ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Rekrutacja

INFORMACJA O REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

 Informuję, że rekrutacja  rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 24.02.2020r. Terminy i dodatkowe kryteria postępowania rekrutacyjnego określa:
 Uchwała nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017r. Zarządzenie nr 24/2020 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020r.
Dokumenty dostępne są do pobrania pod następującym adresem:

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych
link do naboru https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

INFORMACJA POTWIERDZENIE WOLI:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie do 2020-04-14 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 
Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie  na adres pm2torun@wp.pl – za pomocą jednego ze sposobów opisanych  w komunikacie.Oryginał dokumentu należy obowiązkowo dostarczyć do placówki po ustaniu epidemii.