ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Wiewiórki – Ośrodki tematyczne

MARZEC

,,Zielony ogródek w naszej sali”

Umiejętności ogólnedzieci powinny nazywać poszczególne części rośliny, prowadzić obserwacje założonych hodowli, zauważyć różnice w  wyglądzie rośliny w różnych fazach jej rozwoju, wymienić czynniki mające wpływ na wzrost roślin (światło, woda, temperatura), rozumieć potrzebę uprawiania i spożywania roślin

,,W kosmosie”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny nazywać planety Układu Słonecznego, narzędzia potrzebne do obserwacji kosmosu, rozpoznawać i tworzyć proste gwiazdozbiory  

,,Wiosna w utworach literackich i wokół nas”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny nazywać zwiastuny wiosny  oraz charakterystyczne cechy wiosennej pogody, dostrzegać zmiany w przyrodzie, wypowiadać się na temat poznanych utworów literackich

,,Nadchodzi Wielkanoc”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny nazywać niektóre obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi,  nazywać wielonocne potrawy, wymienić i wskazać zwierzęta, które wykluwają się z jajek.

LUTY

,,Toruń – moje miasto”

Umiejętności ogólnedzieci powinny nazywać miasto, w którym mieszkają, rzekę przepływającą przez Toruń, rozpoznawać i nazywać niektóre charakterystyczne zabytki i obiekty Torunia, wiedzieć kim był Mikołaj Kopernik

,,O czym zimą ćwierkają ptaki?”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny wiedzieć w jaki sposób można pomagać ptakom w czasie zimy, czym je dokarmiać; rozpoznawać i nazywać niektóre ptaki

STYCZEŃ

„W Nowym Roku – uroki zimowej krainy”

Dzieci będą: rozumiały następstwa dni tygodnia, pór roku, zauważały zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku, wymieniały charakterystyczne cechy zimy, nazywały zjawiska atmosferyczne występujące zimą (wiatr, śnieg, mróz), rozumiały znaczenie symboli oznaczających zimowa pogodę, wdrażały do właściwego ubierania się podczas zimy.

„W karnawale same bale…”

Dzieci będą: znały tradycje i obrzędy karnawałowe, będą uczestniczyły w przygotowaniu balowych ozdób i rekwizytów, aktywnie brały udział w przedszkolnym balu karnawałowym oraz muzycznych zabawach i konkursach.

„Kochana babcia, kochany dziadzio”

Dzieci będą: znały imiona swoich babć i dziadków oraz określały stopień pokrewieństwa, opisywały swoich dziadków (wygląd zewnętrzny, charakterystyczne cechy wyglądu i ubioru), wymieniały ulubione zabawy i czynności wykonywane wspólnie z dziadkami, prezentowały swoje umiejętności podczas pobytu dziadków w przedszkolu.

GRUDZIEŃ

,,Gdzie szukać dobroci?”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny odróżniać dobre postępowanie od złego, znać i stosować zwroty grzecznościowe, wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób należy być dobrym dla ludzi i zwierząt, dostrzec ogromne znaczenie dobra, przyjaźni, koleżeństwa

,,W świątecznym nastroju”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny znać zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia (dzielenie się opłatkiem, ubieranie choinki, puste miejsce przy stole, śpiewanie kolęd itp.), formułować życzenia świąteczne, włączyć się w przygotowanie świątecznych dekoracji, za pomocą gestu i mimiki wyrażać emocje i uczucia związane ze świętami oraz nazywać je

LISTOPAD

,,Jestem z Polski”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny znać nazwę kraju, w którym mieszkają, jego symbole narodowe, określić swoją narodowość, wiedzieć, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu państwowego

,,Mżawka, deszcz, ulewa”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny dostrzegać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni, wyjaśnić w jaki sposób powstaje deszcz i jak człowiek chroni się przed nim, znać podstawowe znaki synoptyczne

,,Dbamy o zdrowie”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny wiedzieć jakie czynniki sprzyjają zdrowiu: odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i pory roku, aktywny wypoczynek, właściwe odżywianie, nawyki higieniczne

PAŹDZIERNIK

Czyste powietrze wokół na

Umiejętności ogólnedzieci powinny wypowiadać się na temat różnych rodzajów dymów w środowisku, zauważyć i wskazać źródła dymu i jego negatywne skutki dla człowieka, uzasadnić własnymi słowami szkodliwość palenia papierosów

A ja rosnę i rosnę

Umiejętności ogólne -dzieci powinny zauważyć i wskazać podobieństwa i różnice jakie zaszły w ich wyglądzie od czasu narodzin,  określać swój wiek , wypowiadać się na temat wyglądu własnego i innych, rozwijać postawę tolerancji i akceptacji dla inności, rozpoznawać i nazywać niektóre zawody

Jesień w parku i w lesie

Umiejętności ogólne – dzieci powinny wymienić zmiany jakie zaszły w krajobrazie wraz z nadejściem jesieni, rozpoznawać i nazywać niektóre drzewa iglaste i liściaste oraz ich owoce, nazywać mieszkańców lasu, znać zasady grzybobrania


WRZESIEŃ

,,Witamy przedszkole – nasze prawa i obowiązki”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny znać i przestrzegać zasady zawarte we wspólnie opracowanym Kodeksie Przedszkolaka, wzmocnić poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, uczestniczyć w różnych formach aktywności w czasie pobytu w przedszkolu

,,Jestem bezpieczny na drodze”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny poznać i utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozpoznawać podstawowe znaki drogowe,  znać zasady bezpiecznego podróżowania samochodem(zapięte pasy, fotelik) oraz numery telefonów alarmowych

,,Witaminy z sadu i ogrodu”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny rozpoznawać i nazywać dary z sadu i z ogrodu,  rozumieć konieczność jedzenia owoców i warzyw ze względu na ich walory zdrowotne i smakowe, wiedzieć, że należy myć je  przed spożyciem.