ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

imienia Jana Brzechwy w Toruniu

Szanowni Rodzice

Dnia 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do przedszkola w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Proszę o przybycie jednego rodzica bez dziecka. Proszę o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk.

Dyrektor Przedszkola


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym


KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Przedszkola informuje, że w dniach od 8.06.2021 r. do 14.06.2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Przedszkole Miejskie nr 2 dysponuje 5 wolnymi miejscami w oddziale integracyjnym część ogólnodostępna  dla dzieci 5 – letnich i 1 wolnym miejscem w oddziale ogólnodostępnym dla 6 – latka. Poniżej podajemy link do komunikatów:


Ogłoszenie!

Rodzice zainteresowani zakupem zdjęć dzieci wykonanych w dniu spotkania
„Szalone eksperymenty profesora Banona”,
otrzymają od nauczycielek poszczególnych oddziałów zestawy zdjęć do obejrzenia i dokonania wyboru zakupu.
W przygotowanych kompletach zdjęć znajdują się informacje dotycząc ceny zestawów
 (4 zdjęcia 30 zł lub 2 zdjęcia 20zł).
W przypadku zakupu prosimy o przekazanie nauczycielowi
odliczonej kwoty w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka.


Rozstrzygnięcie

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO Konkursu Plastycznego
„Moja wiosenna rabatka (klomb)” w zakładce: Programy, projekty, konkursyInformacja Dyrektora
dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych
 na rok szkolny 2021/22

Informuję, że zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych
 planowane jest dnia 25 sierpnia 2021r. o godz. 15.00
Dni adaptacyjne odbędą się 30 i 31 sierpnia 2021r. w godzinach 10.00- 11.00


Komunikat Dyrektora!

W związku z PRZERWĄ WAKACYJNĄ
w naszym przedszkolu trwającą
 od  26 lipca do 8 sierpnia 2021r.
proszę o złożenie  wypełnionego
Wniosku o uczęszczanie dziecka do przedszkola w miesiącach wakacyjnych
czerwiec, lipiec, sierpień 2021 r.”

Wniosek proszę pobrać ze strony internetowej
 i wypełniony złożyć w skrzynce podawczej
w holu przedszkola
do
dnia 28 maja 2021r.

Ważne informacje:

 • Proszę o rozważne i przemyślane deklaracje obecności dziecka,  co umożliwi sprawną organizację pracy przedszkola,
 • Realizacja  pracy wychowawczo – dydaktycznej w okresie wakacyjnym będzie odbywała się w grupach łączonych,
 • W okresie wakacyjnym 2021 r. nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”.  W czasie trwania przerwy wakacyjnej w przedszkolu  opiekę nad dziećmi  organizują Państwo we własnym zakresie.

ZBIÓRKA MAKULATURY
PRZEDŁUŻONA JEST DO
17 MAJA 2021R.

 • KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TORUNIA ZAKOŃCZY SIĘ 20 MAJA 2021R.
 • 15 CZERWCA 2021R. BĘDZIE MOŻNA JESZCZE PRZYNIEŚĆ MAKULATURĘ – ILOŚĆ KILOGRAMÓW NIE BĘDZIE LICZONA DO KONKURSU

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że wśród Naszych Przedszkolaków mamy wielu laureatów konkursu „Komiks logopedyczny”. Do zwycięzców konkursu dzieci należą:
– Dawid B. (Pantery) – 1 miejsce,
– Emilia P. (Pantery) – 2 miejsce,
– Aleks D. (Tygryski) – 3 miejsce,
– Kornelia D. (Mrówki) – wyróżnienie,
– Leon W. (Tygryski) – wyróżnienie,
– Aniela J. (Mrówki) – wyróżnienie.
Pozostałe dzieci, które wzięły udział w konkursie również dostają upominek i dyplom.
A wśród nich:
Miłosz S. (Mrówki), Marika P. (Misie), Natalia M. (Pantery), Miłosz G. (Pantery),
Gabriela G. (Pantery), Klara K. (Misie), Piotr Ł. (Mrówki), Agata W. (Mrówki),
Alan M. (Misie), Kinga K. (Tygryski), Maja C. (Tygryski), Julia T. (Tygryski).

Po odbiór nagród zapraszamy dzieci wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie)
w dniach 11-12.05.2021r.
w godz. 8:30-16:00
do Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Skłodowskiej-Curie 43
w Toruniu.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!!!


Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).


Szanowni Rodzice!

Dnia 29.04.21 r. odbędzie się
grupowa uroczystość

„PASOWNIE NA PRZEDSZKOLAKA 2021”

dzieci z oddziału KACZUSZEK.
Zdjęcia z uroczystości będą mogli Państwo obejrzeć na stronie internetowej przedszkola
w zakładce grupowej Kaczuszki/Galeria, link do filmu udostępniony będzie drogą
e-mailową od  dnia 05.05.2021r.

Katarzyna Brzóskniewicz
Barbara Kowalska


Dnia 30.04.2021r. obchodzimy w przedszkolu Dzień Flagi. Prosimy aby w tym dniu dzieci były ubrane na galowo.


Drodzy Rodzice !

Dnia 05.05.2021r.(środa) dzieci wezmą udział
w grupowych spotkaniach
 pt. „Szalone eksperymenty profesora Banona”.

W tym dniu będą wykonywane również zdjęcia dzieci. Informacja o możliwości i sposobie zakupu zdjęć, ukaże się w terminie późniejszym.


https://www.facebook.com/G132OfiiceRestaurant/posts/956105531596728KOMUNIKAT DYREKTORA!

Zgodnie decyzją Rządu RP
od dnia 19 kwietnia 2021r.
Przedszkole wznawia działalność
dla wszystkich dzieci.


LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021


KOMUNIKAT DYREKTORA!

W związku z przedłużeniem do dnia 18 kwietnia 2021r. obowiązujących obostrzeń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Przedszkole na dotychczasowych zasadach będzie sprawowało opiekę TYLKO nad dziećmi rodziców spełniającymi kryteria zawarte

w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 marca 2021r. (poz.561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow


Informacja na temat odpłatności za przedszkole!

Odpłatność za przedszkole w czasie ograniczanego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla dzieci pozostających w domu, będzie naliczona w dniu uruchomienia placówki, powrotu dzieci do przedszkola.

Informację o kwocie do zapłaty otrzymają Państwo tak jak dotychczas, na wydruku od nauczycielek poszczególnych oddziałów.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 2021/2022


Komunikat dyrektora!

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  prosimy wysłać elektronicznie na adres przedszkola pm2torun@wp.pl lub wypełniony druk zostawić w zaklejonej kopercie w skrzynce podawczej w holu przedszkola.

Termin składania potwierdzenia woli
Od 06.04.21r. od godz.12.00
do 14.04.21r. do godz.15.00

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce


Drodzy Rodzice i dzieci!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy życzenia zdrowia,
 wszelkiej pomyślności, pogody ducha
oraz Wesołego Alleluja!

Dyrektor, Rada Pedagogiczna
 oraz Pracownicy
Przedszkola Miejskiego nr 2
im. J. Brzechwy w Toruniu


Drodzy Rodzice!

W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, gorąco zachęcamy do realizowania zabaw i zadań dla dzieci zamieszczanych w grupowych zakładkach CIEKAWE ZABAWY W DOMU oraz w zakładce SPECJALIŚCI.

życzymy udanej zabawy

Dyrektor, Rada Pedagogiczna


KOMUNIKAT DYREKTORA!

Prosimy o zapoznanie się z opublikowanym Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r. poz.561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 i zawartymi w nim kryteriami
objęcia dzieci opieką w  przedszkolu.

Rodziców spełniających wymienione w rozporządzeniu kryteria prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola
wniosku o uczęszczanie dziecka do przedszkola
 w czasie ograniczonego funkcjonowania  przedszkola w związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


KOMUNIKAT DYREKTORA!

W związku z ogłoszeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania  COVID-19 w dniach  29 marca do 9 kwietnia 2021 r.
Przedszkole będzie sprawowało opiekę TYLKO nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych
 (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rodziców dzieci wykonujących w/ w zawody prosimy o e-mailowe/ telefoniczne zgłoszenie obecności dzieci w przedszkolu lub osobiście
na listę wyłożoną w holu przedszkola.

Prosimy o sprawne zgłaszanie dzieci do dnia
26.03.2021 r. do godz.10.00


KOMUNIKAT DYREKTORA

OD DNIA 20-28 MARCA NA KWARANTANNE ZOSTAŁY SKIEROWANE DZIECI Z GRUP MRÓWKI I TYGRYSKI OBECNE W PRZEDSZKOLU W DNIACH 17 I 18 MARCA.


 Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za II semestr w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 60zł.

Termin wpłaty za I semestr to 31.03.2021r.

W tytule wpłaty prosimy o podanie
imienia i nazwiska dziecka!

NUMER KONTA Bank Millennium: 
38 1160 2202 0000 0003 1123 1216


ZBIÓRKA MAKULATURY

Informujemy, że 15 marca i 15 kwietnia będziemy zbierać oprócz  kolorowych gazet także kartony, pudełka i tektury (tak, jak było to dawniej). Dziękujemy za dotychczasowe kilogramy makulatury i zachęcamy do dalszej aktywnej zbiórki oraz uczciwym podawaniu ilości przyniesionych kilogramów surowców wtórnych.

Organizatorzy


Szanowni Rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zebrania podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną za pierwsze półrocze 20/21r. będą miały formę sprawozdań grupowych przesyłanych przez dziennik elektroniczny Vulcan oraz e-mail grupowy.

W/w informacje otrzymacie Państwo do dnia 05.03 2021r.
Prosimy o potwierdzenie odebranej wiadomości.

Nauczyciele w przygotowanych sprawozdaniach poinformują o możliwości/formie  bezpośredniego skontaktowania się z nauczycielem w ważnych  sytuacjach wychowawczych, problemowych.


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice informujemy, że na stronie internetowej przedszkola jest już dostępny skrót do platformy Vulcan. W celu zalogowania się na e-dziennik prosimy kliknąć „ikonkę dziennika” widoczną w PRAWYM GÓRNYM ROGU STRONY.


Komunikat Dyrektora!

Rada Rodziców sfinansowała wykonanie grupowych zdjęć z tegorocznego BALU KARNAWAŁOWGO dla dzieci. Dzieci obecne w dniu balu w przedszkolu otrzymają zdjęcia  od nauczycieli poszczególnych oddziałów.


REKRUTACJA 2021-2022

Adres strony do naboru:  www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (komplet dokumentów)
 w zaklejonych kopertach prosimy wrzucać do skrzynki podawczej wystawionej w holu przedszkola.

od 22.02.2021 r. do 10.03.21r.  w godzinach 7.00- 15.00

Informację potwierdzającą złożony wniosek prześlemy na adres
e-mail wpisany we wniosku.

Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji:

 • wniosków  o przyjęcie do przedszkola,
 • dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zgodnie z czynnościami, 
o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
 może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się zakażeń Sars – Cov 2
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Toruniu informuje,
że dzieci z grupy „Wiewiórki”   obecne w przedszkolu w dniu 09 i 10.02.2021 roku
zostają objęte kwarantanną w dniach  12 – 20 lutego 2021 r.
W najbliższym czasie skontaktują się z państwem pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu.

Dorota Gładkowska


Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Dnia 22 lutego 2021 roku rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń . Poniżej link do komunikatu: 
https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-0
Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w roku szkolnym 2021/2022 są zobligowani do złożenia “ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego“ w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj.
do 15 lutego 2021 roku. Wzór deklaracji do pobrania w załączniku.


Ruszyło głosowanie w konkursie dla przedszkoli „Przygody Mieci i ImPETa”. Zachęcamy wszystkich rodziców do oddawania głosów na nasze prace! CODZIENNIE! Im większa ilość głosów, tym większa szansa na wygranie.

Prace przygotowały dzieci z grup: Misie, Mrówki i Tygrysy

Głosowanie potrwa aż do 5 marca! 25 prac z największą ilością głosów przejdzie do kolejnego etapu, w którym to nasze jury podejmie się wyłonienia szczęśliwych zwycięzców.
Link do głosowania:
https://dzialajzimpetem.pl/dla-przedszkoli/konkurs/galeria-prac-konkursowych/

https://dzialajzimpetem.pl/wp-content/uploads/2021/02/DZI_post-na-fb_set3_instrukcja_na-www.png
Komunikat Dyrektora Przedszkola !

Proszę o odebranie paczek Świątecznych dla dzieci nieobecnych w dniu Wigilii przedszkolnej tj. 18.12.2020r. Paczki znajdują się w grupach, w sprawie odbioru proszę kontaktować się z nauczycielkami.


Przekaż 1% podatku


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się zakażeń Sars – Cov2
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Toruniu informuje,
że dzieci z grupy „Biedronki”   obecne w przedszkolu w dniu 05.01.2021roku
zostają objęte kwarantanną w dniach  11 – 15 stycznia 2021 r.
W najbliższym czasie skontaktują się z państwem pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu.

                                                                                                   Dorota GładkowskaSzanowni Rodzice!

Informuję, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu przypada na okres
od 26.07.2021 do 08.08.2021 roku.

Z uwagi na zagrożenie COVID -19 nie planuje się organizowania tzw. przedszkoli zastępczych z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli.
W czasie trwania przerwy w pracy przedszkola będziecie Państwo musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Zapisy dzieci do przedszkola na czas dyżuru wakacyjnego odbędą się w późniejszym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

Z poważaniem
Dorota Gładkowska
Dyrektor Przedszkola


DRODZY RODZICE I DROGIE DZIECI

MIŁO NAM POINFORMOWOWAĆ, IŻ NASZE PRZEDSZKOLE PO RAZ CZWARTY PRZYSTĄPIŁO DO KONKURSU

„ZBIERAMY MAKULATURĘ”,

KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST PREZYDENT MIASTA TORUNIA, CELEM KONKURSU JEST:
PROMOWANIE ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KONKURS TRWA OD 1.12.2020r-30.04.2021r.

KAŻDEGO 15 DNIA MIESIĄCA SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYNOSZENIA  SUROWCÓW WTÓRNYCH TYLKO W POSTACI:

KOLOROWYCH GAZET, ULOTEK, KSIĄZEK, ZESZYTÓW, CZASOPIS
NIE PRZYNOSIMY !!!! TEKTURY, PUDEŁEK, KARTONÓWWytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Komunikat dyrektora Przedszkola!

W przypadku licznych nieobecności nauczycieli i pracowników przedszkola zmieniana będzie organizacja pracy w oddziałach dziecięcych – grupy będą dzielone lub łączone.


W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponujemy formy pomocy realizowane  on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na naszej stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/


Komunikat  dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju przypominam o konieczności  przestrzegania WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z w/w procedurami rodzic/opiekun prawny min. :


1. Przyprowadza  dziecko/dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:15
 i odbiera  dziecko/dzieci z przedszkola od godz. 14:00,2. Przyprowadzając dziecko/dzieci  do przedszkola przekazuje  dziecko/dzieci dyżurującemu  pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu w szatni i zaprowadza je do sali zajęć,
3.Przebywa tylko w holu przedszkola w bezpiecznym odstępie 1,5 m. od innych osób, nie wchodzi  na teren placówki, 4. Odbierając dziecko/dzieci z przedszkola  wywołuje  dziecko/dzieci  przez domofon lub przez dyżurującego pracownika  przedszkola.


Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za I semestr w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:
   pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 60zł.

Termin wpłaty za I semestr to 30.10.2020

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka!!!
NUMER KONTA Bank Millennium: 38 1160 2202 0000 0003 1123 1216

RODZICE DZIECI KTÓRZY DOKONALI PŁATNOŚCI ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 SĄ ZWOLNIENI Z PŁATNOŚCI ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021Dyrektor przedszkola Dorota Gładkowska w imieniu dzieci dziękuje Radzie Rodziców za darowiznę finansową przeznaczoną na zakup parownicy dla przedszkola.


Drodzy Rodzice,
        Akcja zbierania nakrętek to jedna z najpopularniejszych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym.
Te niepozorne kawałki plastiku można zamienić, np. na wózek inwalidzki.
Chcielibyśmy z Państwa pomocą i za naszym pośrednictwem pomóc podopiecznym
Fundacji „Daj Szansę”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą zbierania plastikowych nakrętek (po napojach, środkach chemicznych, artykułach spożywczych, kremach itp.)

* Miejsce zbiórki: hol naszego przedszkola
* Termin zbiórki: pierwszy poniedziałek miesiąca

Zbieranie nakrętek ogranicza zaśmiecanie środowiska
i umożliwia niesienie pomocy innym. Tak niewielki wysiłek,
a takie duże korzyści!


Komunikaty dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2
 im. J. Brzechwy w Toruniu

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021
 zgodnie opracowanymi WEWNĘTRZNYMI  PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTAWA związanymi z zapobieganiem,
 przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Proszę o wnikliwe zapoznanie się z ich treścią i przestrzeganie.

Rodzicu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego :

 • Zapoznaj się aktualnym miejscem pobytu dziecka/dzieci w grupie/sali przedszkolnej:

Dzieci 3 letnie (nowo przyjęte ) – grupa/sala „Kaczuszki”

Dzieci 4 letnie (ubiegłoroczne „Kaczuszki” ) – grupa/sala „Wiewiórki”

Dzieci 4 letnie (ubiegłoroczne „Biedronki” ) – pozostają
 w grupie/sali „Biedronki”

Dzieci 5 letnie (ubiegłoroczne „Mrówki” ) – pozostają
w grupie/sali „Mrówki”

       Dzieci 5 letnie (ubiegłoroczne „Tygrysy” ) – pozostają
      w grupie/sali „Tygrysy ”

      Dzieci 4,5,6  letnie (ubiegłoroczne „Misie”) – pozostają
     w grupie/sali „Misie”

Dzieci 6  letnie (ubiegłoroczne „Wiewiórki” ) – grupa/sala „Pantery”

 • Wyposaż swoje dziecko w wygodne, odpowiednie kapcie  i ubrania na zmianę w podpisanym worku.
 • Wypełnij  pobrane ze strony internetowej przedszkola  „Oświadczenie  rodzica – powrót dziecka do przedszkola od 1.IX. 2020”  i odeślij  na e-mail przedszkola  lub pozostaw  w  grupowej skrzynce podawczej w holu przedszkola, dokładnie zapoznaj się i swoje dziecko z zamieszczonymi w nim informacjami.
 • Pobierz od dyżurującego pracownika w holu przedszkola „Oświadczenie – aktualizacje danych” oraz „Upoważnienie do odbioru dziecka…” , wypełnione  pozostaw w grupowej skrzynce podawczej w holu przedszkola.
 • Pozostaw  i odbieraj  dziecko/dzieci  wyłącznie w części wspólnej przedszkola – hol przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m. Rygorystycznie  przestrzegaj wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Dzieci i rodzice  dzieci nowo przyjętych  w ustalonym przez dyrektora dwutygodniowym  okresie adaptacyjnym  mogą wejść  do szatni dziecięcej z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. i przestrzeganiem w/w środków ostrożności.
 • Systematycznie odwiedzaj stronę internetową  przedszkola, wkrótce ukażą się tam informacje o terminach i formach kontaktu z nauczycielami poszczególnych oddziałów.


Uwaga!

Informuję, że z dniem 01.09.2020 stawka żywieniowa w przedszkolu wynosić będzie:
I śniadanie 2,40 zł
II śniadanie 1,60 zł
Obiad 4,00 zł

Dyrektor Przedszkola


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Jak pomóc dziecku w czasie epidemii” przygotowanego przez naszą panią psycholog Bożenę Sobczyk:

http://brzechwaeu.eu/jak-pomoc-dziecku-w-czasie-epidemii/


Drodzy Rodzice!

MEN: Kształcenie na odległość- Poradnik dla szkół

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem
z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.
W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów
z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym”


Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć wychowawczo – dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. utworzone zostały e-maile grupowe służące do kontaktowania się z nauczycielami oraz logopedą.
Prosimy o informacje na temat podejmowania proponowanych na stronie przedszkola zabaw i zadań dla dzieci, zbieranie wytworów plastycznych, kart pracy wykonanych w domu, aby zaprezentować je po powrocie dzieci do przedszkola.

Nauczyciele będą komunikować się i odpowiadać na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 r.

Oddział   e-mail
3 latki- Kaczuszki     kaczuszki-pm2torun@wp.pl
3 latki – Biedronki     biedronki-pm2torun@wp.pl
5  latki – Wiewiórki     wiewiorki-pm2torun@wp.pl
4  latki – Mrówki       mrowki-pm2torun@wp.pl
4 latki – Tygryski       tygryski-pm2torun@wp.pl
3-5  latki – Misie       misie-pm2torun@wp.pl
6- latki – Pantery     pantery-pm2torun@wp.pl
Oddział dzieci
słabo widzących  – Jeżyki  
  jezyki-pm2torun@wp.pl
Logopeda   logopeda-pm2torun@wp.pl

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki – nauka poprzez zabawę to nasza propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię. Gry edukacyjne udostępniamy na stronie internetowej gry.kujawsko-pomorskie.pl

– Kujawsko-pomorski portal zawierający gry edukacyjne to szczególnie dziś doskonały sposób na zabawę połączoną z nauką dla przedszkolaków i młodszych uczniów, którzy przy okazji chłoną wiedzę o naszym województwie. Wspólna gra niech będzie okazją, by miło i efektywnie spędzić czas, a przy tym poznać nasz region na nowo – mówi marszałek Piotr Całbecki

Portal gry.kujawsko-pomroskie.pl powstał kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy w nim do zabawy online, podczas której dzieci i młodzież zdobywają i poszerzają wiedzę o Kujawach i Pomorzu.

Jedną z naszych propozycji jest wirtualna wycieczka po parkach krajobrazowych. Możliwość wyboru poziomu trudności w grze sprawia, że jest ona interesująca zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników zabawy. Poruszając się po internetowej planszówce, poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych, m.in. gatunki zamieszkujących je zwierząt i wyjątkową roślinność, a także legendy i podania.

Ciekawą formą zabawy jest wycieczka po naszym regionie szlakiem Fryderyka Chopina. Wcielając się w postać młodego pianisty poznajemy miejscowości, które zwiedział oraz miejsca, gdzie znajdują się pamiątki po nim i jego bliskich. Jednym z takich miejsc jest Szafarnia w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie mały Fryderyk spędzał wakacje, a w której obecnie znajduje się Ośrodek Chopinowski.

Na portalu zamieściliśmy również układanki, dzięki którym uczniowie poznają powiaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokalne atrakcje turystyczne. Są tu też kolorowanki, układanki i quizy sprawdzające zdobytą w takcie zabawy wiedzę o regionie.

Czytaj także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – propozycje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.


Szanowni Państwo, 

w związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

1. Proszę nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych.
2. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą mycia rąk, znajdującą się na drzwiach w holu przedszkola.
3. Jeżeli dziecko wróciło z Państwem z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Powiadom także przedszkole.
4. W przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia przedszkola, należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lita Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Infolinia stacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Informacja dotycząca Niebieskiej Karty – B 

Informacja 


Toruńskie szkoły zawodowe 

Informacja/wideo


UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu do przedszkola. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zamykanie bramki i bramy po wejściu na teren przedszkola.
Dziękujemy

Rozmiar czcionki
Contrast