ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Mrówki – Ośrodki tematyczne

MAJ

Maj w kolorach tęczy

Dzieci będą: wzbogacać wiadomości na temat zwierząt ( owadów, ptaków ), kwiatów, roślin  występujących na łące, poznawać domy mieszkańców łąki,  rozwijać zainteresowania przyrodą, poznawać zjawisko tęczy.  

Moja rodzina

Dzieci będą: kształtować postawę szacunku wobec rodziców oraz rodziny, wobec tego co przeszłe, starsze, utrwalać, co znaczy słowo „rodzina”, nazywać członków najbliższej rodziny, kształtować poczucie przynależności do rodziny.

KWIECIEŃ

Temat kompleksowy: „Uśmiechnięte dzień dobry i do widzenia, humor na lepszy odmienia”
(Realizacja projektu edukacyjnego „Przedszkolak w świecie savoir-vivre”
Dzieci powinny znać podstawowe zasady zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach,
zasady zgodnego współdziałania z innymi, prawidłowo stosować zwroty grzecznościowe.

„Na wiejskim podwórku”.
Dzieci powinny wiedzieć jakie gatunki zwierząt żyją w wiejskiej zagrodzie, jakie wydają
dźwięki, rozumieć, że niektóre zwierzęta wiejskie mogą stanowić dla nich zagrożenie,
wiedzieć, jakie produkty otrzymujemy z hodowli zwierząt wiejskich.

„Dbamy o nasza planetę Ziemię”.
Dzieci powinny wiedzieć, że dym jest szkodliwy dla naszego zdrowia, że odpady można
ponownie wykorzystać, rozumieć konieczność segregowania odpadów do odpowiednich
koszy (białe, niebieskie, żółte zielone), rozumieć znaczenie słowa ziemia, planeta, ekologia.

MARZEC

„Gdzie jesteś Wiosno?”.

Dzieci będą: potrafiły założyć prostą hodowlę roślin, wymienić etapy wzrostu roślin na podstawie obserwacji oraz wymienić czynniki mające na to wpływ (światło, wilgotność, temperatura), wykonać proste zabiegi pielęgnacyjne roślin, rozumieć potrzebę ich hodowania, nazwać poszczególne części roślin – wskazać cześć jadalną i niejadalną,  nazwać obecną porę roku wiosnę, wypowiedzieć się na temat zaobserwowanych zmian w krajobrazie najbliższego otoczenia ( pąki na drzewach i krzewach, źdźbła trawy, kwiaty), nazwać pierwsze wiosenne kwiaty ( przebiśniegi, krokusy, tulipany, hiacynty).

„Święta Wielkanocne”

Dzieci będą: potrafiły wymienić świąteczne tradycje  wielkanocne  (ozdabianie pisanek,  dzielenie się jajkiem, wykonywanie palm, składanie życzeń, święcenie pokarmów, wspólny posiłek), wiedzieć czego symbolem są kolorowe pisanki ( życia, budzenia się wiosny, radości), rozpoznać i nazwać wybrane potrawy wielkanocne oraz ozdoby świąteczne, wiedzieć, co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyku, znać tradycję „Lanego Poniedziałku”.

LUTY

„Nasze uczucia i emocje”

Dzieci będą: potrafiły rozpoznawać i nazywać uczucia, starać się szanować uczucia innych osób, mówić o uczuciach swoich oraz innych osób, reagować, gdy komuś będzie działa się krzywda, radzić sobie z uczuciem smutku i złości, czerpać radość z określonych wydarzeń, drobnych niespodzianek, okazywać innym przyjaźń, miłość.

„Zabawy matematyczne z bałwankami”.

Dzieci będą: potrafiły opisać wygląda bałwana, wymienić elementy jego budowy, wymienić pory roku według kolejności, nazwać figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, określać położenie przedmiotu w przestrzeni,  przeliczać w zakresie min 5, układać elementy od najmniejszego do największego i odwrotnie, używać określeń: duży, mały, średni, układać historyjkę według kolejności zdarzeń, prawidłowo stosować liczebniki porządkowe (od 1 do 4).

STYCZEŃ

„Bale w karnawale”
Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić pojęcia: karnawał, bal, wskazać i wymienić rekwizyty,
które kojarzą się z balem (balony, serpentyny, stroje), wyjaśnić w jaki sposób żegnamy stary
rok i witamy nowy, wymienić zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z fajerwerków.

„Hu hu ha, nasza zima zła.”
Dzieci będą: potrafiły nazwać aktualną porę roku – zimę, określić cechy i zjawiska
atmosferyczne zimowej pogody, wymienić części garderoby, które ubieramy zimą, wymienić
zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, odróżniać bezpieczne od niebezpiecznych
miejsc do zabaw zimowych.

„Zabawy z Babcią i Dziadkiem”
Dzieci będą: potrafiły wypowiadać się na temat swoich bliskich (Babć i Dziadków),
określać stopień pokrewieństwa, uzasadnić, dlaczego dziadkowie są ważnymi osobami w ich
życiu.

GRUDZIEŃ

„Jak dbamy o ptaki zimą?”

Dzieci będą: potrafiły wskazać na ilustracji wybrane ptaki (gila, sikorkę, wróbla, gawrona, jaskółkę), wyjaśnić, dlaczego należy dbać o ptaki i je dokarmiać zimą oraz w jaki sposób.

„W świątecznym nastroju”

Dzieci będą: potrafiły wymienić polskie tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia ( strojenie choinki, przygotowywanie świątecznych potraw, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek).

LISTOPAD

„Jestem Polakiem”.

Dzieci będą: potrafiły wskazać flagę Polski oraz wymienić jej barwy, godło, symbole narodowe, nazwać stolicę Polski – Warszawę, najdłuższą rzekę – Wisłę, określić w jakim kraju żyją, jakiej są narodowości, w jakim języku się porozumiewają, śpiewać fragmenty Hymnu Narodowego.

„Tydzień Obchodów Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 2.”

Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić pojęcie „jubileusz”,  określić kto jest patronem Przedszkola Miejskiego Nr 2, z czego zasłynął,  wymienić wybrane utwory Jana Brzechwy.

„Zimna i deszczowa jesień.”.

Dzieci będą: potrafiły wymienić zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesiennej szarugi, wyjaśnić jak należy ubrać się na jesienny spacer, do czego służy parasol, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im w tym pomóc, wymienić zagrożenia, jakie niesie za sobą silny deszcz, mgła, wiatr oraz burza.

PAŹDZIERNIK

„Bezpieczeństwo na drodze to podstawa”.

Dzieci będą: potrafiły wymienić zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,   wyjaśnić, co to jest sygnalizacja świetlna, nazwać pojazdy poruszające się po ulicy,  prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowym, wyjaśnić na czym polega praca policjanta.

„Idzie jesień przez ogród”.

Dzieci będą: potrafiły wskazać i nazwać podstawowe warzywa, ich cześć jadalną i niejadalną, wymienić ich właściwości dla zdrowia człowieka, sposoby ich przetwarzania, wskazać warzywa, które rosną na ziemi i te które rosną pod ziemią.

„Poznajemy kolory Pani Jesieni”.

Dzieci będą: potrafiły  nazwać podstawowe dary jesieni (żołędzie, kasztany, dynie, jarzębinę),  nazwać aktualną porę roku – jesień, wymienić kolory, które są charakterystyczne dla jesieni, rozpoznać wybrane liście  (klonu, kasztanowca, dębu), wymienić elementy budowy drzewa, wskazać różnicę między parkiem a lasem, wyjaśnić pojęcia „grzyb jadalny”, „grzyb trujący”.

WRZESIEŃ

„Witamy w przedszkolnej gromadzie”
Dzieci będą potrafiły: nazwać grupę, do której chodzą, rozpoznawać swoją salę przedszkolną, wymienić letnie zabawy, wymienić zasady obowiązujące w grupie.

,,Owocowy sad”
Dzieci będą: podejmować próby wyjaśnienia znaczenie słowa ,,sad”, potrafiły  nazywać wybrane owoce, wyjaśnić, dlaczego warto spożywać owoce i należy myć je przed zjedzeniem.

„W mrówkowej zgodzie”
Dzieci będą potrafiły: wskazać właściwe formy zachowania w grupie przedszkolnej, interpretować własnymi słowami graficzne przedstawienie znaków obowiązujących w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, przestrzegać ustalonych umów.