ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Pantery – Ośrodki tematyczne

MARZEC

„Gdzie ukrył się prąd- urządzenia elektryczne

Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić, skąd się bierze prąd oraz przydatność prądu i urządzeń elektrycznych w życiu codziennym, potrafiły wymienić znane im domowe urządzenia elektryczne i wyjaśnić do czego służą, pamiętać o zakazie korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych, starały się wyrabiać postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne, znać literę, głoskę W, C.

„Wiosenne przebudzenie”

Dzieci będą: znały obecną porę roku, potrafiły wypowiedzieć się na temat zaobserwowanych zmian w krajobrazie najbliższego otoczenia ( pąki na drzewach i krzewach, źdźbła trawy, kwiaty), nazywały pierwsze wiosenne kwiaty ( przebiśniegi, krokusy), potrafiły wyjaśnić, dlaczego są one pod ochroną i nie wolno ich zrywać.

,,Wszystko rośnie czyli zielony kącik w naszej sali”

Dzieci będą: wiedziały w jaki sposób można założyć hodowlę roślin, znały etapy wzrostu roślin na podstawie obserwacji oraz będą potrafiły wymienić czynniki mające na to wpływ (światło, wilgotność, temperatura), potrafiły wykonać proste zabiegi pielęgnacyjne roślin, rozumieć potrzebę hodowania ich, nazywały poszczególne części roślin-wskazać cześć jadalną i niejadalną.

STYCZEŃ

  „Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie”–   – Realizacja: 02.01.2023r. – 13.01.2023r.

Dzieci będą potrafiły: wymienić imiona swoich babć i dziadków, określić stopień pokrewieństwa, wyjaśnić dlaczego należy pomagać ludziom starszym, współtworzyć klimat radosnej zabawy podczas pobytu dziadków w przedszkolu, znać literę, głoskę N, S oraz liczbę 7.

 „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”–  Realizacja: 16.01.2023r. – 20.01.2023r.

Dzieci będą potrafiły wyjaśnić: co to znaczy ,,Zespół Downa”, co to są blizny i z czego powstają, jakie trudności ma osoba z niepełnosprawnością intelektualną, dlaczego każdy z nas zasługuje na szacunek i zrozumienie, znaczenie słowa ,,empatia”, kim jest osoba niesłysząca.  

 „Sporty i zabawy zimowe” – Realizacja: 23.01.2023r. – 27.01.2023r.

Dzieci będą: znać aktualną porę roku- zimę, potrafiły opisać jej charakterystyczne cechy, potrafiły wymienić ulubione zabawy zimowe, wiedzieć, że ubieramy się w zależności od pory roku i temperatury na dworze, potrafiły wymienić zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie (zjeżdżamy z górki na sankach z osobą dorosłą, nie wchodzimy na cienki lód, bawimy się pod opieką osób dorosłych), znać literę, głoskę R, oraz liczbę 8.

GRUDZIEŃ

Zimno, coraz zimniej 
Umiejętności ogólne – poznawać w jaki sposób pomagać zwierzętom przetrwać zimę, utrwalać informację w jaki sposób chronić się przed zimnem, poznawać właściwości lodu, poznają literę i głoskę Y,y oraz liczbę 4. 

Świąteczne przygotowania
Umiejętności ogólne: 
dzieci będą posługiwały się wiadomościami na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, będą uczestniczyły w przygotowaniach świątecznych w przedszkolu, poznają literę i głoskę Z,z 

LISTOPAD

„Nasza mała ojczyzna” – Realizacja: 2.11.2022r.- 16.11.2022r.

Dzieci powinny: wyjaśnić znaczenie słowa ojczyzna, nazwać kraj, w którym żyjemy oraz jego stolicę, pamiętać, że Polska należy do UE, wyjaśnić kim jesteśmy (polakami), nazwać język w jakim się porozumiewamy, rozpoznać godło Polski, nazywać kolory polskiej flagi, wysłuchać hymnu polskiego zachowując właściwą postawę, poznać literę, głoskę T, D, E

„Wiemy jak należy zachować się przy stole” –  Realizacja: 17.11.2022r.- 30.11.2022r.

Dzieci powinny: wiedzieć jak należy zachować się przy stole podczas spożywania posiłków, prawidłowo nakryć do stołu, znać i stosować zwroty grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam), pamiętać o prawidłowej postawie ciała, znać zasady prawidłowego korzystania z chusteczek, poznać literę, głoskę U, K.

PAŹDZIERNIK

Jestem bezpieczny 
Umiejętności ogólne – Dzieci będą: wymienić zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, nazywać pojazdy poruszające się po ulicy, prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowych, poznawać zawody które pomagają innym, wiedzieć czym jest odwaga, poznawać głoskę i literę O i A. 


Idzie jesień przez świat
Umiejętności ogólne: Dzieci będą: rozróżniać, nazywać warzywa i owoce rosnące w Polce, znać zasady bezpiecznego grzybobrania, rozpoznawać niektóre dary jesieni, poznawać charakterystyczne cechy pór roku, rozróżniać kolory i kształty obiektów, poznawać głoskę i literę M, L.


WRZESIEŃ

„Powrót do przedszkola” – Realizacja: 1.09.2022- 9.09.2022

Umiejętność ogólna: Dzieci powinny:  nazywać grupę, do której chodzą, opisać słowami wygląd nowej sali, rozpoznawać i nazywać kąciki edukacyjne, przypomnieć zasady bezpieczeństwa obowiązujące w grupie, wymienić i nazywać miejsca letniego wypoczynku, wskazać ich charakterystyczne cechy, wypowiedzieć się na temat przyniesionych pamiątek.

,,Jestem dobrym kolegą czyli między nami panterami”–  Realizacja: 12.09.2022- 16.09.2022

Umiejętność ogólna: Dzieci powinny: wskazać właściwe formy zachowania się w przedszkolu, wyjaśnić, co oznacza słowo przyjaźń oraz jakie cechy posiada ,,dobry kolega”, używać zwrotów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” „dzień dobry”, „do widzenia”, dzielić się zabawkami i pożyczać sobie wzajemnie.

,,Owocowy zawrót witaminowy” – Realizacja: 19.09.2022- 30.09.2022

Umiejętność ogólna: rozpoznać i nazwać poznane owoce i warzywa, określić ich walory smakowe i zdrowotne, segregować je ze względu na wielkość i kolor, wyjaśnić, że owoce i warzywa są źródłem witamin i należy je myć przed spożyciem, wskazać swój ulubiony owoc, wymienić jego poszczególne części- jadalną i niejadalną.