹDZIERNIK

Pani jesień zawitała, kolorami nas obdarowała

Dzieci będą: nazywać obecną porę roku – jesień, rozpoznawać i nazywać dary jesieni ( żołędzie, kasztany, jarzębina, liście, szyszki), wymieniać zwierzęta mieszkające w lesie. Rozpoznawać i nazywać wybrane owoce, segregować je, wyjaśniać dlaczego należy spożywać owoce i myć je przed zjedzeniem, nazywać drzewa owocowe, wyjaśnić pojęcie „ sad” oraz „ spiżarnia”.

Deszczowa pogoda

Dzieci będą: znać charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące jesienią, będą wiedziały jak należy ubierać się podczas jesiennych chłodnych dni. Dostosują swój ubiór do aktualnej pory roku, temperatury otoczenia .

WRZESIEŃ

 ,, Po wakacjach  – witamy przedszkole’’

Dzieci powinny- wymienić różne miejsca letniego wypoczynku w kraju i za granicą , podjąć próbę wskazania tych miejsc na mapie Polski i Europy, nazwać regiony Polski  ( Góry, Mazury, Morze Bałtyckie, Mazowsze), poznać piękno, różnorodność krajobrazów i bogactwo Ojczyzny,  utrwalić zasady bezpiecznego postępowania w przedszkolu ( w kącikach edukacyjnych, łazience)  i poza nim.

,, Mam swoje  prawa i obowiązki – Kodeks przedszkolaka’’

Dzieci powinny:  –  znać swoje prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka oraz obowiązki ( szanować  prawo do zabawy i nauki, do bycia z rówieśnikami itd.) , przestrzegać umów zawartych w grupowym Kodeksie Przedszkolaka (szanować  zabawki, zgodnie współdziałać w zabawie, dzielić  się zabawkami, sprzątać  zabawki po zabawie,  mówić umiarkowanym głosem, bezpiecznie poruszać  się po sali i łazience.), pamiętać  o używaniu zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach

,, Uwaga ! przedszkolak na drodze’’

Dzieci powinny: poznawać elementy infrastruktury najbliższego otoczenia, utrwalać znaki i zasady pieszego i kołowego ruchu drogowego, znać numer alarmowy 112 oraz kiedy możemy z niego skorzystać,   doskonalić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i życiu codziennym, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych