ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Mrówki – Ośrodki tematyczne

MARZEC

Tajemnice Kosmosu 

Umiejętność ogólna: rozumienie przez dzieci, że Ziemia jest jedną z części Wszechświata ,na której jest życie i że znajdują się też w nim inne planety, na których nie ma życia

 „Zielony kącik w naszej sali”

Umiejętność ogólna: uświadomienie dzieciom jakie warunki sprzyjają  rozwojowi roślin (woda, gleba, słońce, powietrze)

„Kolory wokół nas’’

Umiejętności ogólne: uświadomienie dzieciom, że kolory można kojarzyć z różnymi zjawiskami lub przedmiotami

LUTY

Z czego słynie Toruń? (13.02- 28.02.2023r)

Dzieci będą nazwać swoje rodzinne miasto –Toruń, wymienić kilka znanych miejsc i zabytków Torunia, okazywać radość i zadowolenie z przynależności do rodzinnego miasta Toruń, własnymi słowami opisać, jakiego odkrycia dokonał Mikołaj Kopernik oraz uczcić 550 rocznicę jego urodzin

STYCZEŃ

Cykl 12 warsztatów z edukacji włączającej na podstawie książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”
Dzieci powinny: być świadome, że wśród nich funkcjonują osoby z różnymi niepełno sprawnościami bardziej i mnie widoczne, być uwrażliwione na różne potrzeby osób, które możemy spotkać w swoim życiu

Kochana babcia, Kochany dziadek

Dzieci powinny: rozumieć jaką rolę w ich życiu odgrywa rodzina, kim w życiu dziecka jest babcia i dziadek; uczestniczyć w przygotowaniu programu artystycznego dla swoich dziadków, okazywać dziadkom szacunek

„Karnawał” -magiczna podróż do Krainy Bajek

Dzieci powinny: określić znaczenie pojęcia „karnawał” i wymienić zwyczaje i tradycje z nim związane,

GRUDZIEŃ

Magiczna moc baśni i bajek

Dzieci będą: rozpoznawać bohaterów z wybranych bajek, kojarzyć rekwizyty z bajką oraz fragmenty niektórych bajek z tytułem, wcielić się w rolę danej postaci z bajki, podejmować spontaniczną aktywność poznawczą związaną z książkami, wymienić zasady korzystania z książek

Coraz bliżej Święta…

Dzieci będą: wypowiadać się na temat zwyczajów, obrzędów związanych z przygotowaniem
i obchodami Świąt Bożego Narodzenia, uczestniczyć w przygotowaniach świątecznych
w przedszkolu i w domu

LISTOPAD

Jestem małym Polakiem
dzieci powinny znać nazwę swojego kraju oraz miasto, w którym mieszkają; wiedzieć, że każde państwo ma swoje symbole narodowe, znać polskie symbole narodowe

Nastroje w jesiennej pogodzie
dzieci powinny nazywać porę roku – jesień oraz opisać cechy charakterystyczne jesiennej szarugi-deszcz, mgła, przymrozki

Nasze pupilki-zwierzęta domowe
dzieci powinny wymienić nazwy zwierząt domowych, opisać sposoby opiekowania się zwierzętami

PAŹDZIERNIK

Ja i moja rodzina

Umiejętność ogólna: Dzieci będą  wypowiadać się nt. rodziny, rodziców, rodzeństwa; wyjaśniać relacje rodzinne (kształtowanie wartości: dobro, miłość, szacunek), stopień pokrewieństwa między członkami rodziny (drzewo genealogiczne)

Bezpieczna droga do przedszkola

Umiejętność ogólna: Dzieci będą wymieniać podstawowe zasady ruchu drogowego, rozpoznawać wybrane znaki drogowe, znać adres zamieszkania

Jesień w parku i w ogrodzie

Umiejętność ogólna : Dzieci będą dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie, bogatą jesienną kolorystykę, wykazywać się  umiejętnością wnioskowania

WRZESIEŃ

Wakacyjne wspomnienia – znowu razem w przedszkolnej gromadzie

Umiejętność ogólna: dz. powinny wymienić nazwy miejscowości wakacyjnego wypoczynku, posługiwać się nazwami zwiedzanych miejscowości w kraju  i za granicą, dzielić się wrażeniami i wiadomościami z wakacyjnych wypraw

My-Mrówki -znamy swoje prawa i obowiązki

Umiejętność ogólna: dzieci powinny przestrzegać  wspólnie wypracowanych zasady współdziałania w grupie, dbać o porządek  i estetykę sali i kącików, aktywnie włączać się w różnorodne formy działalności w czasie pobytu w przedszkolu

Kolorowo w sadzie i ogrodzie

Umiejętność ogólna: dzieci powinny nazywać porę roku -jesień , nazywać i rozpoznawać owoce i warzywa, widzieć, że owoce i warzywa są źródłem witamin