ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Wiewiórki – Ośrodki tematyczne

MAJ

,,Co słychać na łące?”

Umiejętność ogólna: Dzieci będą potrafiły nazwać wybrane owady i zwierzęta żyjące na
łące: pszczoły, biedronki, motyle, żaby, mrówki, krety, opisać ich wygląd, rozumieć pożyteczność zwierząt i owadów w środowisku.

,,Najlepiej u mamy i taty”

Umiejętność ogólna: Dzieci będą okazywać szacunek do członków rodziny, wypowiadać się
na temat rodzinnych tradycji, sposobów wspólnego spędzania czasu, zawodów i zainteresowań członków rodziny

KWIECIEŃ

„Na farmie-praca rolnika”- realizacja 02.04.2024 r.- 09.04.2024r.

Dzieci będą: opowiadać o codziennej pracy rolnika, wyjaśnić w jakim celu hoduje się zwierzęta, objaśniać jak powstaje mleko i jaki produkty powstają z mleka, nazywać wybrane maszyny wykorzystywane w gospodarstwie, wymieniać zwierzęta żyjące na farmie, rozpoznawać dźwięki wydawane przez zwierzęta.

„Nasze prawa i obowiązki” – realizacja 10.04.2024r.- 17.04.2024r.

Dzieci będą: nazywać swoje prawa i obowiązki, wyjaśnić co to są prawa dziecka i gdzie są zapisane, wymienić niektóre z nich, argumentować dlaczego prawa dzieci są potrzebne.

„Ziemia – nasz dom”– realizacja 18.04.2024r. – 30.04.2024r.
Dzieci będą: opowiadać, w jaki sposób należy dbać o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie, próbować segregować odpady do odpowiednich pojemników, opowiadać w jaki sposób należy dbać o środowisko naturalne, wyjaśnić znaczenie słów: ekologia, recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.              

MARZEC

„Czyste powietrze wokół nas”- realizacja 04.03.2024 r.- 08.03.2024r.

Dzieci będą rozpoznawać różne źródła dymów, opowiadać o szkodliwości skutków palenia papierosów, wymieniać miejsca, gdzie można zobaczyć dym, wymieniać sposoby ochrony przed dymem.

„Zabawy matematyczne  w  wiewiórkowej dziupli” – realizacja 11.03.2024r.- 19.03.2024r.

Dzieci będą: przeliczać w zakresie dostępnym dla siebie, porównywać długości, tworzyć zbiory równoliczne, kolorować wg kodu, stosować liczebniki porządkowe, dodawać i odejmować na konkretach, rozpoznawać figury geometryczne.

„Wielkanoc zwiastuje wiosnę”– realizacja 20.03.2024r. – 29.03.2024r.

Dzieci będą: wymieniać symptomy wiosny, nazywać i  rozpoznawać wiosenne kwiaty, rozpoznawać dźwięki charakterystyczne dla wiosny, opisywać otaczającą przyrodę, wymienić produkty wkładane do koszyczka wielkanocnego, opowiadać o tradycjach wielkanocnych.

LUTY

„O czym zimą ptaki ćwierkają?” (01.02-09.02.2024r.)

Dzieci będą:  wymieniać ptaki odlatujące i pozostające w Polsce na zimę, opowiadać w jaki sposób można pomagać ptakom w czasie zimy, rozpoznawać i  nazywać niektóre ptaki, opisywać wygląd ptaków.

 „Zabawy i spory zimowe” (26.02-01.03.2024r.)

Dzieci będą:  rozpoznawać i nazywać zimowe dyscypliny sportowe, wymienić cechy fizyczne śniegu i lodu , dostrzegać piękno zimowego krajobrazu, wymieniać zagrożenia wynikające z zabaw w niebezpiecznych miejscach.

STYCZEŃ

Witaj Nowy Roku.- tańczymy walczyka.

Dzieci będą wymieniać tradycje noworoczne (bale, składanie życzeń, postanowienia noworoczne), wymienić znaczenie słowa „karnawał”, wymienić rodzaje zegarów, wyliczyć miesiące.

Niech nam żyją Babcia i Dziadek !

Dzieci będą: posługiwać się słownictwem określającym stopień pokrewieństwa w rodzinie, wypowiadać się zdaniami na temat ulubionych zajęć babć i dziadków.

Toruń-moje miasto.

Dzieci będą: wymieniać legendy toruńskie, rozpoznawać i nazwać ważniejsze zabytki Torunia, podać adres swojego zamieszkania.

GRUDZIEŃ

„ Czy to już zima?” ( 01.12.2023r. – 08.12.2023r.)

Dzieci będą: próbowały opisywać zimowy krajobraz, rozpoznawać i nazywać wybrane symptomy zimy, wybierać i nazywać spośród innych odzież zimową.

„Święta i Nowy Rok” (11.12.2023r. – 29.12.2023r.)

Dzieci będą: opowiadać o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, nazywać ozdoby choinkowe, wymieniać pory roku, wymieniać atrybuty sylwestrowe (np. balony, konfetti, czapeczki papierowe).

LISTOPAD

,,Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”
realizacja od  02.11.2023 r.  do  10.11.2023 r.

 Dzieci będą: wymieniać i nazywać symbole narodowe, wskazywać na mapie stolicę Polski – Warszawę oraz rzekę Wisłę, rozpoznawać  herb Warszawy – Syrenkę Warszawską, nazywać  miasta  i regiony Polski, śpiewać pierwszą i drugą  zwrotkę hymnu.

,,Tydzień Obchodów Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Miejskiego nr 2” 
realizacja od 13.11.2023 r.  do  17.11.2023 r.

Dzieci będą: prezentować program artystyczny przygotowany z okazji jubileuszu, uczestniczyć we wspólnej zabawie, wykonywać prace plastyczne związane z przedszkolem, śpiewać hymn przedszkola, opowiadać o wyglądzie przedszkola, spotkać się z absolwentami przedszkola, rozpoznawać utwory Jana Brzechwy, opowiadać o postaci Jana Brzechwy.

„Przygotowania do zimy”
realizacja od 20.11.2023 r. do  30.11.2023 r.

Dzieci będą: nazywać wybrane zwierzęta leśne i ptaki,  opisywać sposób przygotowania do zimy niektórych zwierząt i ptaków, opowiadać o konieczności dokarmiania zwierząt podczas zimy, opisywać sposoby przygotowywania się ludzi do zimy.

PAŹDZIERNIK

Jesień w lesie i parku

Dzieci będą nazywać obecną porę roku – jesień, rozpoznać i nazwać dary jesieni (żołędzie, kasztany, jarzębina, liście, szyszki), wymienić poznane zwierzęta mieszkające w lesie, nazywać wybrane grzyby (borowik, muchomor, kurka), określać pogodę dominującą jesienią
w Polsce

Kampania „Mali Strażnicy Klimatu”

Dzieci będą wyjaśniać potrzebę poszukiwania nowych proekologicznych źródeł energii (wykorzystanie wiatraków, kolektorów słonecznych, elektrowni wodnych), znać sposoby oszczędzania energii w domu, wyjaśnić i stosować pojęcia „segregacja śmieci” oraz „recykling”, stworzyć „Kodeks Małego Ekologa”

WRZESIEŃ

„Wakacyjne wspomnienia- szlakiem wakacyjnych wędrówek po Polsce”- realizacja od 01.09-08.09.2023r.

Dzieci będą: wymieniać nazwy miejsc wakacyjnego wypoczynku, dzielić się wrażeniami i wiadomościami z wakacyjnych podróży, nazywać regiony Polski (góry, Mazury, Morze Bałtyckie), rozpoznawać charakterystyczne krajobrazy Polski (miasto, wieś, góry, morze, jezioro, las).

„W moim przedszkoli- wesoło i w zgodzie w przedszkolnej gromadzie”- realizacja od 11.09-20.09.2023r.

Dzieci będą: używać zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach, wspólnie z nauczycielem wyznaczyć umowy i zasady dotyczące zachowania, ładu, porządku w sali, łazience, terenie przedszkolnym oraz bezpiecznej zabawy – „Kodeks Przedszkolaka”, wymienić swoje prawa i obowiązki w przedszkolu i domu rodzinnym.

„Moja miejscowość- bezpiecznie do przedszkola”- realizacja od 21.09-29.09.2023r.

Dzieci będą: wymieniać zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawać niektóre znaki drogowe, rozpoznawać postaci  i pojazdy związane ze służbami ratunkowymi, wymieniać numery alarmowe, swoje adresy zamieszkania.