ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

imienia Jana Brzechwy w Toruniu


Tygryski wiedzą skąd się biorą produkty ekologiczne

Link do galerii
Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html


Więcej szczegółowych informacji:
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


UWAGA

Ze względu na warunki pogodowe marsz z kijkami – Nordic Walking został przełożony na dzień 26 kwietnia,

KOMUNIKAT

Do końca tygodnia (08.04) w szatni przedszkola zostaną wyłożone listy do zapisu dzieci na dn: 15.04, 19.04 oraz 02.05. W terminach tych przewidywana jest zmiana organizacji pracy przedszkola – oddziały łączone.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnymDrodzy Rodzice !

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji
ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.
Celem akcji jest wdrażanie dzieci do wyzwań związanych
z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań
pro-społecznych i pro-pomocowych.
 Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

W holu przedszkola znajduje się pojemnik na zużyte tusze do
drukarek ATRAMENTOWYCH,
do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców.
Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.

Mam nadzieję, że włączycie się Państwo do akcji „tusz do paki” www.tuszdopaki.pl

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA 3 MINUTOWEGO FILMIKU
https://drive.google.com/file/d/1T-4eNWGVJ3O9ZUwccWLNDUcE47u14zr-/view?usp=sharing


DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI
21.03.2022r.
Dzień Osób z Zespołem Downa

 1. W grupach zostaną poprowadzone pogadanki na temat integracji osób niepełnosprawnych.
 2. W oddziałach integracyjnych „Misie”, „Tygryski”, „Jeżyki” zostaną przeprowadzone zabawy integracyjne, oraz wspólne kolorowanie skarpetek.
 3. Z pokolorowanych skarpetek zostanie wykonana wystawa.

21 marca, tj. poniedziałek, prosimy aby wszystkie dzieci założyły dwie różne, nie pasujące do pary skarpetki.
ROZSTRZYGNIĘCIE XVI MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO PT. WIERSZYKI ŁAMIĄCE DZIECIĘCE JĘZYKI” W ZAKŁADCE „PROGRAMY, PROJEKTY, KONKURSY”


Rodzicu!

Dnia  15 marca 2022r. (wtorek)  dzieci z wszystkich grup wiekowych wezmą udział
w spotkaniach
 AKADEMII PROGRAMISTÓW,
realizowanych przez
 Agencję Szkolno-Przedszkolną LUPUS.


 KOMUNIKAT  DYREKTORA !

w zakładce: WAŻNE DOKUMENTY
znajdują się opracowane PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 2, im Jana Brzechwy w Toruniu oraz aneks nr 1 do Statutu Przedszkola.


W dniu 9.03.2022 w oddziale dzieci 6-letnich „Tygryski” obchodzony był Dzień Jedności z Ukrainą, podczas którego dzieci m.in. słuchały hymnu narodowego Ukrainy i rysowały spontaniczne rysunki dla ukraińskich dzieci.

Link do zdjęćSKŁADKA  NA  RADĘ RODZICÓW

Proszę o dokonywanie wpłat na II semestr 2021/2022
na RADĘ RODZICÓW do 31.03.2022r.

Składka wynosi odpowiednio:
pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 60 zł.

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka!
konto bankowe:

Bank Millennium
38 1160 2202 0000 0003 1123 1216
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie
(w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) KLIKNIJ TUTAJ
 
Dary przekazywane w ramach zbiórki powinny być nowe lub w bardzo dobrym stanie!

Prosimy o dostarczanie darów do piątku 04.03.2022r. do godz. 9:00

Informacje o zbiórce – link


REKRUTACJA 2022/2023

W dniach od 14.02.2022 do 02.03.2022 (do godz. 15:00) można składać wydrukowane wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych warunków i kryteriów rekrutacji. W tym roku będzie możliwość podpisania dokumentów poprzez profil zaufany.

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru.
http://www.torun.przedszkola.vnabor.plKOMUNIKAT

Dzieci z oddziału Kaczuszki” obecne w przedszkolu w dniach
3 i/lub 4 lutego zostają objęte kwarantanną
odpowiednio do dnia 10 i 11 lutego.


KOMUNIKAT

Dzieci z grupy Biedronek obecne w przedszkolu w dniach
1 i/lub 3 lutego zostają skierowane na kwarantannę
odpowiednio do 8 lub 10 lutego.


W przypadku problemów związanych z limitem połączeń/pobrań można użyć poniższego linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1x2jfBHNgonIrMKYQYlPIiZg8R1e8CxfwZBIÓRKA MAKULATURY 14 STYCZNIA (PIĄTEK)
Dyplom dostępny w zakładce Nasze sukcesy


KOMUNIKAT  DYREKTORA!

Informuję, że przerwa urlopowa w Przedszkolu Miejskim nr 2
ustalona jest w terminie od 25.07.2022r. do 14.08.2022r.


Drodzy Rodzice!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, grupami przebywającymi na kwarantannie oraz licznymi nieobecnościami dzieci, przygotowaliśmy jeden wspólny
film z nagraniem świątecznego programu w wykonaniu dzieci.
Od dnia 22.12.2021r. (środa) można go obejrzeć na stronie internetowej przedszkola w zakładce/GALERIA OGÓLNA.
Zdjęcia z grupowych Wigilii znajdują się w zakładkach grupowych/GALERIA.

Link do filmu


Komunikat Dyrektora!

Proszę o zapoznanie się
Aneksem  nr 1 do WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19

(Zakładka WAŻNE DOKUMENTY)


Fotorelacja – akcja SZKOŁA DO HYMNU 2021

Link do galeriiOGŁOSZENIE

W dniach 13-20.10.2021 nasze przedszkole włączy się w kampanię społeczną z okazji
Międzynarodowego Dnia Białej Laski
„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie.”
W ramach projektu dzieci z grup integracyjnych – Tygryski, Misie oraz dzieci niewidome i słabowidzące z grupy Jeżyków będą brały udział we wspólnych zabawach, zajęciach i spotkaniach mających na celu przybliżenie świata osób niewidomych i słabowidzących.


DRODZY RODZICE I DROGIE DZIECI

NASZE PRZEDSZKOLE
PO RAZ PIĄTY PRZYSTĄPIŁO DO KONKURSU

„ZBIERAMY MAKULATURĘ-EKOKONKURS”,

KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST PREZYDENT MIASTA TORUNIA.

KONKURS TRWA OD 01.10.2021r. – 30.04.2022r.

CELEM KONKURSU JEST:
PROMOWANIE ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

SZCZEGÓŁY ZBIÓRKI:

 • MAKULATURĘ PROSIMY PRZYNOSIĆ 15 DNIA MIESIĄCA
 • Paczki muszą być związane i ZWAŻONE!
 • Makulaturę zostawiamy przed przedszkolem (boczne wejście)
 • Najpóźniej do godziny 10.00
 • Karteczki z imieniem i nazwiskiem, nazwą grupy oraz z ilością kilogramów przyniesionej makulatury wrzucamy do pudełka, które będzie się znajdowało w holu przedszkola

ZACHĘCAMY DO PRZYNOSZENIA  MAKULATURY TYLKO W POSTACI
KOLOROWYCH GAZET, ULOTEK, ZESZYTÓW, KSIĄŻEK
NIE PRZYNOSIMY !!!!!
TEKTURY, PUDEŁEK, KARTONÓW

EWENTUALNIE MAKULATURA MOŻE BYĆ ZAPAKOWANA W KARTONY


 Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za I semestr w roku szkolnym 2021/2022 wynosi odpowiednio:

pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 60zł.

Termin wpłaty za I semestr to 31.10.2021r.

W tytule wpłaty prosimy o podanie
imienia i nazwiska dziecka!

NUMER KONTA Bank Millennium: 
38 1160 2202 0000 0003 1123 1216KOMUNIKAT
DYREKTORA !

Zaktualizowane
WEWNĘTRZNE  PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTAWA
związane z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
w Przedszkolu Miejskim nr 2, im. J. Brzechwy
w Toruniu znajdują się

w zakładce: WAŻNE DOKUMENTY


Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do zbiórki plastikowych nakrętek
po napojach, kosmetykach, detergentach itp.
 W tym roku zbierane nakrętki będą przekazywane
Fundacji „Światło”.

Misją fundacji jest wszechstronne wspieranie osób chorych
i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony jest na zakup wózków inwalidzkich dla podopiecznych fundacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:  http://fundacja.swiatlo.org

Tak jak w minionym roku szkolnym zbiórka będzie miała
miejsce w pierwszy poniedziałek miesiąca
w holu przedszkola.
Najbliższa odbędzie się 4 października

Zbieranie nakrętek ogranicza zaśmiecanie środowiska
i umożliwia niesienie pomocy innym.
Tak niewielki wysiłek, a takie duże korzyści!

Koordynator akcji: Iwona Materna


Komunikaty dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2
 im. J. Brzechwy w Toruniu

W dniu 1 września 2021r. rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022
 zgodnie opracowanymi WEWNĘTRZNYMI  PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTAWA związanymi
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Proszę o wnikliwe zapoznanie się z ich treścią
i przestrzeganie.
 (strona internetowa przedszkola www.brzechwa.eu)


Rodzicu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

 1. Zapoznaj się aktualnym miejscem pobytu dziecka/dzieci w grupie/sali przedszkolnej:

  * Dzieci 3 letnie (nowoprzyjęte) – grupa/sala „Kaczuszki”
  * Dzieci 4 letnie (ubiegłoroczne „Kaczuszki”) – grupa/sala „Biedronki”
  * Dzieci 5,6 letnie (ubiegłoroczne „Biedronki” ) – grupa/sala „Mrówki”
  * Dzieci 6 letnie (ubiegłoroczne „Mrówki” ) – grupa/sala „Pantery”
  * Dzieci 6 letnie (ubiegłoroczne „Tygrysy” ) – pozostają w grupie/sali „Tygrysy”
  * Dzieci 5,6  letnie (ubiegłoroczne „Misie”) – pozostają  w grupie/sali „Misie”
  * Dzieci 5 letnie (ubiegłoroczne „Wiewiórki” ) – pozostają w grupie/sali „Wiewiórki”
  * Oddział dzieci niewidomych i słabowidzących (ubiegłoroczne „Jeżyki ” ) – pozostają w grupie/sali „Jeżyki”
 2. Wyposaż swoje dziecko w wygodne, odpowiednie kapcie i ubrania na zmianę  w podpisanym worku.
 3. Pobierz od dyżurującego pracownika w holu przedszkola „Upoważnienie do odbioru dziecka” oraz „Oświadczenie dotyczące godzin pobytu dziecka w przedszkolu” wypełnione  pozostaw w grupowej skrzynce podawczej w holu przedszkola.
 4. Pozostaw  i odbieraj  dziecko/dzieci  wyłącznie w części wspólnej przedszkola – hol przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m. Rygorystycznie  przestrzegaj wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Dzieci i rodzice  dzieci nowoprzyjętych  w ustalonym przez dyrektora miesięcznym okresie adaptacyjnym  mogą wejść  do szatni dziecięce z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. i przestrzeganiem w/w środków ostrożności.
 5. Systematycznie odwiedzaj stronę internetową  przedszkola (www.brzechwa.eu) wkrótce ukażą się tam informacje o terminach i formach kontaktu z nauczycielami poszczególnych oddziałów.


Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice informujemy, że na stronie internetowej przedszkola jest już dostępny skrót do platformy Vulcan. W celu zalogowania się na e-dziennik prosimy kliknąć „ikonkę dziennika” widoczną w PRAWYM GÓRNYM ROGU STRONY.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego


Komunikat dyrektora Przedszkola!

W przypadku licznych nieobecności nauczycieli i pracowników przedszkola zmieniana będzie organizacja pracy w oddziałach dziecięcych – grupy będą dzielone lub łączone.


W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponujemy formy pomocy realizowane  on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na naszej stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/


Komunikat  dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju przypominam o konieczności  przestrzegania WEWNĘTRZNYCH  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTAWA związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z w/w procedurami rodzic/opiekun prawny min. :


1. Przyprowadza  dziecko/dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:15
 i odbiera  dziecko/dzieci z przedszkola od godz. 14:00,2. Przyprowadzając dziecko/dzieci  do przedszkola przekazuje  dziecko/dzieci dyżurującemu  pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu w szatni i zaprowadza je do sali zajęć,
3.Przebywa tylko w holu przedszkola w bezpiecznym odstępie 1,5 m. od innych osób, nie wchodzi  na teren placówki, 4. Odbierając dziecko/dzieci z przedszkola  wywołuje  dziecko/dzieci  przez domofon lub przez dyżurującego pracownika  przedszkola.Uwaga!

Informuję, że z dniem 01.09.2020 stawka żywieniowa w przedszkolu wynosić będzie:
I śniadanie 2,40 zł
II śniadanie 1,60 zł
Obiad 4,00 zł

Dyrektor Przedszkola


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Jak pomóc dziecku w czasie epidemii” przygotowanego przez naszą panią psycholog Bożenę Sobczyk:

http://brzechwaeu.eu/jak-pomoc-dziecku-w-czasie-epidemii/


Drodzy Rodzice!

MEN: Kształcenie na odległość- Poradnik dla szkół

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem
z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.
W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów
z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym”


Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć wychowawczo – dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. utworzone zostały e-maile grupowe służące do kontaktowania się z nauczycielami oraz logopedą.
Prosimy o informacje na temat podejmowania proponowanych na stronie przedszkola zabaw i zadań dla dzieci, zbieranie wytworów plastycznych, kart pracy wykonanych w domu, aby zaprezentować je po powrocie dzieci do przedszkola.

Nauczyciele będą komunikować się i odpowiadać na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 r.

Oddział   e-mail
3 latki- Kaczuszki     kaczuszki-pm2torun@wp.pl
3 latki – Biedronki     biedronki-pm2torun@wp.pl
5  latki – Wiewiórki     wiewiorki-pm2torun@wp.pl
4  latki – Mrówki       mrowki-pm2torun@wp.pl
4 latki – Tygryski       tygryski-pm2torun@wp.pl
3-5  latki – Misie       misie-pm2torun@wp.pl
6- latki – Pantery     pantery-pm2torun@wp.pl
Oddział dzieci
słabo widzących  – Jeżyki  
  jezyki-pm2torun@wp.pl
Logopeda   logopeda-pm2torun@wp.pl

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki – nauka poprzez zabawę to nasza propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię. Gry edukacyjne udostępniamy na stronie internetowej gry.kujawsko-pomorskie.pl

– Kujawsko-pomorski portal zawierający gry edukacyjne to szczególnie dziś doskonały sposób na zabawę połączoną z nauką dla przedszkolaków i młodszych uczniów, którzy przy okazji chłoną wiedzę o naszym województwie. Wspólna gra niech będzie okazją, by miło i efektywnie spędzić czas, a przy tym poznać nasz region na nowo – mówi marszałek Piotr Całbecki

Portal gry.kujawsko-pomroskie.pl powstał kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy w nim do zabawy online, podczas której dzieci i młodzież zdobywają i poszerzają wiedzę o Kujawach i Pomorzu.

Jedną z naszych propozycji jest wirtualna wycieczka po parkach krajobrazowych. Możliwość wyboru poziomu trudności w grze sprawia, że jest ona interesująca zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników zabawy. Poruszając się po internetowej planszówce, poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych, m.in. gatunki zamieszkujących je zwierząt i wyjątkową roślinność, a także legendy i podania.

Ciekawą formą zabawy jest wycieczka po naszym regionie szlakiem Fryderyka Chopina. Wcielając się w postać młodego pianisty poznajemy miejscowości, które zwiedział oraz miejsca, gdzie znajdują się pamiątki po nim i jego bliskich. Jednym z takich miejsc jest Szafarnia w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie mały Fryderyk spędzał wakacje, a w której obecnie znajduje się Ośrodek Chopinowski.

Na portalu zamieściliśmy również układanki, dzięki którym uczniowie poznają powiaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokalne atrakcje turystyczne. Są tu też kolorowanki, układanki i quizy sprawdzające zdobytą w takcie zabawy wiedzę o regionie.

Czytaj także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – propozycje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.


Szanowni Państwo, 

w związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

1. Proszę nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych.
2. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą mycia rąk, znajdującą się na drzwiach w holu przedszkola.
3. Jeżeli dziecko wróciło z Państwem z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Powiadom także przedszkole.
4. W przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia przedszkola, należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lita Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Infolinia stacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Informacja dotycząca Niebieskiej Karty – B 

Informacja 


Toruńskie szkoły zawodowe 

Informacja/wideo


UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu do przedszkola. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zamykanie bramki i bramy po wejściu na teren przedszkola.
Dziękujemy

Rozmiar czcionki
Contrast