ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Sprawozdania finansowe

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe przedszkola zostało opublikowane na stronie internetowej

Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem:  https://tcuw.torun.pl/bip,8.html