ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Rytm dnia

3-4 latki

Radosny poranek:
schodzenie się dzieci, zabawy na powitanie, zabawy integracyjne w kole z udziałem nauczyciela;czas swobodnej działalności zabawowej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań w kącikach zabaw, doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw konstrukcyjno-manipulacyjnych i plastycznych, rozwijanie logicznego myślenia podczas gier i zabaw;wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;czynności samoobsługowe w łazience – utrwalanie nawyków higienicznych

I śniadanie godz. 8:15

Uczymy się bawiąc:
zajęcia kierowane, biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze
i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;aktywność ruchowa – zestawy zabaw ruchowych, spacery, wycieczki, gry
i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci na powietrzu
w ogrodzie przedszkolnym;wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;czynności samoobsługowe w łazience – utrwalanie nawyków higienicznych

II śniadanie godz. 11:00

Zabawa i relaks:
relaksacja – słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy paluszkowe, słuchanie bajek muzycznych i literackich;zabawy w ogrodzie przedszkolnym, z wykorzystaniem sprzętu terenowego, spacery, zabawy ruchowe;czynności samoobsługowe w łazience – utrwalanie nawyków higienicznych

Obiad godz. 13:30

Ciekawe popołudnie:
zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci;wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przewijanych uzdolnień;Mamo, tato pobaw się ze mną – zabawy integrujące z udziałem rodziców, realizowanie akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM; zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela na powietrzu, obserwacje otoczenia przyrodniczego;rozmowy w kręgu – dzielenie się wrzeniami i przeżyciami minionego dnia, czynności porządkowe w sali
Pożegnanie dzieci


5-6 latki

Pogodny poranek pełen zabaw:
zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi (pozostałe dzieci aktywność własna).

Jesteśmy sprawni od rana:
zestaw ćwiczeń porannych;czynności higieniczno – porządkowe, utrwalanie nawyków higieniczno – sanitarnych.

       I śniadanie godz. 8:15

Poznajemy świat poprzez zabawę:
zajęcia kierowane, biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze
i potrzeby wyrażania    swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;aktywność ruchowa – zestawy zabaw ruchowych, spacery, wycieczki, gry
i zabawy organizowane    przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci na powietrzu
w ogrodzie przedszkolnym;wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;czynności samoobsługowe w łazience – utrwalanie nawyków higienicznych.

II śniadanie godz. 11:00

Relaksacja z bajką i muzyką:
aktywność własna dzieci, zabawy według zainteresowań;utrwalenie nabytych umiejętności;praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, posiadającym niedobory;zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe.

Obiad godz. 13:30

W kręgu zabawy:
spotkanie w kręgu – realizacja kampanii „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” przy współudziale rodziców;zabawy według zainteresowań (tematyczne, parateatralne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne    oraz zabawy wspólne z rodzicami);zabawy na powietrzu;czynności porządkowe;podsumowanie wydarzeń dnia, zbieranie propozycji, pomysłów na dzień następny;
Pożegnanie dzieci.