ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Wiewiórki – Ośrodki tematyczne

MARZEC

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu
Umiejętność ogólna: Dzieci powinny znać charakterystyczne przemiany w przyrodzie zachodzące wraz z nadejściem wiosny

Temat kompleksowy: Tyle kolorów jest na świecie że nawet nie zgadniecie
Umiejętność ogólna: Dzieci powinny zdobywać wiedzę o otaczającym świecie poprzez eksperymenty i doświadczenia ,dowiedzieć się jakie czynności w ogródku wykonuje się wraz z nadejściem wiosny, poznać etapy siania i sadzenia roślin

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas
Umiejętność ogólna: Dzieci powinny nazywać instrumenty muzyczne, wywoływać dźwięki korzystając z różnych przedmiotów , tworzyć muzykę i wyrażać ją ruchem