ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Tygryski – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

 ,, Po wakacjach  – witamy przedszkole’’

Dzieci powinny- wymienić różne miejsca letniego wypoczynku w kraju i za granicą , podjąć próbę wskazania tych miejsc na mapie Polski i Europy, nazwać regiony Polski  ( Góry, Mazury, Morze Bałtyckie, Mazowsze), poznać piękno, różnorodność krajobrazów i bogactwo Ojczyzny,  utrwalić zasady bezpiecznego postępowania w przedszkolu ( w kącikach edukacyjnych, łazience)  i poza nim.

,, Mam swoje  prawa i obowiązki – Kodeks przedszkolaka’’

Dzieci powinny:  –  znać swoje prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka oraz obowiązki ( szanować  prawo do zabawy i nauki, do bycia z rówieśnikami itd.) , przestrzegać umów zawartych w grupowym Kodeksie Przedszkolaka (szanować  zabawki, zgodnie współdziałać w zabawie, dzielić  się zabawkami, sprzątać  zabawki po zabawie,  mówić umiarkowanym głosem, bezpiecznie poruszać  się po sali i łazience.), pamiętać  o używaniu zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach

,, Uwaga ! przedszkolak na drodze’’

Dzieci powinny: poznawać elementy infrastruktury najbliższego otoczenia, utrwalać znaki i zasady pieszego i kołowego ruchu drogowego, znać numer alarmowy 112 oraz kiedy możemy z niego skorzystać,   doskonalić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i życiu codziennym, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych