ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Pantery – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

„Powrót do przedszkola” – Realizacja: 1.09.2022- 9.09.2022

Umiejętność ogólna: Dzieci powinny:  nazywać grupę, do której chodzą, opisać słowami wygląd nowej sali, rozpoznawać i nazywać kąciki edukacyjne, przypomnieć zasady bezpieczeństwa obowiązujące w grupie, wymienić i nazywać miejsca letniego wypoczynku, wskazać ich charakterystyczne cechy, wypowiedzieć się na temat przyniesionych pamiątek.

,,Jestem dobrym kolegą czyli między nami panterami”–  Realizacja: 12.09.2022- 16.09.2022

Umiejętność ogólna: Dzieci powinny: wskazać właściwe formy zachowania się w przedszkolu, wyjaśnić, co oznacza słowo przyjaźń oraz jakie cechy posiada ,,dobry kolega”, używać zwrotów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” „dzień dobry”, „do widzenia”, dzielić się zabawkami i pożyczać sobie wzajemnie.

,,Owocowy zawrót witaminowy” – Realizacja: 19.09.2022- 30.09.2022

Umiejętność ogólna: rozpoznać i nazwać poznane owoce i warzywa, określić ich walory smakowe i zdrowotne, segregować je ze względu na wielkość i kolor, wyjaśnić, że owoce i warzywa są źródłem witamin i należy je myć przed spożyciem, wskazać swój ulubiony owoc, wymienić jego poszczególne części- jadalną i niejadalną.

Rozmiar czcionki
Contrast