ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Misie – Ośrodki tematyczne

MARZEC

Temat kompleksowy: „Dbamy o naszą planetę Ziemię”

Dzieci powinny: wiedzieć: dlaczego należy szanować przyrodę, wskazać, co szkodzi przyrodzie i w jaki sposób można jej pomóc, wyjaśnić pożyteczność drzew (produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, dają schronienie i pokarm zwierzętom oraz dostarczają ludziom papier i drewno), wyjaśnić, dlaczego woda jest potrzebna do życia i należy ją oszczędzać, wymienić stany skupienia wody, podjąć próbę zrozumienia znaczenia wody, mieć świadomość, że w niektórych krajach brakuje wody.

Temat kompleksowy: ,,Nasze miasto – Toruń”

Dzieci powinny: nazwać miasto, w którym mieszkają,  wskazać je na mapie Polski, wiedzieć, jak wygląda herb Torunia, znać swój adres zamieszkania, nazwać rzekę przepływającą przez Toruń, rozpoznawać i nazywać niektóre charakterystyczne zabytki Torunia, znać legendy: „O toruńskich piernikach”, „O Flisaku i żabach”.

Temat kompleksowy: „Szukamy Wiosny”

Dzieci powinny: wskazywać zmiany zachodzące w przyrodzie związane z nadejściem wiosny (cieplejsze dni, rosnące kwiaty, pączki na drzewach), poznać zwyczaj topienia Marzanny na pożegnanie zimy  oraz powitania wiosny Gaikiem, rozpoznawać pierwsze wiosenne kwiaty (przebiśniegi, krokusy).