ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Misie – Ośrodki tematyczne

MARZEC

PRZYGODA Z MUZYKĄ
umiejętności ogólne: Dzieci powinny znać wybrane instrumenty muzyczne: ich wygląd, brzmienie, obcować z muzyką: tańczyć, śpiewać, grać na wybranych instrumentach muzycznych, wskazać różnorodne źródła muzyki.

WSZYSTKO ROŚNIE CZYLI „ZIELONY  KĄCIK” W MISIOWEJ SALI
umiejętności ogólne : Dzieci powinny określić można założyć hodowlę roślin, znać etapy wzrostu roślin na podstawie obserwacji oraz wymienić czynniki mające na to wpływ (światło, wilgotność, temperatura), wykonać proste zabiegi pielęgnacyjne roślin, rozumieć potrzebę hodowania ich, nazwać poszczególne części roślin-wskazać cześć jadalną i niejadalną.

WIOSENNE PRZEBUDZENIE
umiejętności ogólne: Dzieci powinny określić obecną porę roku, wypowiedzieć się na temat zaobserwowanych zmian w krajobrazie najbliższego otoczenia ( pąki na drzewach i krzewach, źdźbła trawy, kwiaty), zapamiętać nazwy pierwszych wiosennych kwiatów ( przebiśniegi, krokusy), wiedzieć, dlaczego są one pod ochroną i nie wolno ich zrywać

LUTY

MOJE MIASTO

UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE: dzieci będą potrafiły wymienić zabytki toruńskiej Starówki, będą wiedziały kim był i czy się zajmował Mikołaj Kopernik

STYCZEŃ

SKOK W NOWY ROK… KARNAWAŁ…
Umiejętności ogólne: znać tradycje noworoczne (bale, fajerwerki, składanie życzeń, postanowienia noworoczne); określić, że w noc sylwestrową kończy się Stary Rok i przychodzi Nowy Rok; wymienić pory roku i ich charakterystyczne zjawiska, wykazać się znajomością dni tygodnia i obecnego miesiąca

WARSZTATY Z EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODST.KSIĄŻKI „ABC EMPATII, BO WSYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”
 Umiejętności ogólne: Wzbudzanie empatii i uwrażliwienie na różne potrzeby osób, które możemy spotkać w swoim życiu. Budowanie świadomości społecznej nt. włączania osób z niepełnosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia. Uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI….

Umiejętności ogólne: posługiwanie się słownictwem określającym stopień pokrewieństwa w rodzinie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat ulubionych zajęć babć i dziadków

GRUDZIEŃ

Świat obrazków » na Boże Narodzenie

W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny używać zwrotów grzecznościowych, kształtować umiejętność mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach

NIM ZABŁYŚNIE PIERWSZA GWIAZDKA NA GRUDNIOWYM NIEBIE

Umiejętności ogólne: Dzieci powinny współuczestniczyć w przedświątecznych przygotowaniach zarówno w przedszkolu jak i w domu, zapamiętać najważniejsze tradycje związane z  Bożym  Narodzeniem, odczuwać podniosły nastrój w czasie przedszkolnej Wigilii

ŻEGNAMY STARY ROK

Umiejętności ogólne : Dzieci powinny poznać następstwa pór roku, kształtować umiejętność planowania (próby formułowania postanowień noworocznych)

LISTOPAD

PADA DESZCZ

 Umiejętności ogólne: dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni  /jesienna szaruga/ rozumienie potrzeby dostosowania ubrań do warunków atmosferycznych zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew, liści i owoców, rozwijanie umiejętności obserwacji, wzbogacenie słownictwa

POLSKA – MOJA OJCZYZNA

Umiejętności ogólne: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – Rozpoznawanie godła i barw narodowych. – Nabywanie większej świadomości narodowej. 

Realizacja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Umiejętności ogólne: kształtowanie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

PAŹDZIERNIK

MY RODZINĘ FAJNĄ MAMY
dzieci będą wymieniały członków swojej rodziny, będą znały ich imiona, będą wiedziały czym się zajmują 

Z PANIĄ JESIENIĄ W LESIE
dzieci będą dostrzegały zamiany zachodzące z przyrodą wraz ze zmianą pory roku, będą wiedziały, jak należy się ubierać w zimne dni, będą wiedziały, jak przygotowują się do zimy niektóre zwierzęta 

W KRAINIE UCZUĆ PRZEDSZKOLAKA
dzieci będą potrafiły rozmawiać o swoich uczuciach i emocjach, będą znały sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 


WESOŁO BAWIMY SIĘ W PRZEDSZKOLU

dzieci będą poznawały swoich nowych rówieśników, włączały się do wspólnej zabawy, przestrzegały ustalonych zasad współżycia w grupie  

PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

dzieci będą znały podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola, będą znały nazwy niektórych pojazdów, zasady przechodzenia przez jezdnię

LUBIMY OWOCE I WARZYWA

dzieci będą potrafiły rozpoznawać za pomocą zmysłów owoce i warzywa