ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Nasze przedszkole

WITAMY W BRZECHWOLANDII!!!

Witamy w  bajkowym przedszkolu noszącym imię Jana Brzechwy.  Nasz kolorowy budynek otoczony zielonym terenem znajduje  się na osiedlu „Na Skarpie”, w Toruniu.Jesteśmy przedszkolem integracyjnym. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat, w tym 3 oddziały  integracyjne i oddział dla dzieci niewidomych i słabo widzących.
Nazwy grup dziecięcych zaczerpnięte zostały ze znanych utworów autora:
,,Kaczuszki” – dzieci 3 – letnie
,,Biedronki” –  dzieci 3 – letnie
,,Mrówki” – dzieci 4 – letnie
,,Wiewiórki” – dzieci 5 – letnie
,,Jeżyki” oddział dzieci niewidomych i słabo widzących – dzieci 4 – 8 – letnie
,,Misie” oddział integracyjny – dzieci 3 – 5 – letnie
,,Tygryski” oddział integracyjny – dzieci 4 – letnie
,,Pantery” – dzieci 6 – letnie

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści (psycholog, logopeda,  rehabilitant wzroku, rehabilitant ruchu) i wszyscy pracownicy  przedszkola stwarzają warunki do zdrowego i prawidłowego rozwoju każdego  przedszkolaka, uwzględniając ich możliwości, potrzeby i  zainteresowania.


„Tu wszystko jest możliwe, a dzieciaki są szczęśliwe!”


Budynek


Teren

Hol dla rodziców

Szatnia

Inne pomieszczenia

Sala Kaczuszek

Sala Mrówek

Sala Wiewiórek

Sala Jeżyków

Sala Misiów

Sala Tygrysków

Sala Panter