ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Mrówki – Ośrodki tematyczne

WRZESIEŃ

„Witamy w przedszkolnej gromadzie”
Dzieci będą potrafiły: nazwać grupę, do której chodzą, rozpoznawać swoją salę przedszkolną, wymienić letnie zabawy, wymienić zasady obowiązujące w grupie.

,,Owocowy sad”
Dzieci będą: podejmować próby wyjaśnienia znaczenie słowa ,,sad”, potrafiły  nazywać wybrane owoce, wyjaśnić, dlaczego warto spożywać owoce i należy myć je przed zjedzeniem.

„W mrówkowej zgodzie”
Dzieci będą potrafiły: wskazać właściwe formy zachowania w grupie przedszkolnej, interpretować własnymi słowami graficzne przedstawienie znaków obowiązujących w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, przestrzegać ustalonych umów.