ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Misie – Ośrodki tematyczne

MAJ

„Zaczarowany świat ukryty w książkach”
Dzieci będą potrafiły: nazwać miejsce, w którym można kupić książki (księgarnia)
oraz wypożyczać (biblioteka), wyjaśnić jak należy zachować się podczas pobytu
w tych miejscach, opisać w jaki sposób należy szanować książki i dbać o nie
( nie można zaginać kartek, nie rysować i pisać po książce, należy umyć ręce zanim
weźmiemy książkę do ręki).

„Mamo, tato kocham Was”
Dzieci będą potrafiły: opisać wygląd swojej mamy i taty, wypowiedzieć się na temat
wykonywanych przez nich zawodów, wskazać sytuacje powodujące u swoich
rodziców radość oraz smutek, opowiedzieć w jaki sposób pomagają mamie lub tacie,
okazywać miłość i szacunek swoim rodzicom.

KWIECIEŃ

„Co słychać u rolnika na wsi?”
Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić na czym polega praca rolnika, nazwać maszyny
gospodarskie, wymienić zwierzęta mieszkające na wsi, podjąć próbę wyjaśnienia pojęcia: ,,gospodarstwo
ekologiczne”.

„Przedszkolak w świecie savoir vivre”
Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić, jak należy zachować się przy stole podczas
spożywania posiłków, kulturalnie powitać się na dzień dobry i do widzenia, prawidłowo nakryć do stołu,
stosować zwroty grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam), starały się utrzymać prawidłową
postawę ciała podczas spożywania posiłków, zabawy przy stoliku, znać zasady prawidłowego korzystania
z chusteczek.

„Dbamy o środowisko”
Dzieci będą potrafiły: wyjaśnić, dlaczego należy szanować przyrodę (drzewa
produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, dają schronienie i pokarm zwierzętom oraz
dostarczają ludziom papier i drewno), wypowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc przyrodzie,
wyjaśnić, dlaczego woda jest potrzebna do życia i należy ją oszczędzać.

MARZEC

PRZYGODA Z MUZYKĄ I MATEMATYKĄ      

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny znać wybrane instrumenty muzyczne: ich wygląd, brzmienie, obcować z muzyką: tańczyć, śpiewać, grać na wybranych instrumentach muzycznych, wskazać różnorodne źródła muzyki. Posługiwać się pojęciami matematycznymi dotyczącymi położenia przedmiotów, posługiwać się liczebnikami głównymi w zakr. 6, układać rytmy, segregować, określać kształt i wielkość, określić położenie względem siebie.

WIOSNY PRZEBUDZENIE- WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY!

Umiejętności ogólne : Dzieci powinny określić można założyć hodowlę roślin, znać etapy wzrostu roślin na podstawie obserwacji oraz wymienić czynniki mające na to wpływ (światło, wilgotność, temperatura), wykonać proste zabiegi pielęgnacyjne roślin, określić obecną porę roku, wypowiedzieć się na temat zaobserwowanych zmian w krajobrazie najbliższego otoczenia ( pąki na drzewach i krzewach, źdźbła trawy, kwiaty), zapamiętać nazwy pierwszych wiosennych kwiatów ( przebiśniegi, krokusy), wiedzieć, dlaczego są one pod ochroną i nie wolno ich zrywać.

ZNAKI WIELKANOCY

Umiejętności ogólne: dzieci powinny określić co to są za święta, opowiedzieć jakie są z nimi związane tradycje- zwyczaj zdobienia jajek , wypieki wielkanocne ;zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta ;rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

LUTY

„Mój dom”
Dzieci będą potrafiły: nazywać miejscowość, w której mieszkają, stosować określenia mały-
duży, wymienić z jakich podstawowych elementów składa się dom (ściany, drzwi, okna,
dach, komin), nazywać pomieszczenia znajdujące się w domu, opisać słowami swój pokój.


,,O czym tak zimą ptaki ćwierkają”
Dzieci będą potrafiły: rozpoznać i nazywać poznane ptaki (wróbel, sikorka, wrona),
wyjaśnić dlaczego zwłaszcza zimą należy dokarmiać ptaki, wyjaśnić czym żywią się ptaki,
wskazać gdzie kryją się przed zimnem.

STYCZEŃ

Witaj Nowy Roku, tańczymy walczyka.

Umiejętności ogólne: dzieci powinny znać tradycje noworoczne (bale, składanie życzeń, postanowienia noworoczne); wiedzieć, że w noc sylwestrową kończy się Stary Rok i przychodzi Nowy Rok; wymienić pory roku i ich charakterystyczne zjawiska, wykazać się znajomością dni tygodnia i obecnego miesiąca

Niech Nam żyją Babcia i Dziadek !

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny  posługiwać się słownictwem określającym stopień pokrewieństwa w rodzinie wypowiadać się zdaniami na temat ulubionych zajęć babć i dziadków

Toruń moje miasto

Umiejętności ogólne: dzieci powinny zainteresować się historią i tradycjami swojego miasta na podstawie zdjęć, legend, opowieści osób dorosłych, rozbudzanie u dziecka poczucia tożsamości rodzinnej i regionalnej, nazwać ważniejsze zabytki Torunia.

GRUDZIEŃ

„Skarby ziemi- poznajemy pracę Górnika”
Dzieci będą: potrafiły wyjaśnić, skąd się bierze sól i węgiel oraz jak przebiega ich wydobywanie, potrafiły wyjaśnić na czym polega zawód górnika i sposób jego pracy, wyjaśnić, dlaczego praca jednych ludzi jest ważna dla innych.

„Zimno, coraz zimniej – przygotowania zwierząt do zimy”
Dzieci będą potrafiły nazwać wybrane zwierzęta i ptaki, które zimą potrzebują naszej pomocy, będą potrafiły wyjaśnić na czym polega praca leśniczego oraz dlaczego zwłaszcza zimą należy dokarmiać zwierzęta.

„W świątecznym nastroju”
Dzieci będą: potrafiły wymienić wybrane zwyczaje i tradycje świąteczne, nabywały pozytywny stosunek do Świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólne śpiewanie kolęd i tworzenie odpowiedniego nastroju świątecznego.

LISTOPAD

PADA DESZCZ

Umiejętności ogólne: dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni  /jesienna szaruga/ rozumienie potrzeby dostosowania ubrań do warunków atmosferycznych, zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew, liści i owoców, rozwijanie umiejętności obserwacji, wzbogacenie słownictwa

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA

Umiejętności ogólne: propagowanie wiedzy nt. naszego przedszkola, jego patronie, promowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym, wzmocnienie przynależności do społeczności przedszkolnej

MÓJ UKOCHANY MIŚ

Umiejętności ogólne: przeżywanie uroczystości przedszkolnych; aktywne uczestniczenie dzieci w przygotowaniu i uatrakcyjnianiu wspólnego świętowania, wypowiadanie się na określony temat; wzbogacenie słownictwa dzieci; rozróżnianie i nazywanie emocji, rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni; rozwijanie umiejętności pracy w grupie, współdziałania.

PAŹDZIERNIK

„Bezpieczny przedszkolak”
Dzieci powinny: prawidłowo uczestniczyć w ruchu drogowym, znać zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wyjaśnić pojęcie ,,skrzyżowanie”, wiedzieć co to jest sygnalizacja świetlna, rozpoznawać niektóre znaki drogowe, wymienić zasady bezpiecznego podróżowania samochodem(zapięte pasy, fotelik).

„Higiena osobista a zdrowie człowieka”
Dzieci powinny: przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, znać pasożyty wywołujące choroby spowodowane brakiem higieny, rozumieć konieczność posiadania osobistych przyborów toaletowych, korzystać z przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała.

„Kolorowa jesień”
Dzieci powinny: dzieci powinny wymienić różnice jakie zaszły w krajobrazie wraz z nadejściem jesieni, rozpoznawać i nazywać niektóre drzewa iglaste i liściaste oraz ich owoce ( jarzębina, żołędzie, kasztany, liście, szyszki), rozumieć określenie: ,,złota , polska jesień”, wymienić poznane zwierzęta mieszkające w lesie, nazywać wybrane grzyby (czarny łepek, maślak, muchomor), prawidłowo zachowywać się w parku.

WRZESIEŃ

WITAMY PRZEDSZKOLE

Umiejętności ogólne: dzieci powinny nazywać grupę, opisać słowami wygląd sali, rozpoznawać i nazywać kąciki edukacyjne, zapamiętać swój znaczek orientacyjny, zachowania się w przedszkolu, określić, co oznacza słowo przyjaźń oraz jakie cechy posiada ,,dobry kolega”

WITAMINKI, WITAMINKI…

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny rozpoznać i nazwać poznane owoce i warzywa, określić ich walory smakowe i zdrowotne, segregować je ze względu na wielkość i kolor, wyjaśnić dlaczego należy spożywać owoce, wskazać umiejscowienie kącika przyrody, wskazać swój ulubiony owoc, rozpoznać owoc po smaku i dotyku.