ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Programy, projekty, konkursy

Realizujemy następujące programy edukacyjne:|

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego, E. Kordos, PWN
Program integracyjny dla dzieci niewidomych i słabo widzących „Razem poznajemy świat”
Program profilaktyczny ,,Zdrowy ząbek”
Program profilaktyczny ,,Czyste powietrze wokół nas”
Program profilaktyczny ,,Jak się chronić przed kleszczami”
Program profilaktyczny ,,Profilaktyka chorób pasożytniczych”