ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Programy, projekty, konkursy
W terminie od 19 lutego do 5 marca 2021r. trwał MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „EKO – ZABAWKA”  zorganizowany przez nasze przedszkole. Konkurs skierowany był do dzieci 5, 6- letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu pod kierunkiem nauczyciela przestrzennej zabawki z surowców wtórnych. Jednym z celów konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków.

Jury konkursu były dzieci 6 letnie z naszego przedszkola. Głosowanie odbyło się poprzez oddanie głosu w postaci plastikowej nakrętki do pojemnika z odpowiednim numerem pracy. Wybierając najlepsze prace starszaki kierowały się  wykorzystaniem odpadów pozornie wydających się niepotrzebnych oraz chęcią zabawy wykonaną zabawką.

Z uwagi na panujące obostrzenia nauczyciele dzieci biorących udział w konkursie przysłali do nas zdjęcia wykonanych prac. W zmaganiach wzięły udział dzieci 5, 6 – letnie z następujących placówek: Przedszkole Miejskie nr 16, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 5, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 7
oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 17.

Przedstawiamy finalistów:

I miejsce Ignacy S. z Przedszkola Miejskiego nr 5(„Latający spodek”)
II miejsce Lilianna G. z Przedszkola Miejskiego nr 16 („Zamek”)
II| miejsce Oliwia L. z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 („Różowy stworek”)

GRATULUJEMY!!!

Organizatorzy:
Agata Wawrowska, Iwona Materna


Ruszyło głosowanie w konkursie dla przedszkoli „Przygody Mieci i ImPETa”. Zachęcamy wszystkich rodziców do oddawania głosów na nasze prace! CODZIENNIE! Im większa ilość głosów, tym większa szansa na wygranie.

Prace przygotowały dzieci z grup: Misie, Mrówki i Tygrysy

Głosowanie potrwa aż do 5 marca! 25 prac z największą ilością głosów przejdzie do kolejnego etapu, w którym to nasze jury podejmie się wyłonienia szczęśliwych zwycięzców.

https://dzialajzimpetem.pl/wp-content/uploads/2021/02/DZI_post-na-fb_set3_instrukcja_na-www.png

Sprawozdanie z akcji
 „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – Pomoc dla Jemenu”

Liczba dzieci zaangażowanych w projekcie: 3 grupy wiekowe 62-dzieci

W ramach realizacji projektu każda z trzech grup przedszkolnych zrealizowała:

Odział dzieci 5 letnich „Tygrysy”

1. Poranek z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka
* dzieci wysłuchały utworów  dotyczących Praw dziecka (wiersz i piosenka)
* wnioskowały czego te utwory dotyczą
* własnymi słowami opowiadały do czego mają prawo
* opisywały wygląd plakatów na których były zawarte Prawa Dziecka
* wykonały wystawę prac plastycznych na temat Praw Dziecka
2. Pogadanka na temat „Lepszy świat dla dzieci z Jemenu”
* dzieci obejrzały film dokumentalny pt. „Jeden dzień z życia Muny” (film przedstawiający życie w obozie dla uchodźców)
* dzieci porównały swoje życie do życia ich rówieśników
* podawały pomysły ja można pomóc dzieciom z Jemenu
* swoje pomysły przedstawiły w formie plastycznej

Odział dzieci 6 letnich „Pantery”

1. Poranek z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka„ Co  wiemy o swoich prawach ?”
* Dzieci na tablicy interaktywnej obejrzały  w formie elektronicznej książeczkę UNICEFu o prawach dziecka. Każdy punkt został szczegółowo omówiony.
* „Pantery” stwierdziły, że te prawa powinny być przestrzegane na całym świecie i dlatego powinniśmy się solidaryzować ze wszystkimi dziećmi, a szczególnie tymi, których prawa nie są przestrzegane.
* Chętne dzieci w scenkach teatralnych starały się odegrać niektóre punkty Konwencji.
* 6-latki wspólnie analizowały treść wiersza M. Brykczyńskiego „ Prawa Dziecka”, rysując w zespołach  prawa, o których ich zdaniem mówi autor wiersza.
* Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcia pod tablicą gdzie są one wypisane

2. Pogadanka nt. łamania praw dzieci na podst. filmu „Wspólna podróż po Jemenie”
* 6- latki na tablicy interaktywnej obejrzały film UNICEF-u o sytuacji dzieci w Jemenenie. który przybliżył trudną sytuację dzieci w tym kraju. Następnie odbyła się rozmowa o łamaniu praw dzieci i o tym co powinno się zmienić, aby prawa dzieci w Jemenie były respektowane.
* Na koniec odbyła się zabawa integrująca grupę  uśmiechnięte buźki gdzie każde dziecko pokazało minę szczęśliwego dziecka.

Odział dzieci 4-6 letnich „Misie”

1. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
* Dzieci wysłuchały czytanego przez nauczycielkę tekstu pt. „ Jakie prawa maja dzieci?”. Swobodnie wypowiadały się nt. praw i obowiązków dzieci w przedszkolu. Oglądały z uwagą bajkę pt. „Mam prawo…”, słuchały i powtarzały refren piosnek pt. „ Mam prawo – prawa dziecka”. Kolorowały scenki ilustrujące prawa i obowiązki dzieci.
2. „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka”
* Dzieci wraz z nauczycielkami oglądały krótki film pt. „UNICEF -70 lat pomocy dzieciom”. Po obejrzeniu, dzieci wypowiadały się swobodnie o emocjach towarzyszących im podczas oglądania filmu. Wyrażały swoje zdania o życiu dzieci w Jemenie, starały się zapamiętać jak najwięcej informacji. Wspólne rozwiązywanie quizu „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka”. Na 10 pytań, 5 odpowiedzi odpowiedzieliśmy  prawidłowo.

Fotorelacja w zakładce – Galeria ogólna


Działania Przedszkola Miejskiego nr 2, im. J. Brzechwy w ramach III edycji akcji MEN „Razem na Święta”.


XIV MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ PRZYRODNICZY
„JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY”


Jesienna kompozycja

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie fotograficznym „Jesienna kompozycja”, wszystkie prace zostały przez nas wyróżnione i zamieszczone w galerii. Każdy z uczestników otrzyma dyplom oraz upominek w podziękowaniu za zaangażowanie. Życzymy Państwu dalszych sukcesów.

Organizatorzy: A.Karolik A.Paul

1. Maksym K
2. Igor H
3. Kazio O
4. Antoni Ż
5. Tomasz W
6. Wiktor R
7. Aleksandra S
8. Marcel B
9. Tymon B
10. Miłosz P
11. Kinga K
12 Miłosz i Mikołaj G
13. Miłosz O


Realizacja programów edukacyjnych, projektów w roku szkolnym 2020/2021

Oddział biedronki

Ogólnopolski Program Edukacyjny Czyściochowe Przedszkole
To program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu  motywować przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.
Grupa: 4,5- latki „Biedronki”
Termin realizacji: 01.09- 09.09.2020r.
Nauczyciel realizujący program: Iwona Materna

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”
Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Cele szczegółowe projektu (między innymi):
Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
• Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
• Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
• Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
• Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych i starszych
• Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek
z morałem.

Grupa: 4,5- latki „Biedronki”

Termin realizacji: październik 2020- maj 2021

Zdjęcia, materiały z realizacji projektu: zakładka grupy „Biedronki”- Galeria

Nauczyciel realizujący projekt: Iwona Materna

Kampania informacyjno – edukacyjna „Mali Strażnicy Klimatu”
Zmiany klimatyczne nie są już tylko hasłami słyszanymi w mediach. Ich konsekwencje dotykają nas codziennie, a zapobieganie ich skutkom i ochrona środowiska naturalnego jest koniecznością. Codziennymi drobnymi czynnościami możemy zmieniać otaczające nas środowisko i w konsekwencji – naszą planetę. Kształtowanie właściwej postaw należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Edukacja i wyrobienie wśród dzieci odpowiednich nawyków sprawią, że będą je wprowadzać w swoich domach, wiedzę przekażą również pozostałym domownikom (rodzicom, dziadkom, rodzeństwu).
Grupa: 4,5- latki „Biedronki”
Termin realizacji: 09.11- 20.11.2020r.
Zdjęcia, materiały z realizacji projektu: zakładka grupy „Biedronki”- Galeria, broszury edukacyjne
Nauczyciel realizujący kampanię: Iwona Materna


Oddział ,,Kaczuszki”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Dzieciaki Mleczaki”

Program „Dzieciaki Mleczaki” powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest to edukacyjno- informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest przekazywanie wiedzy dzieciom na temat jakości produktów mlecznych i ich walorów zdrowotnych oraz znaczenia ich w diecie dzieci, wykorzystując formę nauki poprzez zabawę. Projekt zakłada przekazanie wyżej wskazanych treści w formie specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych i informacyjnych

Grupa:  3-latki ,,Kaczuszki”
Termin realizacji:  luty 2021
Nauczyciel realizujący program:  Katarzyna Brzóskniewicz


Oddział wiewiórki

Program profilaktyczno-wychowawczy „Sztuka radzenie sobie z emocjami” autor A.Karolik

Cele:
Głównym zadaniem programu jest zaszczepienie w dziecku pozytywnych wzorców zachowań tak aby dziecko:

– rozpoznawało pozytywne i negatywne emocje
– znało właściwe sposoby zachowania się wobec rówieśników
– wiedziało w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi emocjami
– rozumiało potrzebę rozwiązywania konfliktów
– wiedziało kto to jest przyjaciel i dążyło do tego by nim być-szanowało innych
– rozwijało poczucie własnej wartości i wiary we własne siły

Program „mali strażnicy klimatu o planetę dbają do zabawy zapraszają” autor Grażyna Gaca-Pawlikowska

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Toruń

Cele:
– Utrwalenie tematyki ochrony środowiska, segregacji śmieci, recyklingu, oszczędzania wody
– Kształtowanie nawyku prawidłowej segregacji śmieci
– Kształtowanie i wzmacnianie u dzieci świadomości ekologicznej
– Zapoznanie dzieci z różnymi źródłami energii oraz wpływem ich pozyskiwania i wykorzystania środowiska

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego zorg. przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA pt. „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Grupa: 4-latki ,,Wiewiórki”
Termin realizacji: 1.12.2020r.- 8.12.2020r

Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. ,,Kubusiowi przyjaciele natury”

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie do ruchu już od najmłodszych lat. Podczas realizacji zajęć dzieci dowiedzą się jak należy troszczyć się o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii, dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, poznają korzyści płynące z ruchu a także będą potrafiły wyjaśnić na czym polega segregacja śmieci,Grupa: 4-latki ,,Wiewiórki”
Termin realizacji: 19.04.2021r. – 30.04.2021r.


Oddział pantery

Realizacja programu „Profilaktyka chorób  pasożytniczych – wszy” Higiena osobista wiąże się z troską o wszystkie narządy i układy naszego organizmu. Dziecko systematycznie poznaje zasady higieny i z pomocą dorosłych, zarówno nauczycieli jak i rodziców kształtuje pożądane nawyki. Program przedstawia problem występujący w ludzkiej populacji więc  dzieciom należy uświadomić konieczność przestrzegania zasad higieny i  unikanie zagrożeń związanych z przenoszeniem się pasożytów skóry głowy

Grupa wiekowa : 6-latki „Pantery
Termin realizacji : czerwiec 2021
Nauczyciel realizujący program: Krystyna Deręgowska


„Mamy kota na punkcie mleka”
Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski. Realizuję go w grupie  6 latki
Projekt trwa cały rok
Informację o miejscu  dokumentowania (zdjęcia,  karty pracy, książeczki edukacyjne)
Realizująca projekt: Joanna Klonowska- realizująca projekt


Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Przedszkoli
„Działaj z impetem! Przygody Mieci i imPEta!”

Kampania „Działaj z imPETem! To innowacyjny projekt, którego celem jest edukacja Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recykling. Edukując dzieci jesteśmy w stanie rozbudzać w nich eko postawy i tworzyć eko nawyki już od najmłodszych lat. 

Przebieg realizacji programu:
Wspólnie z dziećmi należy przygotować pracę plastyczną na temat: „Przygody Mieci i imPETa!”, w przypadku, gdy zajdzie konieczność pracy w domu rodzice mogą przesłać prace dzieci do przedszkola.

  • Od 1 grudnia do 29 stycznia na str. www.dzialajzimpetem.pl w zakładce „dla przedszkoli” dostępny będzie formularz zgłoszenia pracy, poprzez który należy dodać zdjęcie pracy (może być jedna praca z grupy)
  • Od 2 lutego do 5 marca będzie można głosować na prace ze swojego przedszkola
  • 12 marca na str. Internetowej zostanie ogłoszony ranking 25 prac z największą liczbą głosów internautów, które następnie zostaną poddane ocenie jury
  • 25 marca zostaną ogłoszone wyniki

Grupa wiekowa: 4-6 latki
Termin realizacji: październik 2020r.- marzec 2021r.
Zdjęcia, materiały z realizacji projektu: zakładka grupy: Misie, Mrówki, Biedronki, Tygrysy- Galeria
Nauczyciel realizujący projekt: Agata Wawrowska


Realizujemy następujące programy edukacyjne:|

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego, E. Kordos, PWN
Program integracyjny dla dzieci niewidomych i słabo widzących „Razem poznajemy świat”
Program profilaktyczny dla dzieci 3-letnich „Gimnastyka smyka buzi i języka”
Program profilaktyczny ,,Zdrowy ząbek”
Program profilaktyczny ,,Czyste powietrze wokół nas”
Program profilaktyczny ,,Jak się chronić przed kleszczami”
Program profilaktyczny ,,Profilaktyka chorób pasożytniczych”


Projekt WSZYSTKIE DZIECI RÓWNE SĄ


Rozmiar czcionki
Contrast