ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Cennik i nr konta

KONTO

BANK MILLENIUM

33 1160 2202 0000 0001 7623 1071


CENNIK

opłaty za przedszkole uiszczamy do 10-go każdego miesiąca – całodzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi
10 zł – odpłatność za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Rady Miasta Torunia nr 1096/23 z dnia 18.05.2023r. (tekst poniżej)
Zmianie ulega również wysokość opłata korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie, z dotychczasowej opłaty w wysokości 1zł na opłatę 1.30zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.
Zmiana będzie obowiązywać od 1 września 2023r.


Uchwała Nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023r