ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 2021/2022


Komunikat dyrektora!

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  prosimy wysłać elektronicznie na adres przedszkola pm2torun@wp.pl lub wypełniony druk zostawić w zaklejonej kopercie w skrzynce podawczej w holu przedszkola.

Termin składania potwierdzenia woli
Od 06.04.21r. od godz.12.00
do 14.04.21r. do godz.15.00

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce


REKRUTACJA 2021-2022

Adres strony do naboru:  www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (komplet dokumentów)
 w zaklejonych kopertach prosimy wrzucać do skrzynki podawczej wystawionej w holu przedszkola.

od 22.02.2021 r. do 10.03.21r.  w godzinach 7.00- 15.00

Informację potwierdzającą złożony wniosek prześlemy na adres
e-mail wpisany we wniosku.

Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji:

  • wniosków  o przyjęcie do przedszkola,
  • dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zgodnie z czynnościami, 
o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
 może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.


Rozmiar czcionki
Contrast