ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

imienia Jana Brzechwy w Toruniu

Komunikat Dyrektora Przedszkola  Miejskiego nr 2

W związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się zakażeń 
SARS – CoV – 2  na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci 5 letnie  z grupy „Tygryski” oraz ich współmieszkańcy (rodzice, opiekunowie, rodzeństwo itp.)
 z dniem 22.10.2020 r. zostają objęci kwarantanną do dnia 30.10.2020 r. Wiąże się to z zakazem opuszczania miejsca kwarantanny. W dniach 26 – 27.10.2020 r. skontaktują się z Państwem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu.

                                                                                                                       Dyrektor
 Dorota Gładkowska

Szanowni Rodzice!

Od dnia 26 – 30 października 2020r. dla dzieci 5 letnich  z grupy „Tygryski” realizowane będzie nauczanie zdalne.
Prosimy o zapoznanie się z propozycjami zabaw i zadań dla dzieci
 w zakładce grupowej „Tygryski”.


Komunikat  dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju przypominam o konieczności  przestrzegania WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z w/w procedurami rodzic/opiekun prawny min. :


1. Przyprowadza  dziecko/dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:15
 i odbiera  dziecko/dzieci z przedszkola od godz. 14:00,2. Przyprowadzając dziecko/dzieci  do przedszkola przekazuje  dziecko/dzieci dyżurującemu  pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu w szatni i zaprowadza je do sali zajęć,
3.Przebywa tylko w holu przedszkola w bezpiecznym odstępie 1,5 m. od innych osób, nie wchodzi  na teren placówki, 4. Odbierając dziecko/dzieci z przedszkola  wywołuje  dziecko/dzieci  przez domofon lub przez dyżurującego pracownika  przedszkola.


Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za I semestr w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:
   pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 60zł.

Termin wpłaty za I semestr to 30.10.2020

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka!!!
NUMER KONTA Bank Millennium: 38 1160 2202 0000 0003 1123 1216

RODZICE DZIECI KTÓRZY DOKONALI PŁATNOŚCI ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 SĄ ZWOLNIENI Z PŁATNOŚCI ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Podziękowanie dla rodziców i dzieci za udział w „Zbiórce makulatury”

Informujemy, że jesteśmy laureatami konkursu w kategorii masa zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia. Z tej okazji dnia 22.09.2020 odwiedził nas pan Zbigniew Fiderewicz zastępca Prezydenta Miasta Torunia, który przekazał nam nagrodę w wysokości 16000 złotych oraz nagrody dla 10 dzieci najbardziej aktywnych uczestników w zbiórce makulatury.
Dziękuję rodzicom, koordynatorowi akcji p. Agacie oraz gratuluję dzieciom.

Dyrektor
Dorota Gładkowska


Dyrektor przedszkola Dorota Gładkowska w imieniu dzieci dziękuje Radzie Rodziców za darowiznę finansową przeznaczoną na zakup parownicy dla przedszkola.


Drodzy Rodzice,
        Akcja zbierania nakrętek to jedna z najpopularniejszych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym.
Te niepozorne kawałki plastiku można zamienić, np. na wózek inwalidzki.
Chcielibyśmy z Państwa pomocą i za naszym pośrednictwem pomóc podopiecznym
Fundacji „Daj Szansę”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą zbierania plastikowych nakrętek (po napojach, środkach chemicznych, artykułach spożywczych, kremach itp.)

* Miejsce zbiórki: hol naszego przedszkola
* Termin zbiórki: pierwszy poniedziałek miesiąca

Zbieranie nakrętek ogranicza zaśmiecanie środowiska
i umożliwia niesienie pomocy innym. Tak niewielki wysiłek,
a takie duże korzyści!


Komunikaty dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2
 im. J. Brzechwy w Toruniu

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021
 zgodnie opracowanymi WEWNĘTRZNYMI  PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTAWA związanymi z zapobieganiem,
 przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Proszę o wnikliwe zapoznanie się z ich treścią i przestrzeganie.

Rodzicu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego :

  • Zapoznaj się aktualnym miejscem pobytu dziecka/dzieci w grupie/sali przedszkolnej:

Dzieci 3 letnie (nowo przyjęte ) – grupa/sala „Kaczuszki”

Dzieci 4 letnie (ubiegłoroczne „Kaczuszki” ) – grupa/sala „Wiewiórki”

Dzieci 4 letnie (ubiegłoroczne „Biedronki” ) – pozostają
 w grupie/sali „Biedronki”

Dzieci 5 letnie (ubiegłoroczne „Mrówki” ) – pozostają
w grupie/sali „Mrówki”

       Dzieci 5 letnie (ubiegłoroczne „Tygrysy” ) – pozostają
      w grupie/sali „Tygrysy ”

      Dzieci 4,5,6  letnie (ubiegłoroczne „Misie”) – pozostają
     w grupie/sali „Misie”

Dzieci 6  letnie (ubiegłoroczne „Wiewiórki” ) – grupa/sala „Pantery”

  • Wyposaż swoje dziecko w wygodne, odpowiednie kapcie  i ubrania na zmianę w podpisanym worku.
  • Wypełnij  pobrane ze strony internetowej przedszkola  „Oświadczenie  rodzica – powrót dziecka do przedszkola od 1.IX. 2020”  i odeślij  na e-mail przedszkola  lub pozostaw  w  grupowej skrzynce podawczej w holu przedszkola, dokładnie zapoznaj się i swoje dziecko z zamieszczonymi w nim informacjami.
  • Pobierz od dyżurującego pracownika w holu przedszkola „Oświadczenie – aktualizacje danych” oraz „Upoważnienie do odbioru dziecka…” , wypełnione  pozostaw w grupowej skrzynce podawczej w holu przedszkola.
  • Pozostaw  i odbieraj  dziecko/dzieci  wyłącznie w części wspólnej przedszkola – hol przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m. Rygorystycznie  przestrzegaj wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Dzieci i rodzice  dzieci nowo przyjętych  w ustalonym przez dyrektora dwutygodniowym  okresie adaptacyjnym  mogą wejść  do szatni dziecięcej z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. i przestrzeganiem w/w środków ostrożności.
  • Systematycznie odwiedzaj stronę internetową  przedszkola, wkrótce ukażą się tam informacje o terminach i formach kontaktu z nauczycielami poszczególnych oddziałów.


Uwaga!

Informuję, że z dniem 01.09.2020 stawka żywieniowa w przedszkolu wynosić będzie:
I śniadanie 2,40 zł
II śniadanie 1,60 zł
Obiad 4,00 zł

Dyrektor Przedszkola


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Drodzy Rodzice dzieci
nowo przyjętych!

Gorąco zachęcam do zapoznania
się z poradnikiem
„Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu”
znajdującym się w poniższym linku.

wychowawca grupy:
Katarzyna Brzóskniewicz

https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174


Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Jak pomóc dziecku w czasie epidemii” przygotowanego przez naszą panią psycholog Bożenę Sobczyk:

http://brzechwaeu.eu/jak-pomoc-dziecku-w-czasie-epidemii/


Drodzy Rodzice!

MEN: Kształcenie na odległość- Poradnik dla szkół

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem
z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.
W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów
z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym”


Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć wychowawczo – dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. utworzone zostały e-maile grupowe służące do kontaktowania się z nauczycielami oraz logopedą.
Prosimy o informacje na temat podejmowania proponowanych na stronie przedszkola zabaw i zadań dla dzieci, zbieranie wytworów plastycznych, kart pracy wykonanych w domu, aby zaprezentować je po powrocie dzieci do przedszkola.

Nauczyciele będą komunikować się i odpowiadać na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 r.

Oddział   e-mail
3 latki- Kaczuszki     kaczuszki-pm2torun@wp.pl
3 latki – Biedronki     biedronki-pm2torun@wp.pl
5  latki – Wiewiórki     wiewiorki-pm2torun@wp.pl
4  latki – Mrówki       mrowki-pm2torun@wp.pl
4 latki – Tygryski       tygryski-pm2torun@wp.pl
3-5  latki – Misie       misie-pm2torun@wp.pl
6- latki – Pantery     pantery-pm2torun@wp.pl
Oddział dzieci
słabo widzących  – Jeżyki  
  jezyki-pm2torun@wp.pl
Logopeda   logopeda-pm2torun@wp.pl

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki – nauka poprzez zabawę to nasza propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię. Gry edukacyjne udostępniamy na stronie internetowej gry.kujawsko-pomorskie.pl

– Kujawsko-pomorski portal zawierający gry edukacyjne to szczególnie dziś doskonały sposób na zabawę połączoną z nauką dla przedszkolaków i młodszych uczniów, którzy przy okazji chłoną wiedzę o naszym województwie. Wspólna gra niech będzie okazją, by miło i efektywnie spędzić czas, a przy tym poznać nasz region na nowo – mówi marszałek Piotr Całbecki

Portal gry.kujawsko-pomroskie.pl powstał kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy w nim do zabawy online, podczas której dzieci i młodzież zdobywają i poszerzają wiedzę o Kujawach i Pomorzu.

Jedną z naszych propozycji jest wirtualna wycieczka po parkach krajobrazowych. Możliwość wyboru poziomu trudności w grze sprawia, że jest ona interesująca zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników zabawy. Poruszając się po internetowej planszówce, poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych, m.in. gatunki zamieszkujących je zwierząt i wyjątkową roślinność, a także legendy i podania.

Ciekawą formą zabawy jest wycieczka po naszym regionie szlakiem Fryderyka Chopina. Wcielając się w postać młodego pianisty poznajemy miejscowości, które zwiedział oraz miejsca, gdzie znajdują się pamiątki po nim i jego bliskich. Jednym z takich miejsc jest Szafarnia w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie mały Fryderyk spędzał wakacje, a w której obecnie znajduje się Ośrodek Chopinowski.

Na portalu zamieściliśmy również układanki, dzięki którym uczniowie poznają powiaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokalne atrakcje turystyczne. Są tu też kolorowanki, układanki i quizy sprawdzające zdobytą w takcie zabawy wiedzę o regionie.

Czytaj także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – propozycje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.


Szanowni Państwo, 

w związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

1. Proszę nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych.
2. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą mycia rąk, znajdującą się na drzwiach w holu przedszkola.
3. Jeżeli dziecko wróciło z Państwem z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Powiadom także przedszkole.
4. W przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia przedszkola, należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lita Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Infolinia stacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Informacja dotycząca Niebieskiej Karty – B 

Informacja 


Toruńskie szkoły zawodowe 

Informacja/wideo


UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu do przedszkola. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zamykanie bramki i bramy po wejściu na teren przedszkola.
Dziękujemy