ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

imienia Jana Brzechwy w Toruniu


Drodzy Rodzice!

Nasze Przedszkole przystąpiło do
Akcji „Budki dla jerzyków za odpady PET – zadanie realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Miasta Toruń na rok 2023”.

Projekt polega na przekazaniu do szkół/przedszkoli budek dla jerzyków, które zostaną zamontowane na budynku przedszkola  pod nadzorem ornitologa w terminie 01.07.2023 – 31.08.2023.
W związku z realizacją przewidzianych w regulaminie zadań  ogłaszamy zbiórkę  zgniecionych i niezabrudzonych butelek PET.
W dniach 19- 26 maja 2023 r. prosimy o przyniesienie przez każde dziecko
min. 2 zgniecionych butelek PET (nie większych niż 1,5 l). i wrzucenie ich
do wyznaczonego kosza w holu przedszkola lub oddanie  
w poszczególnych grupach.

W ramach Akcji dzieci z oddziałów: Wiewiórki i Jeżyki
wykonają również plakat „Toruń chroni jerzyki”.

Projekt łączy w sobie dbałość o środowisko naturalne poprzez zwiększenie liczby miejsc do gniazdowania jerzyków, które są naturalnym wrogiem owadów latających, w tym komarów, much i meszek, promowanie ich ochrony i wsparcie dla ponownego wykorzystanie odpadów plastikowych poprzez obieg zamknięty.RegulaminLista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
PM2 lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 12.04.2023r. do godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Dorota Gładkowska
DyrektorPrzypominamy o dokonywaniu wpłat na Radę Rodziców na konto bankowe:

Bank Millennium

38 1160 2202 0000 0003 1123 1216

Termin wpłaty upływa dnia 20.03.2023r.


Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Adres dla kandydatów:
www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i terminów rekrutacji dostępne są na stronie
https://www.torun.pl/pl/czas-do-przedszkola-0Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia – nr 19 z dnia 25 stycznia 2023r.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Pozyskane środki zostaną wydane zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci

PIT-37 str-4 – informacja


Komunikat Dyrektora!

Informuję, że z dniem 02.01.2023r. nastąpiła zmiana adresu e-mail
Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy.

Nowy adres e-mail to:
sekretariat@pm2.edu.torun.pl


Zarządzenie nr 397 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/53042/zarzadzenie-nr-397-2022


Plebiscyt Edukacyjny

Miło nam poinformować, że kolejny nauczyciel z naszego przedszkola – Kasia Brzóskniewicz – otrzymał nominację do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. Jednocześnie nominację do nagrody w Plebiscycie otrzymała także dyrektor placówki  Dorota Gładkowska.

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.pomorska.pl/nauczyciel
 Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za I semestr w roku szkolnym 2022/2023 wynosi odpowiednio:

pierwsze dziecko 150 zł, drugie dziecko 100 zł i każde kolejne 80 zł.

Termin wpłaty za I semestr to 30.10.2022r.

W tytule wpłaty prosimy o podanie
imienia i nazwiska dziecka!

NUMER KONTA Bank Millennium: 
38 1160 2202 0000 0003 1123 1216Informacje z Wydziału Zdrowia i Polityki SpołecznejZgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html


Więcej szczegółowych informacji:


 KOMUNIKAT  DYREKTORA !

w zakładce: WAŻNE DOKUMENTY
znajdują się opracowane PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 2, im Jana Brzechwy w Toruniu oraz aneks nr 1 do Statutu Przedszkola.Komunikat Dyrektora!

Proszę o zapoznanie się
Aneksem  nr 1 do WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19

(Zakładka WAŻNE DOKUMENTY)


KOMUNIKAT
DYREKTORA !

Zaktualizowane
WEWNĘTRZNE  PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTAWA
związane z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
w Przedszkolu Miejskim nr 2, im. J. Brzechwy
w Toruniu znajdują się

w zakładce: WAŻNE DOKUMENTYZgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice informujemy, że na stronie internetowej przedszkola jest już dostępny skrót do platformy Vulcan. W celu zalogowania się na e-dziennik prosimy kliknąć „ikonkę dziennika” widoczną w PRAWYM GÓRNYM ROGU STRONY.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Komunikat dyrektora Przedszkola!

W przypadku licznych nieobecności nauczycieli i pracowników przedszkola zmieniana będzie organizacja pracy w oddziałach dziecięcych – grupy będą dzielone lub łączone.


W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponujemy formy pomocy realizowane  on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na naszej stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/


Komunikat  dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju przypominam o konieczności  przestrzegania WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z w/w procedurami rodzic/opiekun prawny min. :


1. Przyprowadza  dziecko/dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:15
 i odbiera  dziecko/dzieci z przedszkola od godz. 14:00,2. Przyprowadzając dziecko/dzieci  do przedszkola przekazuje  dziecko/dzieci dyżurującemu  pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu w szatni i zaprowadza je do sali zajęć,
3.Przebywa tylko w holu przedszkola w bezpiecznym odstępie 1,5 m. od innych osób, nie wchodzi  na teren placówki, 4. Odbierając dziecko/dzieci z przedszkola  wywołuje  dziecko/dzieci  przez domofon lub przez dyżurującego pracownika  przedszkola.Uwaga!

Informuję, że z dniem 01.09.2020 stawka żywieniowa w przedszkolu wynosić będzie:
I śniadanie 2,40 zł
II śniadanie 1,60 zł
Obiad 4,00 zł

Dyrektor Przedszkola


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Jak pomóc dziecku w czasie epidemii” przygotowanego przez naszą panią psycholog Bożenę Sobczyk:

http://brzechwaeu.eu/jak-pomoc-dziecku-w-czasie-epidemii/


Drodzy Rodzice!

MEN: Kształcenie na odległość- Poradnik dla szkół

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem
z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.
W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów
z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym”


Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć wychowawczo – dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. utworzone zostały e-maile grupowe służące do kontaktowania się z nauczycielami oraz logopedą.
Prosimy o informacje na temat podejmowania proponowanych na stronie przedszkola zabaw i zadań dla dzieci, zbieranie wytworów plastycznych, kart pracy wykonanych w domu, aby zaprezentować je po powrocie dzieci do przedszkola.

Nauczyciele będą komunikować się i odpowiadać na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 r.

Oddział   e-mail
3 latki- Kaczuszki     kaczuszki-pm2torun@wp.pl
3 latki – Biedronki     biedronki-pm2torun@wp.pl
5  latki – Wiewiórki     wiewiorki-pm2torun@wp.pl
4  latki – Mrówki       mrowki-pm2torun@wp.pl
4 latki – Tygryski       tygryski-pm2torun@wp.pl
3-5  latki – Misie       misie-pm2torun@wp.pl
6- latki – Pantery     pantery-pm2torun@wp.pl
Oddział dzieci
słabo widzących  – Jeżyki  
  jezyki-pm2torun@wp.pl
Logopeda   logopeda-pm2torun@wp.pl

Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – propozycje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.


Szanowni Państwo, 

w związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

1. Proszę nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych.
2. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą mycia rąk, znajdującą się na drzwiach w holu przedszkola.
3. Jeżeli dziecko wróciło z Państwem z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Powiadom także przedszkole.
4. W przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia przedszkola, należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lita Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Infolinia stacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Informacja dotycząca Niebieskiej Karty – B 

Informacja 


Toruńskie szkoły zawodowe 

Informacja/wideo


UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu do przedszkola. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zamykanie bramki i bramy po wejściu na teren przedszkola.
Dziękujemy