ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

imienia Jana Brzechwy w Toruniu

Uwaga Rodzice dzieci nowoprzyjętych!

W dniach 27 i 28 sierpnia 2020r. w godzinach 9:30 – 10:30 odbędą się dni adaptacyjne. Prosimy o przybycie 1 opiekuna z dzieckiem i zachowanie reżimu sanitarnego, tj. obowiązkowa maseczka, rękawiczki, zgoda na pomiar temperatury. Jednocześnie prosimy o przyniesienie potwierdzenia woli.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej


Drodzy Rodzice dzieci
nowoprzyjętych!

Gorąco zachęcam do zapoznania
się z poradnikiem
„Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu”
znajdującym się w poniższym linku.

wychowawca grupy:
Katarzyna Brzóskniewicz

https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy  informuje, że ze względu na małe zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkola od 18 maja 2020 roku,
planujemy otwarcie przedszkola od 25 maja 2020 roku w godzinach 6.30 – 15.30.
W związku z ograniczeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego, a tym samym zmniejszonej liczbie dzieci  warunkiem koniecznym do ponownego  przyjęcia dziecka jest złożenie wniosku przez rodzica

Dorota Gładkowska
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Jana Brzechwy w Toruniu


Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożenia oraz obowiązków ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola. Dokumenty, z którymi należy się zapoznać:
Wytyczne GIS, Procedury bezpieczeństwa, Wniosek

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Zarządzenie i komunikat dyrektora, procedury oraz wniosek zostały zaktualizowane.
Prosimy zapoznać się ponownie.

MAKULATURA

Z dniem 30 kwietnia, tak jak zostało to określone w Regulaminie konkursowym, zakończyła się zbiórka odpadów papieru w ramach III edycji konkursu „Zbieramy makulaturę”.
O podsumowaniu zebranych kilogramów i wynikach konkursu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej przedszkola. Dziękujemy za dużą aktywność Państwa i dzieci w zbiórce i czekamy na wyniki od organizatora.


WYNIKI ZBIÓRKI


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Remont łazienki oraz pomieszczenia socjalnego przy łazience w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu.

Informacje w zakładce Zamowienia publiczneUWAGA!

Listy kandydatów, dzieci PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do przedszkola, są podane do publicznej wiadomości na stronie www przedszkola pod adresem brzechwa.eu
(zakładka REKRUTACJA w menu DLA RODZICÓW)

Informujemy o 8 miejscach wolnych w przedszkolu
(7  miejsc odział specjalny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
i 1 miejsce w oddziale integracyjnym w części ogólnodostępnej.)


UWAGA!

W związku z :
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Informuję, iż: Listy kandydatów, dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, są podane do publicznej wiadomości na stronie www przedszkola pod adresem brzechwa.eu
(zakładka REKRUTACJA)

INFORMACJA POTWIERDZENIE WOLI:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie do 2020-04-14 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 
Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie  na adres pm2torun@wp.pl – za pomocą jednego ze sposobów opisanych  w komunikacie.Oryginał dokumentu należy obowiązkowo dostarczyć do placówki po ustaniu epidemii.

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Jak pomóc dziecku w czasie epidemii” przygotowanego przez naszą panią psycholog Bożenę Sobczyk:

http://brzechwaeu.eu/jak-pomoc-dziecku-w-czasie-epidemii/


Uwaga Rodzice!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą
 z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawieszenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych przedłużone zostało do dnia 24 maja 2020r.
W tych dniach dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Proszę o śledzenie informacji w mediach i na stronie internetowej przedszkola.


Drodzy Rodzice!

MEN: Kształcenie na odległość- Poradnik dla szkół

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem
z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.
W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów
z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.
Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym”


Drodzy Rodzice !

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć wychowawczo – dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. utworzone zostały e-maile grupowe służące do kontaktowania się z nauczycielami oraz logopedą.
Prosimy o informacje na temat podejmowania proponowanych na stronie przedszkola zabaw i zadań dla dzieci, zbieranie wytworów plastycznych, kart pracy wykonanych w domu, aby zaprezentować je po powrocie dzieci do przedszkola.

Nauczyciele będą komunikować się i odpowiadać na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 r.

Oddział   e-mail
3 latki- Kaczuszki     kaczuszki-pm2torun@wp.pl
3 latki – Biedronki     biedronki-pm2torun@wp.pl
5  latki – Wiewiórki     wiewiorki-pm2torun@wp.pl
4  latki – Mrówki       mrowki-pm2torun@wp.pl
4 latki – Tygryski       tygryski-pm2torun@wp.pl
3-5  latki – Misie       misie-pm2torun@wp.pl
6- latki – Pantery     pantery-pm2torun@wp.pl
Oddział dzieci
słabo widzących  – Jeżyki  
  jezyki-pm2torun@wp.pl
Logopeda   logopeda-pm2torun@wp.pl

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki – nauka poprzez zabawę to nasza propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię. Gry edukacyjne udostępniamy na stronie internetowej gry.kujawsko-pomorskie.pl

– Kujawsko-pomorski portal zawierający gry edukacyjne to szczególnie dziś doskonały sposób na zabawę połączoną z nauką dla przedszkolaków i młodszych uczniów, którzy przy okazji chłoną wiedzę o naszym województwie. Wspólna gra niech będzie okazją, by miło i efektywnie spędzić czas, a przy tym poznać nasz region na nowo – mówi marszałek Piotr Całbecki

Portal gry.kujawsko-pomroskie.pl powstał kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy w nim do zabawy online, podczas której dzieci i młodzież zdobywają i poszerzają wiedzę o Kujawach i Pomorzu.

Jedną z naszych propozycji jest wirtualna wycieczka po parkach krajobrazowych. Możliwość wyboru poziomu trudności w grze sprawia, że jest ona interesująca zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników zabawy. Poruszając się po internetowej planszówce, poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych, m.in. gatunki zamieszkujących je zwierząt i wyjątkową roślinność, a także legendy i podania.

Ciekawą formą zabawy jest wycieczka po naszym regionie szlakiem Fryderyka Chopina. Wcielając się w postać młodego pianisty poznajemy miejscowości, które zwiedział oraz miejsca, gdzie znajdują się pamiątki po nim i jego bliskich. Jednym z takich miejsc jest Szafarnia w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie mały Fryderyk spędzał wakacje, a w której obecnie znajduje się Ośrodek Chopinowski.

Na portalu zamieściliśmy również układanki, dzięki którym uczniowie poznają powiaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz lokalne atrakcje turystyczne. Są tu też kolorowanki, układanki i quizy sprawdzające zdobytą w takcie zabawy wiedzę o regionie.

Czytaj także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – propozycje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.


Szanowni Rodzice! 

Czas, w którym się znaleźliśmy wykorzystajcie Państwo na ciekawe, aktywne spędzanie czasu z dziećmi. Na stronie internetowej naszego przedszkola od poniedziałku tj. 23.03.2020 r. znajdą Państwo w zakładkach grup np. Mrówki –„Ciekawe zabawy w domu” propozycje zabaw, zadań opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów do zrealizowania z dziećmi z domu. 

Informujemy również, że kontakt z przedszkolem możliwy jest telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Życzymy wesołej zabawy
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego nr 2


Szanowni Rodzice! 

W nowoutworzonej zakładce „Zabawy logopedyczne” od poniedziałku tj. 23.03.2020 r. – zachęcamy również do skorzystania z propozycji zabaw, zadań logopedy.


Uwaga Rodzice! 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od dnia 16 do 25 marca 2020r. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne zostają zawieszone.
W tych dniach dzieci nie przychodzą do przedszkola. 

Proszę o śledzenie informacji w mediach i na stronie internetowej przedszkola. 

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Szanowni Państwo, 

w związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

1. Proszę nie przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych.
2. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą mycia rąk, znajdującą się na drzwiach w holu przedszkola.
3. Jeżeli dziecko wróciło z Państwem z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Powiadom także przedszkole.
4. W przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia przedszkola, należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lita Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Infolinia stacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – dostępna przez całą dobę pod numerem 800 190 590.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pragnie przypomnieć, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.
Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
• myj ręce ok. 30 sekund
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców
oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z ich powierzchni m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.Wiersz napisała nauczycielka Pani Justyna Pacura – Syrocka z okazji Jubileuszowej XV edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu pt. „Wierszyki łamiące dziecięce języki”


SZANOWNI  RODZICE !

 Informuję, że rekrutacja  rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 24.02.2020r. Terminy i dodatkowe kryteria postępowania rekrutacyjnego określa:
 Uchwała nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017r. Zarządzenie nr 24/2020 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020r.
Dokumenty dostępne są do pobrania pod następującym adresem:

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych
link do naboru https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2


Konkurs „Zbieramy makulaturę”

Prosimy o dostarczanie makulatury do 15-go dnia każdego miesiąca. Wypełniną karteczkę (ilość makulatury, imię i nazwisko dziecka, grupa) wrzucamy do pudełka na korytarzu przedszkola.Szanowni Rodzice!

Informuję, że przerwa urlopowa w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ustalona jest od 29.06.2020r. – do 26.07.2020r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
Zarządzenie do pobrania


Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców za II semestr w roku szkolnym 2019/2020 wynosi odpowiednio:
   pierwsze dziecko 120 zł, drugie dziecko 80 zł i każde kolejne 50zł.

Termin wpłaty za II semestr to 31.03.2020

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka!!!
NUMER KONTA Bank Millennium: 38 1160 2202 0000 0003 1123 1216


KOCHANE DZIECI! SZANOWNI RODZICE!

Oddajemy do waszej dyspozycji
„Klub wędrującej książki”,
który znajduje się w holu naszego przedszkola. 
Książki tam zgromadzone zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych można zabrać domu, przeczytać.
W zamian można przynieść książki, które chętnie oddacie do poczytania innym.
Mamy nadzieję, że ta wymiana Wam się spodoba i wszyscy  bez względu na wiek będziemy sięgać po książki.
Czytajmy, bo czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała!


Informacja dotycząca Niebieskiej Karty – B 

Informacja 


Toruńskie szkoły zawodowe 

Informacja/wideo


UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu do przedszkola. Zakaz nie dotyczy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zamykanie bramki i bramy po wejściu na teren przedszkola.
Dziękujemy