ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Pantery – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

,,Witamy przedszkole – nasze prawa i obowiązki”

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny znać i przestrzegać zasady zawarte we wspólnie opracowanym Kodeksie Przedszkolaka, wzmocnić poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, uczestniczyć w różnych formach aktywności w czasie pobytu w przedszkolu

,,Jestem bezpieczny na drodze”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny poznać i utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozpoznawać podstawowe znaki drogowe,  znać zasady bezpiecznego podróżowania samochodem(zapięte pasy, fotelik) oraz numery telefonów alarmowych

,,Jesień w sadzie i ogrodzie”

Umiejętności ogólne: dzieci powinny rozpoznawać i nazywać dary z sadu i z ogrodu,  rozumieć konieczność jedzenia owoców i warzyw ze względu na ich walory zdrowotne i smakowe, wiedzieć, że należy myć je  przed spożyciem.