ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Realizacja Priorytetu 3
 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

I. Opis planowanych przez placówkę działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci

1. Zrealizowanie zadania „PUDEŁKO PEŁNE BAJEK”

Przygotowanie do realizacji:

 • Zakup kolorowych pudełek dla każdej grupy wiekowej (8 grup), oznaczenie, opisanie,
 • Zakup zestawów książek dla każdej grupy dostosowanych do zainteresowań, możliwości dzieci, sugestii nauczycieli,
 • Przygotowanie grupowych Kart małego czytelnika przeznaczonych do zbierania stempli (np. uśmiechów) za wysłuchany utwór literacki,
 • Wykonanie dyplomów dla dzieci za udział w zadaniu,
 • Umieszczenie fotorelacji na stronie internetowej przedszkola w zakładce.

Sposób realizacji:

 • Każda grupa wiekowa otrzymuje przygotowane, oznaczone, opisane „PUDEŁKO PEŁNE BAJEK” z zestawem książek i Kartą małego czytelnika. Nauczyciel wg własnego pomysłu dokonuje jego prezentacji i zasad korzystania,
 • Nauczyciel ustala z dziećmi czas i rytuał czytania (np. umowny sygnał dźwiękowy , rymowanka)  
 • Po przeczytaniu utworu literackiego nauczyciel wg własnego pomysłu wykorzystuje tekst np. do rozmowy z dziećmi, odegrania scenki, zilustrowania tekstu, przeprowadzenia zabaw,
 • Po zakończeniu  działań z przeczytanym tekstem nauczyciel odciska stempel (lub wyznacza do tego zadania dziecko) w Karcie małego czytelnika,
 • Po wysłuchaniu przez dzieci wszystkich utworów literackich  zawartych w „PUDEŁKU PEŁNYM  BAJEK” dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy,
 • Wykorzystany zestaw można wypożyczyć innej grupie wiekowej do kontynuowania zadania. 
 1. Wykorzystanie utworów  literackich do realizacji miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 2. Systematyczne wzbogacanie, uatrakcyjnianie grupowych kącików książki, 
 3. Korzystanie z  przedszkolnej biblioteki- wypożyczanie książek dla dzieci do czytania  w grupie.

II. Opis planowanych przez placówkę działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną

 1. Kontynuowanie działań w ramach obchodów Tygodnia Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”- opracowanie scenariuszy spotkań – czytania utworów literackich przez zaproszonych gości: znane toruńskie osobowości ze świata kultury, sztuki,
 2. Kontynuowanie cyklicznych spotkań „Rodzice czytają- dzieci słuchają” we wszystkich grupach wiekowych,
 3. Wznowienie działań „Klubu wędrującej książki” (innowacja pedagogiczna),
 4. Zrealizowanie przedszkolnego Konkursu recytatorskiego „Świat wartości wg Jana Brzechwy”,
 5. Nawiązanie współpracy z bibliotekami „Będę czytelnikiem”- wycieczki do Wojewódzkich Bibliotek Publicznych – Książnic Kopernikańskich Filii nr 10 i 16
 6. Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną – SP nr 18
 7. Udział dzieci w spotkań edukacyjnych w bibliotekach,
 8. Zorganizowanie spotkań edukacyjnych z bibliotekarzami w przedszkolu,
 9. Zorganizowanie spotkania z autorem tekstów  

Dodatkowe działania

 1. Mikołajki – Parada Postaci Bajkowych
 2. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 3. Dzień Książki dla dzieci połączony  z Tygodniem Bajek