ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Pantery – Ośrodki tematyczne

MAJ

,,Co słychać na łące?”

Umiejętności ogólnedzieci powinny nazywać i rozpoznawać owady i zwierzęta mieszkające na łące, naśladować ich sposób poruszania się oraz wydawane przez nie odgłosy, nazywać niektóre rośliny, wiedzieć, że należy szanować każdą formę życia.

,,Nasi kochani rodzice”

Umiejętności ogólnedzieci powinny wymienić członków swoich rodzin, posługiwać się wiadomościami na temat zawodów wykonywanych przez rodziców, wskazać sytuacje powodujące u nich radość oraz smutek, opowiedzieć w jaki sposób pomagają rodzicom

,,Mamo, tato wolę wodę”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny określić cechy fizyczne wody, wymienić jej stany skupienia, wyjaśnić, dlaczego należy pić wodę, wiedzieć jak ją oszczędzać,  rozróżniać wodę zdatną i niezdatną do picia.

KWIECIEŃ

„W świecie książek”
Umiejętności ogólne – wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych: dobro w uczynkach, budowanie systemu wartości z wykorzystaniem różnorodnej literatury dziecięcej, wyrabianie nawyku dbania o książki, rozwijanie zainteresować czytelniczych wśród dzieci
„Dbamy o naszą planetę”
Umiejętności ogólne: dzieci będą posługiwały się informacjami na temat ekologii i działań proekologicznych, poznają sposoby dbania o środowisko, segregację odpadów

MARZEC

,,W Układzie Słonecznym”

Umiejętności ogólne:dzieci powinny nazywać planety Układu Słonecznego, narzędzia potrzebne do obserwacji kosmosu, wyjaśnić czym zajmuje się astronauta, rozpoznawać i tworzyć proste gwiazdozbiory. Poznają literę P,p 

,,Matematyczne zabawy w Parku Jurajskim”

Umiejętności ogólne:  dzieci powinny rozpoznawać i nazywać niektóre gady żyjące współcześnie        ( żółw, krokodyl, wąż) oraz żyjące przed wiekami, wyjaśnić, czym zajmuje się archeolog i paleontolog, doskonalić umiejętności matematyczne (w tym przeliczanie, kodowanie, dodawanie) , wykazywać się ostrożnością podczas kontaktów ze zwierzętami. Poznają litery: J,j oraz Z,z.

,,Wiosenne święta”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny nazywać niektóre obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, nazywać wielonocne potrawy, włączyć się do przygotowań do Świąt w domu rodzinnym i w przedszkolu. Poznają literę G,g.

LUTY

„Matematyka to muzyka, muzyka to matematyka”
Umiejętności ogólne –
 wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów, kształtowanie umiejętności wrażania muzyki za pomocą ruchu, koloru, poznanie sposobu zapisu „Gamy” oraz porównanie jej do zapisu działań matematycznych, rozpoznawanie i pisanie liczby 9, poznanie kształtu litery N,n, rozwijanie umiejętności matematycznych.

„Savoir-vivre w przedszkolu i w domu”
Umiejętności ogólne –
 Poszerzanie, wzbogacanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu savoir-vivre w różnych sytuacjach, zarówno podczas pobytu w przedszkolu jak i na koncertach, przedstawieniach ,poznanie liczby 10, poznanie litery W,w

„Zimą dbamy o naszą sprawność i  zdrowie”
Umiejętności ogólne –
 Dzieci będą nazywały sporty zimowe, będą posługiwały się informacjami na temat sprzętów i zimowych dyscyplin sportowych ,będą potrafiły uzasadnić ich znaczenie dla zdrowia i rozwijania sprawności ruchowej

STYCZEŃ

,,Kalendarz ma kartek wiele…”
Umiejętności ogólne – dzieci powinny rozumieć następstwa zmieniającego się czasu: pór
roku, miesięcy, dni tygodnia, części doby, wymienić charakterystyczne cechy poszczególnych
pór roku, nazywać kolejne miesiące oraz dni tygodnia.

,,Nasi kochani – Babcia i Dziadek”
Umiejętności ogólne – dzieci powinny wymienić imiona swoich babć i dziadków, kolejne
pokolenia w rodzinie (dziadkowie, rodzice, dzieci) , wyrazić słowami swoje uczucia do babci
i dziadka, nazywać czynności wykonywane wspólnie z dziadkami i babciami, wiedzieć,
dlaczego należy pomagać ludziom starszym.

,,Zabawy i sporty zimowe”
Umiejętności ogólne: dzieci powinny rozpoznawać i nazywać zimowe dyscypliny sportowe ,
dostrzegać piękno zimowego krajobrazu, znać zagrożenia wynikające z zabaw w
niebezpiecznych miejscach i w niedozwolony sposób, rozumieć konieczność przebywania na
powietrzu zimą oraz rozwijania swojej sprawności fizycznej.

GRUDZIEŃ

Wiadomość z daleka
Umiejętności ogólne – poznanie zawodu listonosza i drogi, którą pokonuje list od nadawcy do adresata, utrwalanie adresu zamieszkania, zapoznanie się z wyglądem monet, poznanie litery i głoski K,k oraz cyfry 5.

Zimno coraz zimniej
Umiejętności ogólne –
 poznawać w jaki sposób pomagać zwierzętom przetrwać zimę, utrwalać informację w jaki sposób chronić się przed zimnem, poznawać właściwości lodu, poznać literę i głoskę R,r oraz cyfrę 6

Świąteczne przygotowania
Umiejętności ogólne: 
dzieci będą posługiwały się wiadomościami na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, będą uczestniczyły w przygotowaniach świątecznych w przedszkolu.

LISTOPAD

,,Jestem z Polski”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny znać nazwę kraju, w którym mieszkają, jego symbole narodowe, określić swoją narodowość, wiedzieć, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu państwowego.

,,40 lat minęło…- urodziny przedszkola”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny nazywać przedszkole, do którego uczęszczają oraz jego patrona, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do obchodów jubileuszu, przygotować i zaprezentować program artystyczny.

,,Mżawka, deszcz, ulewa”

Umiejętności ogólne – dzieci powinny dostrzegać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni, wyjaśnić w jaki sposób powstaje deszcz i jak człowiek chroni się przed nim, znać podstawowe znaki synoptyczne.

PAŹDZIERNIK

„Chronimy się przed kleszczami wszystkimi sposobami”- realizacja projektu profilaktycznego chorób odkleszczowych

Umiejętności ogólne – poznawanie wyglądu kleszcza oraz jego rozmiary, odpowiednie dobieranie ubrania na spacer do lasu tak, by utrudnić pajęczakowi dostęp do skóry, wykształcanie nawyku sprawdzania ubrania pod kątem występowania na nim kleszczy po powrocie ze spaceru oraz zachowania w przypadku ukąszenia kleszcza (poinformowanie dorosłych)

 „Jesienny krajobraz”

Umiejętności ogólne -utrwalanie wiadomości dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, odróżnianie środowiska parku i lasu, poznawanie litery i na przykładzie słowa igła, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, utrwalanie informacji o skarbach jesieni, poznanie litery I, rozpoznanie i pisanie po śladzie cyfry 1,2

„W świecie wyobraźni”

Umiejętności ogólne: wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, „marzenia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, za pomocą ruchu, gestu, obrazu, poznanie litery E,e jak emocja , T,t jak tata oraz liczby 4.

WRZESIEŃ

,,Witamy przedszkole – nasze prawa i obowiązki”

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny znać i przestrzegać zasady zawarte we wspólnie opracowanym Kodeksie Przedszkolaka, wzmocnić poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, uczestniczyć w różnych formach aktywności w czasie pobytu w przedszkolu

,,Jestem bezpieczny na drodze”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny poznać i utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozpoznawać podstawowe znaki drogowe,  znać zasady bezpiecznego podróżowania samochodem(zapięte pasy, fotelik) oraz numery telefonów alarmowych

,,Jesień w sadzie i ogrodzie”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny rozpoznawać i nazywać dary z sadu i z ogrodu,  rozumieć konieczność jedzenia owoców i warzyw ze względu na ich walory zdrowotne i smakowe, wiedzieć, że należy myć je  przed spożyciem.